Kuntalp, Erden

Karışık muhtevalı akit / Erden Kuntalp. - 164 s.; 24 cm. - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınları ; 291 .

Kaynakça: s. 157-164.


Contracts--Turkey
Sözleşmeler--Türkiye

KKX858.5.A88 / K86 1971
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.