Teşkilatı esasiye kanunu ve dahili nizamname. - vi, 137 p. ; 17 cm.


Constitutions--Turkey
Anayasalar--Türkiye
Constitutional law--Turkey
Anayasa hukuku--Türkiye

KKX2064.5 / .T87 1956
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.