Ayiter, Nuşin

Mamelek kavramı üzerinde inceleme / Nuşin Ayiter. - XV,143 s.; 24 cm. - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınları ; 229 .


Zilyetlik (Hukuk)--Türkiye--Türkiye
Property--Turkey
Mülkiyet--Türkiye
Possession (Law)--Turkey

KKX646 / .A95 1968
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.