Koral, Rabi

Birleşmiş Milletler Cenevre konferansı ve 21 Nisan 1961 tarihli sözleşme / (Avrupa Milletlerarası Ticari hakemlik sözleşmesi). Rabi Koral. - 39 s. ; 24 cm.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mecmuası cilt: XXX-sayı: 3-4ten ayrı bası.


Tahkim (İdari hukuk)--Türkiye--Kongreler
Arbitration (Administrative law)--Turkey--Congresses

K2400.A48 / .K67 1965

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .