Gündel, Ahmet

Ceza mahkemelerince yargılanacak vergi suçları ve cezaları : Fatura,yazar kasa fişi,sevk irsaliyesi...Düzenlememek sahte (naylon)fatura düzenlemek süresinde yazar kasa almamak ve benzeri fiiller / Vergi suçları ve cezaları Ahmet Gündel. - 421 s.; 25 cm. - Adil Yayınevi. Hukuk Yayınları Dizisi ; 9 .

Sırtta adı: Vergi suçları ve cezaları.


Vergi cezaları--Türkiye
Tax penalties--Turkey
Tax evasion--Turkey
Vergi kaçakçılığı--Türkiye

KKX3695 / .G86 1991

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .