Kleiber, Christian

Applied econometrics with R / Christian Kleiber, Archim Zeileis. - 219 p.; 24 cm.

9780387773162 (softcover : alk. paper)

2008934356


Statistics--Data processing
Econometrics--Data processing
İstatistik--Veri işleme
Ekonometri--Bilgi işlem

QA276.45.R3 / K58 2008
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.