Kurdas, Kemal, 1920-

Türkiye ekonomisindeki çöküş ve geleceğe bir bakış / Kemal Kurdaş. - 63s. ; 20cm. - Türkiye Bilimler Akademisi Forumu ; Sıra No ; 27 .

9758593587


Ekonomik kriz--Türkiye
Economic crisis--Turkey


Turkey--Economic policy--Congresses
Türkiye--Ekonomi politikası

HC492 / .K875 2002

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .