Bağımsız idari otoriteler, 5 Kasım 2001, Ankara. - ii,113 s. ; 24 cm. - Rekabet Kurumu Yayınları ; 80 .

9789758301287


İdari yargılama--Türkiye
Capital market--Turkey
Public utilities--Government policy--Turkey
Kamu hizmet kurumları--Hükümet politikası--Türkiye
Bankalar ve bankacılık, Merkez--Türkiye
Bağımsız idari otoriteler--Türkiye
Independent regulatory commissions--Turkey
Banks and banking, Central--Turkey
Sermaye piyasası--Türkiye

HD2768.T94 / B34 2001

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .