Uzunçakmak, Şule Özge

Şirketler hukuku alanında Türkiye için öngörülebilecek müzakere pozisyonunun değerlendirilmesi / [haz.] Şule Özge Uzunçakmak. - Ankara : Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 2004. - v, 76 p. ; 23 cm.

Uzmanlık Tezi.

Revision of thesis /Master's - Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 2004.

Includes bibliographical references. (p. 66-71) and index.

9751936640


Şirket hukuku--Avrupa Ekonomik Topluluğu
Corporation law--European Union countries
Ticari teşebbüsler--Hukuk ve mevzuat--Avrupa Birliği
Business enterprises--Law and legislation--European Union
Şirketler hukuku--Türkiye
Corporation law--Turkey

KJE2432 / .U98 2004
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.