Terzi, Arzu

Bağdat-Musul'da Abdülhamid'in mirası petrol ve arazi / Arzu Terzi. - 317 s. ; 19 cm.

Sultan 2. Abdülhamid Döneminin Siyasi Panoraması ve Padişah Emlakı Kavramı -- 1. Bölüm: Sultan Abdülhamid'in Musul ve BAğdat Vilayetlerindeki Arazileri -- 2. Bölüm: Bölgedeki Petrol Yatakları -- 3. Bölüm: Bölgedeki Petrolü İşletme Mücadelesi ve Padişah Mülkünün Devletleştirilmesi

9789752638938


Abdülhamid, II, Türk Sultanı, 1842-1918


Petrol endüstrisi ve ticareti--Tarih--Türkiye


Musul (Irak)--Tarih
Türkiye --Tarih --Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918

HD9576.I72 / T47 2009

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .