Dünya sistemi : Beş Yüzyıllık mı, Beş Binyıllık mı? / Derleyenler, Andre Gunder Frank, Barry K. Gills ; Çeviren, Esin Soğancılar ; Yayına Hazırlayanlar Alaeddin Şenel-Yavuz Alogan. - 1. bs. - 573 s. : hrt. ; 20 cm.

Translation of : The World system.

Includes bibliographical references and index.

9755333509


Economic history
Economics
Ekonomi tarihi
Historiography
Tarih yazarlığı

HC26 / .W6719 2003

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .