Critical terrorism studies : a new research agenda / edited Richard Jackson, Marie Breen Smyth, and Jeroen Gunning. - xiii, 274 p. ; 24 cm. - Routledge critical terrorism studies .

9780415455077 (hardcover) 0415455073 (hardcover) 9780203880227 (e-book) 0203880226 (e-book)

2008044825


Terrorism--Research
Terrorism--Political aspects--Research
Terörizm--Araştırma
Terörizm--Siyasi yönleri--Araştırma

HV6431 / .C763 2009
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.