TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu : 23.dönem 3. yasama yılı faaliyet raporu (Ekim 2008 - Eylül 2009) / Türkiye Büyük Millet Meclisi ; yay. haz. Kenan Altaş, Müberra Algan. - 540 s.; 24 cm. - TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Yayın No ; 20. .

9789758805037


Human rights--Turkey
Medeni haklar--Türkiye
Civil rights--Turkey
İnsan hakları--Türkiye

JC599.T9 / T87 2009
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.