Çanakkale kahramanları (1915) / haz.Mete Tuncoku, Mithat Atalay, Mustafa Tutkun. - res.; 20 cm.


Generals--Turkey--Biography.--Turkey--Biography
Generaller--Türkiye--Biyografi
Dünya Savaşı, 1914-1918 --Seferler--Türkiye--Gelibolu Yarımadası
World War, 1914-1918--Campaigns--Turkey--Gallipoli Peninsula


Gallipoli Peninsula (Turkey)--History
Gelibolu Yarımadası (Türkiye)--Tarih

D568.3 / .C363 2006
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.