Karakaş, İsa

En güncel yargı kararları, form, belge ve dilekçe örnekleri ile birlikte sosyal güvenlik reformu ile birlikte SGK iş kazası uygulamaları ve iş kazası davaları / SGK iş kazası uygulamaları ve iş kazası davaları. İsa Karakaş. - XXIV, 518 p. 26 cm. - Hukuk Yayınları Dizisi ; 434 .

Kaynakça var (513-518 p.)

1. İş kazası uygulamasında temel kavramlar ve işyerlerinin tehlike sınıflarının belirlenmesi -- 2. İş kazası kavramı, kapsam ve iş kazası sayılan haller -- 3. İş kazasının bildirilmesi işlemleri -- 4. İş kazası durumunda sağlanan yardımlar -- 5. İş kazası halinde iş veren-sigortalı ve diğer kişilerin SGK'ya karşı sorumlulukları -- 6. İş kazası nedeniyle SGK 'nın rücu hakkı -- 7. Tazminat davaları -- 8. İş kazalarına ilişkin güncel yargı kararları 9. SGK 'ya itiraz ve yetkili mahkeme 10. İş kazalarına ilişkin mevzuat.

9786054144518


Sigorta hukuku--Türkiye
Insurance law--Turkey
Social security--Law and legislation--Turkey
Sosyal güvenlik--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
İş kazaları--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Industrial accidents--Law and legislation--Turkey

KKX1495 / .K37 2009

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .