Erverdi, Ezel, 1942-

Türk milliyetçiliği ve batılılaşma / Ezel Erverdi, Dursun Özer, Ahmet Debbaoğlu. - 2.Basım - 189 s.; 20 cm. - Dergah Yayınları ; Hareket Kitapları ; 11 2 .

Dizin var.


Nationalism--Turkey
Milliyetçilik--Türkiye


Turkey--Politics and government
Türkiye--Siyaset ve yönetim

JC311 / .E92 1979

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .