I. Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi, 22-23 Şubat, Belçika = 1st International Congress of European Turks in the Context of Education and Culture, February 22-23, 2008 Birinci Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi, 22-23 şubat, Belçika 1st International Congress of European Turks in the Context of Education and Culture, February 22-23, 2008 Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi I. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi Eğitim ve Kültür - 2 v. : tabl ; 22 cm. - Erciyes Üniversitesi Yayınları ; 165 .

Kaynakça var.

9789756478479 (tk)


Eğitim--Avrupa
Education--Standards--Europe
Turks--History--Europe--20th century--Congresses
Islam--Relations--Christianity--Congresses
İslam--İlişkiler--Hıristiyanlık--Kongreler
Türkler--Tarih--Avrupa--20. yüzyıl--Kongreler


Avrupa--Etnik İlişkiler--Kongreler
Europe--Ethnic relations--Congresses

D1056.2.T87 / U58 2008

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .