Halk kültürü ve Köroğlu bilgi şöleni bildirileri (2-4 Kasım 2006, Bolu) / Halk Kültür ve Köroğlu Bilgi Şöleni (2006 : Bolu). - ix, 271 s. : 24 cm. - Bolu Halk Kültürünü Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları; 2. .

Kaynakçalar bölüm sonlarında.

9789753210201


Halkbilim
Folklorists
Halk edebiyatı
Folk literature
Folklor--Türkiye--Bolu
Folklore--Turkey--Bolu


Bolu (Türkiye)--Sosyal yaşam ve gelenekler
Bolu (Turkey)--Social life and customs

GR281 / .H35 2008
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.