Horata, Osman

Cumhuriyet dönemi Türk kültürü : Atatürk dönemi (1920-1938) / Ed. Osman Horata, Recep Boztemur, Özkul Çoban, Yasemin Doğaner, Esin Kahya,Recep Kılıç, Ali Uçan. - 3.v.: res. ; 31 cm. - Atatürk Kültür Merkezi ; Kaynak Eserleri Dizisi ; 386,387,388 31,32,33 .

Dizin var.

9789751621894 (t.k.) 9789751622198 (c.1) 9789751622235 (c.2) 9789751622242 (c.3)


Atatürk, Mustafa Kemal 1881-1938


Folk science--History--Turkey
Kültür--Tarih
Culture--History
Felsefe ve bilim--Türkiye
Philosophy and science--Turkey
Education--History--Turkey--20th century
Eğitim--Tarih--Türkiye--20. yüzyıl
Halk bilimi--Tarih--Türkiye
Art--History--Turkey
Sanat--Tarih--Türkiye


Türkiye--Tarih--20. yüzyıl
Türkiye--Siyaset ve yönetim --1878-1909
Türkiye--Siyaset ve yönetim--20. yüzyıl

DR592 / .C86 2009

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .