Akkaya, Çetin

Açıklamalı ve içtihatlı cezaların infazı ve infaz hukuku / Cezaların infazı ve infaz hukuku Çetin Akkaya. - 6. baskı Şubat, 2018 - xviii, 1053 pages ; 24 cm. - Adalet Yayınevi. Hukuk Yayınları Dizisi ; 1677 .

Includes bibliographical references (pages : [1051]- 1051) and index.

Ceza türleri--Tutuklama müzekkerelerinin infazı--İnfaz işlemleri--Koşullu salıverme sürelerinin hesaplanması--Özel infaz usulleri--İnfazın geri bırakılması--İnfazın sona ermesi--Mahsup--Cezaların toplanması--İnfazda tereddüt--Koşullu salıverilme kararının geri alınması--Koşullu salıverme oranını değiştiren durumlar--Disiplin ceza ve tedbirleri--Suçluların iadesi ve transferi--Tekerrür--Yasaklanmış hakların geri verilmesi--Kanun yararına bozma--Yargıtay kararları.

9786053003663


Cezai adalet yönetimi--Türkiye
İnfaz (hukuk)--Türkiye
Ceza hukuku--Türkiye

KKX3790

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .