Authority search results

Results 1 to 14 of 14

Authorized headings Type of heading Biblio records
Topical Term:
Charisma (Personality trait)
used for/see from:
Appeal, Personal
Karizma (Kişilik özelliği)
Karizma (Kişisel özellik)
Magnetism, Personal
Personal appeal
Personal magnetism
Kişisel çekicilik
see also:
Personality (Broader heading)
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Multiple Personality Disorder etiology
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Personality
used for/see from:
Personal identity
Personality psychology
Personality theory
Personality traits
Personology
Traits, Personality
Kişilik
Kişisel kimlik
Kişilik psikolojisi
Kişilik kuramı
Kişilik özellikleri
see also:
Psychology (Broader heading)
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
Personality
used for/see from:
Personalities (n)
see also:
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Personality and cognition
used for/see from:
Cognition and personality
Kişilik ve biliş
see also:
Cognition (Broader heading)
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Personality Assessment
used for/see from:
Assessment, Personality (n)
Assessments, Personality (n)
Personality Assessments (n)
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Personality development
used for/see from:
Character development
Character formation
Development, Character
Development, Personality
Formation, Character
Kişisel gelişim
see also:
Child psychology (Broader heading)
Details Topical Term 5 biblios
Topical Term:
Personality Disorders diagnosis
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Personality Disorders therapy
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
Personality (Law)
used for/see from:
Kişilik (Hukuk)
Kişilik hukuku
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Personality (Law) Switzerland
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Personality (Law) Turkey
used for/see from:
Kişilik (Hukuk) Türkiye
Kişilik hukuku Türkiye
Details Topical Term 0 biblios
Topical Term:
Personality Philosophy
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
Personality Religious aspects Islam
used for/see from:
Kişilik Dini yönleri İslam
Kişilik Dini yönden İslam
Kişilik Dini açıdan İslam
Details Topical Term 1 biblios
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.