Authority search results

 <<  <  1  2  3    >>

Results 1 to 20 of 56

Authorized headings Type of heading Biblio records
Topical Term:
Assimilation (Sociology)
used for/see from:
Cultural assimilation
Asimilasyon (Sosyoloji)
see also:
Anthropology (Broader heading)
Socialization (Broader heading)
Details Topical Term 0 biblios
Topical Term:
Christian sociology Catholic Church
used for/see from:
Catholic social teaching
Katolik sosyal öğretimi
CST (Theology)
Social teaching, Catholic
Sociology, Christian (Catholic) (Earlier heading)
Hristiyan sosyolojisi Katolik Kilisesi
Hıristiyan sosyolojisi Katolik Kilisesi
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Differentiation (Sociology)
used for/see from:
Farklılaşma (Sosyoloji)
Social differentiation
Toplumsal ayrımlaşma
Toplumsal farklılık
Farklılaştırma (Sosyoloji)
Ayrımcılık (Sosyoloji)
see also:
Social change (Broader heading)
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Educational sociology
used for/see from:
Education and sociology
Eğitim ve sosyoloji
Social problems in education
Eğitimde sosyal sorunlar
Eğitimde sosyal problemler
Society and education
Toplum ve eğitim
Sociology, Educational
Eğitsel sosyoloji
Eğitim sosyolojisi
see also:
Sociology (Broader heading)
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
Educational sociology Turkey
Details Topical Term 4 biblios
Topical Term:
Frankfurt school of sociology History
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
Historical sociology
used for/see from:
Tarihi sosyoloji
Tarihsel sosyoloji
see also:
Anthropology (Broader heading)
History (Broader heading)
Sociology (Broader heading)
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Historical sociology Congresses
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Historical sociology Methodology
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
Industrial sociology
used for/see from:
Endüstriyel sosyoloji
see also:
Sociology (Broader heading)
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Industrial sociology Turkey
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
Islamic sociology
used for/see from:
Muslim sociology
Sociology, Islamic (Earlier heading)
İslami sosyoloji
İslam sosyolojisi
see also:
Sociology (Broader heading)
Details Topical Term 4 biblios
Topical Term:
Islamic sociology Islam 20th century
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Knowledge, Sociology of
used for/see from:
Knowledge, Theory of (Sociology)
Sociology of knowledge
Bilgi sosyolojisi
see also:
Communication (Broader heading)
Knowledge, Theory of (Broader heading)
Public opinion (Broader heading)
Sociology (Broader heading)
Details Topical Term 3 biblios
Topical Term:
Knowledge, Sociology of History
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Organizational sociology
used for/see from:
Organization (Sociology)
Organization theory
Sociology of organizations
Örgütsel sosyoloji
Örgüt sosyolojisi
see also:
Sociology (Broader heading)
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
Organizational sociology Case studies
used for/see from:
Örgüt sosyolojisi Vaka çalışmaları
Örgüt sosyolojisi Durum çalışmaları
Örgütsel sosyoloji Durum çalışmaları
Örgütsel sosyoloji Vaka çalışmaları
Organization (Sociology) Case studies
Organization theory Case studies
Sociology of organizations Case studies
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Political sociology
used for/see from:
Siyaset sosyolojisi
Siyasi sosyoloji
Siyasal sosyoloji
Mass political behavior
Kitlesel politik davranış
Kitlesel siyasal davranış
Political behavior
Siyasal davranış
Siyasi davranış
Political science Sociological aspects
Siyaset bilimi Sosyolojik yönler
Siyasi bilim Sosyolojik yönler
Siyasal bilim Sosyolojik yönler
Politische Soziologie
Sociologie politique
see also:
Political science (Broader heading)
Siyaset bilimi (Broader heading)
Sociology (Broader heading)
Sosyoloj (Broader heading)
Details Topical Term 14 biblios
Topical Term:
Political sociology Turkey Research
Details Topical Term 4 biblios
Topical Term:
Religion and sociology
used for/see from:
Religion and society
Religious sociology
Society and religion
Sociology, Religious
Sociology and religion
Sociology of religion
Din ve sosyoloji
see also:
Sociology (Broader heading)
Details Topical Term 6 biblios
 <<  <  1  2  3    >>
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.