Authority search results

 <<  <  1  2  3  4    >>

Results 1 to 20 of 79

Authorized headings Type of heading Biblio records
Topical Term:
İş hukuku, Uluslararası Kongreler
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
İş hukuku ve mevzuatı, Uluslararası
used for/see from:
Labor laws and legislation, International
International labor laws and legislation
Uluslararası iş hukuku ve mevzuatı
Çalışma hukuku ve mevzuatı, Uluslararası
see also:
International law (Broader heading)
Details Topical Term 17 biblios
Topical Term:
İş hukuku ve mevzuatı, Uluslararası çalışmalar
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
İş hukuku ve mevzuatı, Uluslararası Kongreler
used for/see from:
Labor laws and legislation, International Congresses
Details Topical Term 6 biblios
Topical Term:
İş hukuku ve mevzuatı, Uluslararası Süreli yayınlar
Details Topical Term 2 biblios
Topical Term:
İş hukuku ve mevzuatı, Uluslararası Türkiye Kongreler
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
İşkence (Uluslararası hukuk)
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Çevre hukuku, Uluslararası
used for/see from:
Environmental law, International
International environmental law
Uluslararası çevre hukuku
see also:
International law (Broader heading)
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
İnsanlığa karşı suçlar (Uluslararası hukuk)
used for/see from:
Crimes against humanity (International law)
İnsanlığa karşı işlenen suçlar
see also:
International criminal law (Broader heading)
Details Topical Term 3 biblios
Topical Term:
Çocuklar (Uluslararası hukuk)
used for/see from:
Children (International law)
see also:
International law (Broader heading)
Details Topical Term 3 biblios
Meeting Name:
İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları (I : 21 Şubat 2015 : İstanbul, Turkey)
used for/see from:
Istanbul International Construction Law Conferences (1st : 21 February 2015 : Istanbul, Turkey)
Details Meeting Name 1 biblios
Meeting Name:
İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları (II : 21 Nisan 2017 : İstanbul, Turkey)
used for/see from:
Istanbul International Construction Law Conferences (2nd. : 21 April 2015 : Istanbul, Turkey)
Details Meeting Name 1 biblios
Meeting Name:
İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları (III : 4 Mayıs 2018 : İstanbul, Turkey)
used for/see from:
Istanbul International Construction Law Conferences (3rd. : 4 May 2018 : Istanbul, Turkey)
Details Meeting Name 1 biblios
Topical Term:
Aile hukuku (Uluslararası hukuk)
used for/see from:
Domestic relations (International law)
Aile hukuku (Milletlerarası hukuk)
see also:
International law (Broader heading)
Details Topical Term 0 biblios
Meeting Name:
Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı (2008 : Ankara, Turkey)
Details Meeting Name 1 biblios
Topical Term:
Bankalar ve bankacılık, Uluslararası Hukuk ve mevzuat
used for/see from:
Banks and banking, International Law and legislation
see also:
Banking law (Broader heading)
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Buyruk kural (Uluslararası hukuk)
used for/see from:
Jus cogens (International law)
Ius cogens (International law)
Uluslararası toplumun genel çıkarlarının mutlaka korunması gerekliliği (Uluslararası hukuk)
Uluslararası toplumun anayasası
Zorlayıcı Yasa (Uluslararası hukuk)
Uluslararası hukukta normlar
Emredici kural (Uluslararası hukuk)
see also:
International law (Broader heading)
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Ceza hukuku Uluslararası birleşme
used for/see from:
Criminal law International unification
Details Topical Term 1 biblios
Topical Term:
Ceza yargılaması (Uluslararası hukuk)
used for/see from:
International criminal procedure
Criminal procedure (International law)
Uluslararası ceza muhakemesi usulü
Ceza muhakemesi usulu (Uluslararası hukuk)
see also:
International criminal law (Broader heading)
Details Topical Term 6 biblios
Topical Term:
Cezai sorumluluk (Uluslararası hukuk)
used for/see from:
Criminal liability (International law)
Ceza sorumluluğu (Uluslararası hukuk)
see also:
International law (Broader heading)
Details Topical Term 3 biblios
 <<  <  1  2  3  4    >>
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.