Normal view MARC view ISBD view

Adli yardım, tebligat ve istinabe / Ahmet Cemal Ruhi.

By: Ruhi, Ahmet Cemal [author].
Material type: materialTypeLabelBookSeries: Seçkin/Hukuk ; 1357.Publisher: Sıhhiye, Ankara : Seçkin yayıncılık, 2016Edition: Güncellenmiş 2. baskı : Şubat 2016.Description: 560 pages ; 24 cm.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeISBN: 9789750236600.Subject(s): Adli yardım -- Türkiye | Celpname -- TürkiyeOnline resources: Publisher description
Contents:
İÇİNDEKİLER İçindekiler Sunuş 7 Kısaltmalar 21 Giriş 25 BİRİNCİ BÖLÜM MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNDA ADLİ YARDIM BİRİNCİ KISIM ADLİ YARDIM I. GENEL BİLGİLER 27 A. Kavram 27 B. Adli Yardım Kurumunun Amacı ve Önemi 30 II. ULUSAL HUKUKTA ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME 31 III. ADLİ YARDIMIN UYGULAMA ALANI 36 A. Genel Olarak 36 B. Adli Yardımdan Yararlanabilecek Kişiler 37 C. Geçici Hukuki Koruma Taleplerinde Adli Yardım 41 D. İcra Takiplerinde Adli Yardım 41 IV. ADLİ YARDIMDAN YARARLANABİLME ŞARTLARI 42 A. Genel Olarak 42 B. Ödeme Gücünden Yoksunluk 43 C. Talebin Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması 46 D. Yararlanabilecek Kişiler 47 1. Gerçek Kişiler 47 2. Tüzel Kişiler 47 E. Yabancılar İçin Karşılıklılık Şartı 48 V. ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ USUL HÜKÜMLERİ 50 A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 50 B. Adli Yardımın Hukuki Niteliği 53 C. Adli Yardım Talebi 54 VI. ADLİ YARDIM TALEBİNDE YARGILAMA USULÜ 65 A. Basit Yargılama Usulünün Uygulanması 65 B. Çekişmesiz Yargı İle İlgili Olması 67 C. Verilen Karara Karşı İtiraz Yolunun Açık Olması 67 D. Adli Yardımın Talebinde Bulunma Zamanı 69 E. Adli Yardım Kararı Maddi Hukuk Anlamında Kesin Hüküm Teşkil Etmez 70 VII. ADLİ YARDIM KARARININ KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ 70
A. Adli Yardım Kararının Kapsamı 70 1. Yapılacak Tüm Yargılama ve Takip Giderlerinden Geçici Olarak Muafiyet 71 2. Yargılama ve Takip Giderleri İçin Teminat Göstermekten Muafiyet 72 3. Dava ve İcra Takibi Sırasında Yapılması Gereken Tüm Giderlerin Devlet Tarafından Avans Olarak Ödenmesi 74 4. Davanın Avukat İle Takibi Gerekiyorsa, Ücreti Sonradan Ödenmek Üzere Bir Avukat Temini 74 B. Adli Yardım Kararının Özellikleri 77 VIII. ADLİ YARDIMIN SONA ERMESİ 77 A. Adli Yardımı Sona Erdiren Nedenler 77 1. Adli Yardımdan Yararlanan Kişinin Ölümü veya Tüzel Kişinin Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi 77 2. Adli Yardımdan Yararlanan Kişinin Dava Dışı Kalması 78 3. Adli Yardım Kararının Kaldırılması 78 4. Asıl Davanın veya İcra Takibinin Sonuçlanması 79 B. Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili 79 1. Adli Yardımdan Yararlanan Tarafın Davayı Kazanması 79 2. Adli Yardımdan Yararlanan Tarafın Davayı Kaybetmesi 80 3. Tarafların Sulh Olması Sebebi İle Asıl Dava ve Takibin Sonuçlanması 85 C. Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi 86 IX. AVUKATLIK KANUNUNDA ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ DÜZENLEME 89 A. Avukatlık Kanunundaki Düzenlemenin Amacı 89 B. Mahkeme Tarafından Verilen Adli Yardım Kararı 90 C. Adli Yardım Kararı Sonucu Yargılama Gideri ve Tahsili 91 X. ADLİ YARDIM BÜROLARI 91 A. Genel Olarak 91 B. Adli Yardım Bürosu Tarafından Yapılan İşlemler 93 C. Adli Yardım Talebi ve Yapılış Şekli 96 D. Avukatlar Tarafından Yapılacak İşler 100 1. Talepçi İle Görüşmeci Avukat Arasında Yapılan Mülakat 100 2. Görüşme Tutanağı 101 3. Görevlendirilen Avukatın İşe Başlaması 103 4. Başvurunun Adli Yardım Merkezince Değerlendirilmesi 104 5. Avukat Görevlendirmesinin Yapılması 105 6. Başvurunun Reddi Durumunda İtiraz Hakkı 105 7. İvedi Atamalar ve Gelincik Merkezi 105 8. Ankara Dışı Görevlendirmeler ve Talepler 106 E. Avukata Ödenecek Ücretler 106 F. Adli Yardım Bürosunun Gelir ve Giderleri 108 G. Adli Yardım Görevinin Sona Ermesi 110 1. Talepçinin Talebinden Vazgeçmesi 110 2. Davanın Sona Ermesi 110 3. Haklı Bir Nedenle İstifa Etme 110 4. Zorunlu Hallerde Sona Erme 111 5. Adli Yardım Kurulu Kararı İle Sona Erme 111 H. Yıllık Çalışma Raporu ve Yönetmelik 111 XI. ADLİ YARDIM SİSTEMİNİN CEZA YARGILANMASINDA UYGULANMASI 1
A. Genel Olarak 112 B. CMK Merkezi’nde Gönüllük Sisteminde Yer alma 114 C. CMK Merkezi Tarafından Yapılan Görevlendirilmeler 114 D. Görevlendirilen Avukatın İlgili Belgeleri Teslim Etmesi 115 E. Ücretin Ödenmesi 116 F. Değerlendirme 118 G. Sonuç 119 XII. ÖZEL BİR ADLİ YARDIM UYGULAMASI (GELİNCİK PROJESİ) 119 A. Gelincik Projesi ve Gelincik Merkezi 119 B. Gelincik Merkezi Tarafından Verilen Hizmet 120 C. Özel Bir Hizmet 122 İKİNCİ KISIM MİLLETLERARASI ADLİ YARDIM I. GENEL BİLGİ 123 II. ULUSLARARASI ADLİ YARDIMIN KONUSU 123 III. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ OLARAK KULLANILAN İSİM 124 IV. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM ÇEŞİT VE ŞEKİLLERİ 125 V. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 125 VI. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM HAKKI 126 VII. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ MUKAYESELİ HUKUKTAKİ DÜZENLEME 126 A. Alman Hukukunda Adli Yardım İle İlgili Düzenleme 126 B. Avusturya Hukukundaki Adli Yardım İle İlgili Düzenleme 130 C. İsviçre Hukukundaki Adli Yardım İle İlgili Düzenleme 132 1. Kantonal Adli Yardım 134 2. Kantonlararası Adli Yardım 138 D. Amerika Birleşik Devletlerinde Adli Yardım 138 1. Genel Olarak 138 2. Adli Yardım Kurumları 141 a. Adli Hizmet Kuruluşu (Legal Service Corporation – LSC) 141 b. Pro Bono 144 c. Hukuk Fakülteleri 145 d. Vekilsiz Dava Takibi (Self–Help Litigants/Pro Se) 146 3. Yeni Yaklaşımlar/Reform Stratejileri 146 E. Birleşik Krallığın (İngiltere ve Galler Bölgesinde) Adli Yardım 149 1. Genel Olarak 149 2. Adli Yardım Almak İçin Gerekli Koşullar 152 3. Reformlar ve Değerlendirme 154 VIII. ADALETİN ETKİNLİĞİNE DAİR AVRUPA KOMİSYONU RAPORU (CEPEJ REPORT) 156
A. CEPEJ Türkiye 156 B. SATURN Projesi 157 ÜÇÜNCÜ KISIM ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER I. ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 159 A. Türkiye’nin Taraf Olduğu Çok Taraflı Sözleşmeler 159 B. Türkiye Tarafından İmzalanan İki Taraflı sözleşmeler 161 II. ADLİ YARDIM TALEPLERİNİN İLETİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA 168 A. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi 168 B. Sözleşmeye Taraf Olan Ülkeler 169 C. Sözleşmenin Kapsamı 169 D. Sözleşmenin Uygulanması 170 1. Gönderici Makam Olarak 170 2. Merkezî Alıcı Makam Olarak 171 E. Ek Protokolün Kapsamı 172 İKİNCİ BÖLÜM MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNDA TEBLİGAT BİRİNCİ KISIM MİLLETLERARASI TEBLİGAT I. TEBLİGATIN ÇEŞİT VE ŞEKİLLERİ 173 A. Egemenlik İşlemi Olarak Tebligat 173 B. Tebligatın Amacı 173 C. Tebligatın Anlamı ve Önemi 174 D. Tebliğ Edilmesi Gereken Belgeler 177 E. Alternatif Tebligat Usulü 177 II. YURT İÇİNDE YAPILAN TEBLİGAT 178 III. YURT DIŞINDA YAPILAN TEBLİGAT 179
A. Genel Olarak 179 B. Yurt Dışı Tebligat İhtiyacı ve Karşılaşılan Zorluklar 180 C. Avrupa Birliği Tebligat Tüzüğü 181 D. Yurt Dışı Tebliğ Şekilleri 183 E. Tebligat Giderleri 184 IV. YURT DIŞINA YAPILAN TEBLİGAT İLE İLGİLİ OLARAK MEVZUATIMIZDAKİ DÜZENLEME 186 A. Genel Olarak 186 B. Yurt Dışı Tebligatlarda Dikkat Edilecek Hususlar 189 C. Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Yapılan Tebligat 189 1. Genel Olarak 189 2. Türk Vatandaşlarına Tebligat Kanunu’nun 25/a Maddesine Göre Yapılan Tebligat 196 a. Genel Olarak 196 b. Yapılacak İşlemler 198 aa. Tebliğ Evrakının Hazırlanması 198 bb. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması 199 cc. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi 200 dd. Muhataba Tebligatın Yapılması 201 3. Bu Konuda Hatalı Olarak Yapılan Tebligatlar 203 4. Tebligat Kanunu’nun 25/a Maddesine Göre Tebligat Yapılamaması Hali 204 5. Tebligat Kanunu’nun 25/a Maddesi İle İlgili Yasal Düzenleme Önerimiz 205 D. Yurt Dışında Resmî Bir Görevle Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat Yapılması 205 1. Genel Olarak 205 2. Yapılacak İşlemler 206 a. Tebliğ Evrakının Hazırlanması 206 b. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması 206 c. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi 206 d. Askeri Şahıslara Tebligat 207 E. Türkiye’de Bulunan Bir Ceza Mahkemesi Tarafından Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarına Gönderilen Tebligat 207 F. Türkiye’deki Elçilik ve Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebliğ Evrakı 211 G. Yurt Dışında İlânen Tebligat Yapılması 212
İKİNCİ KISIM ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇERÇEVESİNDE YURT DIŞINA YAPILAN TEBLİGAT I. GENEL OLARAK 217 A. İki Taraflı Sözleşmeler Çerçevesinde Tebligat 218 1. Genel Olarak 218 2. Yapılacak İşlemler 224 a. Talepnamenin Hazırlanması 224 b. Tebliğ Edilecek Evrakın Hazırlanması 225 c. Duruşma Gününün Tebliği 225 d. Gönderilecek Evrakın Onaylanması 225 e. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması 225 f. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi 226 3. İstisnai Durum (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılan Tebligat) 226 B. Çok Taraflı Sözleşmeler Çerçevesinde Tebligat 227 1. 17 Temmuz 1905 tarihli Hukuk Mahkemeleri ile İlgili Sözleşmeye Göre Tebligat 227 2. 1 Mart 1954 Tarihli Usul Hukukuna Dair La Haye Sözleşmesine Göre Yapılan Tebligat 227 a. Genel Olarak 227 b. Yapılacak İşlemler 228 aa. Talepnamenin Hazırlanması 228 bb. Tebliğ Edilecek Evrakın Hazırlanması 229 cc. Duruşma Gününün Tebliği 229 dd. Gönderilecek Evrakın Onaylanması 229 ee. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması 229 ff. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi 230 3. 15 Kasım 1965 tarihli “Hukukî veya Ticarî Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesine Göre Yapılan Tebligat 230 a. Genel Olarak 230 b. Yapılacak İşlemler 234 aa. Örnek 184 Formun Hazırlanması 234 bb. Tebliğ Edilecek Evrakın Hazırlanması 241 cc. Duruşma Gününün Tebliği 241 dd. Gönderilen Evrakın Onaylanması 241 ee. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Maliyeye Yatırılması Gereken Gider 242 ff. Masraf Talep Edilmesi ve Masraf Talep Eden Devletler 242 gg. Yurt Dışına Yapılan Tebligatlarda Masraf Talep Eden Devletler 244 hh. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi 248 c. Merkezi Makam Vasıtasıyla Tebligat Yapılması 248 d. Sözleşmeye Göre Diğer Tebliğ Şekilleri 249 e. Tebliğ Talebinin Reddedilebileceği Durumlar 252 f. Merkezi Makamın Hizmet Kusurundan Doğan Sorumluluğu 255 II. TÜRKİYE İLE İKİ TARAFLI VE AYNI ZAMANDA ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELERE TARAF OLAN ÜLKELER İLE İLGİLİ TEBLİGAT USULÜ
A. Herhangi Bir Sözleşme Bulunmaması Halinde Tebligat Usulü 257 B. İki Taraflı Sözleşme Bulunması Halinde Tebligat Usulü 257 C. Hem İki Taraflı Hem de Çok Taraflı Sözleşme Bulunması Halinde Tebligat Usulü 258 III. DEVLETLERE GÖRE TEBLİGAT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR 258 IV. YABANCI DEVLETLERDEN GELEN TEBLİGAT TALEPLERİ 259 ÜÇÜNCÜ KISIM TÜRKİYE’DE BULUNAN YABANCI ÜLKELERİN DİPLOMATİK TEMSİLCİLERE YAPILAN TEBLİGAT I. Yabancı Devletin Yargı Muafiyeti 261 II. TÜRKİYE’DE KENDİLERİNE TEBLİGAT YAPILAMAYACAK KİŞİLER 263 A. Yabancı Devlet Diplomatik Temsilcilerine Tebligat 263 B. Türkiye’de Bulunan Yabancı Devlet Temsilciliklerinde Çalışan Türk Vatandaşlarına Tebligat 267 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ULUSLARARASI USUL HUKUKUNDA İSTİNABE BİRİNCİ KISIM İSPAT VE İSPAT HUKUKU I. İSPAT 269 II. İSPATTA UYGULANACAK HUKUK 270 III. İSPAT HUKUKU 271 IV. İSPAT HUKUKU VE ŞEKİL 272 V. ÇEŞİTLİ İSPAT ARAÇLARI 277 İKİNCİ KISIM YABANCI HUKUKUN UYGULANMASI I. GENEL OLARAK 279 II. YABANCI HUKUKUN UYGULANMASI 279 III. KONUYA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 282 ÜÇÜNCÜ KISIM İSTİNABE I. GENEL OLARAK 285 II. ULUSAL HUKUKUNDA İSTİNABE 287
A. Genel Olarak 287 B. Kanunda Düzenlenmiş İstinabe Olunan Bazı Hususlar 288 1. Tarafların İstinabe Yolu İle İsticvabı 288 a. Genel Bilgi 288 b. İsticvabın Konusu ve İstiçvap Kararı 289 c. İsticvap Olunacak Kişilerin Belirlenmesi 289 d. İsticvap Olunacak Tarafın Davet Edilmesi 289 e. Bizzat İsticvap Olunma 289 f. İsticvabın Yapılması 289 g. Tutanak Düzenlenmesi 290 2. Tarafın İstinabe Yolu İle Yemin Etmesi 290 a. Genel Bilgi 290 b. Yemin Teklifi 290 c. Yemine Davet 291 d. Yemin Etmemenin Sonuçları 291 e. Yemini Yerine Getirecek Kimseler 291 f. Yeminin Şekli 292 g. Yemin Etmenin Sonuçları 292 3. Tanıkların İstinabe Yolu İle Dinlenmesi 293 a. Genel Bilgi 293 b. Tanık İle İspatın Mümkün Olduğu Haller 293 c. Tanıkların Gösterilmesi 294 d. Tanıkların Mahkemeye Davet Edilmesi 294 e. Tanıklık Yapmak Kural Olarak Zorunludur 295 f. Tanıklıktan Çekinme 295 g. Tanıkların Dinlenmesi 296 h. Hakim Tanık İfadelerini Serbestçe Takdir Eder 297 4. İstinabe Yolu İle Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması 297 a. Genel Bilgi 297 b. Bilirkişi İncelemesini Gerektiren Haller 297 c. Bilirkişi İncelemesine Karar Verilmesi 297 d. Bilirkişi Seçimi ve Görevin İfası 298 e. Bilirkişinin Yasaklılığı ve Reddi 298 f. Bilirkişi Olarak Görev Yapmak Kural Olarak İhtiyaridir 298 h. Bilirkişi Raporuna İtiraz 299 i. Hakimin Bilirkişi Raporunu Değerlendirmesi 299 j. Bilirkişi Gider ve Ücreti 299 k. Bilirkişinin Sorumluluğu 299 5. İstinabe Yolu İle Keşif Yapılması 300 a. Genel Bilgi 300 b. Keşif Yapılmasına Karar Verilmesi 300 c. Keşif Gideri 300 d. Keşif Yapılması 300
e. Keşifte Dinlenecek Kişiler 301 6. İstinabe Yolu İle İnceleme Yapılması 301 III. İstinabe Usulü 301 IV. Uluslararası Hukukta İstinabe 303 V. Delil ve Delil Sağlama Yardımı 305 A. Genel Olarak 305 B. Delil Sağlama Yardımının En Önemli Şekilleri 305 1. Başvuru Yazısı 306 2. Konsolos veya Diplomatik Temsilciler Yolu İle Yapılan İşlemler 307 3. Mahkemenin Görevlendireceği Kişi Vasıtasıyla Delil Temini 308 4. Video Konferans Sistemi İle Delil Sağlama 308 5. Delil Sağlama Yardımının Uygulanması 309 DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İSTİNABE I. TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YAPMIŞ OLDUĞU İKİ TARAFLI SÖZLEŞMELER 311 A. İki Taraflı Sözleşme Yapılan Ülkeler 311 B. İki Taraflı Adli Yardımlaşma Sözleşmesi Bulunması Hali 317 C. İkili Anlaşma veya Çok Taraflı Sözleşme Bulunmaması Hali 317 II. Çok Taraflı Sözleşmeler 317 A. Genel Olarak 317 B. 01.03.1954 tarihli Usul Hukukuna Dair Sözleşme 318 1. Genel Olarak 318 2. Sözleşmeye Taraf Olan Ülkeler 319 3. 1954 Tarihli Sözleşmeye Göre İstinabe Usulü 319 a. Sözleşmenin Konusu 319 b. Başvuru Yazısının İletilmesi 320 c. İstinabe Evrakının Şekli, İçeriği ve Dili 321 d. İstinabenin Yerine Getirilmesi ve Reddi 322 e. İstinabe Evrakının Gönderilmesi 323 f. İstinabenin İcra Edilememesi Halinin Bildirilmesi 324 g. İcra Eden Adli Makamın Usul Hukuku Uygulanması 324 h. İstinabenin Doğrudan Doğruya Diplomasi veya Konsolosluk Memurları Tarafından Yapılması 325 ı. Masraf Talebi 325 C. Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili 325 D. Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi 327 E. 18.03.1970 tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşme 327
1. Genel Olarak 327 2. Sözleşmeye Taraf Olan Ülkeler 328 3. Delil Sağlama Sözleşmesinin Konusu 329 a. Genel Olarak 329 b. Kişisel–Bölgesel Geçerlilik Alanı 329 c. Nesnel Geçerlilik Alanı 329 d. Sözleşmenin Yorumlanması 329 4. Sözleşmenin Uygulanma Şartları 330 a. Hukuki ve Ticari İşler Kavramı 330 b. İstinabe Talebinin Başlamış veya Başlayacak Bir Davaya İlişkin Olması 330 c. Başvuru Yazısı 333 aa. İstinabe Talebi 333 bb. İstinabe Evrakının Hazırlanması 334 5. İstinabe Talebinde Kullanılacak Olan Lisan 335 6. İstinabe Talebinin İletilmesi ve Uygulanması 335 a. İstinabe Talebinin İletilmesi 335 b. İstinabe Talebinin Yerine Getirilmesi 337 c. Sözleşmenin Bağlayıcı Karakteri 338 7. İstinabe İşlemi Esnasında Hazır Bulunma 341 8. İstinabe Talebinin Reddi Gerekçeleri 342 9. Tanıklık ve Tanıklıktan Çekilme 342 10. Masraflar 343 11. Diplomatlar, Konsoloslar veya Mahkeme Tarafından Atanan Görevliler Vasıtasıyla Delil Sağlama 344 a. Delil Sağlama İle İlgili Sözleşmedeki Düzenleme 344 b. Diplomat, Konsolos veya Mahkemece Atanan Görevliler Vasıtasıyla Delil Sağlama 344 d. Delil Sağlamayla Yetkili Diplomat, Konsolos veya Görevlilerin Yetkileri 346 e. İspatla Yükümlü Olanların Lehine Garantiler 347 12. Delil Toplama Usulleri 348 13. Delil Sağlama Başarısı 348 14. Delil Sağlama Usulü 349 15. Sözleşmenin 33. Maddesinin Çekincesinin Kapsamı 349 F. 28 Mayıs 2001 Tarihli Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü 350 G. İstinabe Taleplerinin Devletlere Göre Uygulanması 352 III. Yurt Dışına Gönderilecek Olan İstinabe İle İlgili Evrakların Hazırlanması 352 A. Yabancı Devletlerde Bulunan Vatandaşlarımızın Adres, Ekonomik ve Sosyal Durumlarının Araştırılması
B. İstinabe İçin Gerekli Masrafın Yatırılması 353 C. İstinabe Evrakının Hazırlanması ve Dikkat Edilecek Hususlar 355 1. İstinabe Evrakının Hazırlanması 355 2. Dikkat Edilecek Hususlar 356 3. Bazı Özel Durumlar 357 4. İstinabe Evrakının Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 357 5. Hazırlanan Evrakların Gönderilmesi 359 IV. Yabancı Devletlerden Gelen İstinabe Taleplerinin Yerine Getirilmesi 361 A. İkili Anlaşma veya Çok Taraflı Sözleşme Bulunması Hali 361 B. İkili Anlaşma veya Çok Taraflı Sözleşme Bulunmaması Hali 361 C. Özel Bir Durum 362 D. Uluslararası Ticari Tahkimde Delillerin İstinabe Yolu İle Elde Edilmesi 362 V. Medeni Hukuk Alanındaki Bazı Uygulamalar 363 A. Nafaka Alacakları Yabancı Devletlerde Tahsili 363 B. Uluslararası Çocuk Kaçırma ve Velayet 364 Sonuç 367 KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 377 Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ 533 Yararlanılan Kaynaklar 537 Yararlanılan Elektronik Kaynaklar 556 Kavramlar Dizini 559
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode
Book Book Merkez Kütüphane
Genel Koleksiyon / Main Collection
Genel Koleksiyon KKX1639.A67 R84 2016 (Browse shelf) Available 0057931

Includes bibliographical references and index.

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 7
Kısaltmalar 21
Giriş 25
BİRİNCİ BÖLÜM
MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNDA ADLİ YARDIM
BİRİNCİ KISIM
ADLİ YARDIM
I. GENEL BİLGİLER 27
A. Kavram 27
B. Adli Yardım Kurumunun Amacı ve Önemi 30
II. ULUSAL HUKUKTA ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME 31
III. ADLİ YARDIMIN UYGULAMA ALANI 36
A. Genel Olarak 36
B. Adli Yardımdan Yararlanabilecek Kişiler 37
C. Geçici Hukuki Koruma Taleplerinde Adli Yardım 41
D. İcra Takiplerinde Adli Yardım 41
IV. ADLİ YARDIMDAN YARARLANABİLME ŞARTLARI 42
A. Genel Olarak 42
B. Ödeme Gücünden Yoksunluk 43
C. Talebin Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması 46
D. Yararlanabilecek Kişiler 47
1. Gerçek Kişiler 47
2. Tüzel Kişiler 47
E. Yabancılar İçin Karşılıklılık Şartı 48
V. ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ USUL HÜKÜMLERİ 50
A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 50
B. Adli Yardımın Hukuki Niteliği 53
C. Adli Yardım Talebi 54
VI. ADLİ YARDIM TALEBİNDE YARGILAMA USULÜ 65
A. Basit Yargılama Usulünün Uygulanması 65
B. Çekişmesiz Yargı İle İlgili Olması 67
C. Verilen Karara Karşı İtiraz Yolunun Açık Olması 67
D. Adli Yardımın Talebinde Bulunma Zamanı 69
E. Adli Yardım Kararı Maddi Hukuk Anlamında Kesin Hüküm Teşkil Etmez 70
VII. ADLİ YARDIM KARARININ KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ 70

A. Adli Yardım Kararının Kapsamı 70
1. Yapılacak Tüm Yargılama ve Takip Giderlerinden Geçici Olarak Muafiyet 71
2. Yargılama ve Takip Giderleri İçin Teminat Göstermekten Muafiyet 72
3. Dava ve İcra Takibi Sırasında Yapılması Gereken Tüm Giderlerin Devlet Tarafından Avans Olarak Ödenmesi 74
4. Davanın Avukat İle Takibi Gerekiyorsa, Ücreti Sonradan Ödenmek Üzere Bir Avukat Temini 74
B. Adli Yardım Kararının Özellikleri 77
VIII. ADLİ YARDIMIN SONA ERMESİ 77
A. Adli Yardımı Sona Erdiren Nedenler 77
1. Adli Yardımdan Yararlanan Kişinin Ölümü veya Tüzel Kişinin Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi 77
2. Adli Yardımdan Yararlanan Kişinin Dava Dışı Kalması 78
3. Adli Yardım Kararının Kaldırılması 78
4. Asıl Davanın veya İcra Takibinin Sonuçlanması 79
B. Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili 79
1. Adli Yardımdan Yararlanan Tarafın Davayı Kazanması 79
2. Adli Yardımdan Yararlanan Tarafın Davayı Kaybetmesi 80
3. Tarafların Sulh Olması Sebebi İle Asıl Dava ve Takibin Sonuçlanması 85
C. Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi 86
IX. AVUKATLIK KANUNUNDA ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ DÜZENLEME 89
A. Avukatlık Kanunundaki Düzenlemenin Amacı 89
B. Mahkeme Tarafından Verilen Adli Yardım Kararı 90
C. Adli Yardım Kararı Sonucu Yargılama Gideri ve Tahsili 91
X. ADLİ YARDIM BÜROLARI 91
A. Genel Olarak 91
B. Adli Yardım Bürosu Tarafından Yapılan İşlemler 93
C. Adli Yardım Talebi ve Yapılış Şekli 96
D. Avukatlar Tarafından Yapılacak İşler 100
1. Talepçi İle Görüşmeci Avukat Arasında Yapılan Mülakat 100
2. Görüşme Tutanağı 101
3. Görevlendirilen Avukatın İşe Başlaması 103
4. Başvurunun Adli Yardım Merkezince Değerlendirilmesi 104
5. Avukat Görevlendirmesinin Yapılması 105
6. Başvurunun Reddi Durumunda İtiraz Hakkı 105
7. İvedi Atamalar ve Gelincik Merkezi 105
8. Ankara Dışı Görevlendirmeler ve Talepler 106
E. Avukata Ödenecek Ücretler 106
F. Adli Yardım Bürosunun Gelir ve Giderleri 108
G. Adli Yardım Görevinin Sona Ermesi 110
1. Talepçinin Talebinden Vazgeçmesi 110
2. Davanın Sona Ermesi 110
3. Haklı Bir Nedenle İstifa Etme 110
4. Zorunlu Hallerde Sona Erme 111
5. Adli Yardım Kurulu Kararı İle Sona Erme 111
H. Yıllık Çalışma Raporu ve Yönetmelik 111
XI. ADLİ YARDIM SİSTEMİNİN CEZA YARGILANMASINDA UYGULANMASI 1

A. Genel Olarak 112
B. CMK Merkezi’nde Gönüllük Sisteminde Yer alma 114
C. CMK Merkezi Tarafından Yapılan Görevlendirilmeler 114
D. Görevlendirilen Avukatın İlgili Belgeleri Teslim Etmesi 115
E. Ücretin Ödenmesi 116
F. Değerlendirme 118
G. Sonuç 119
XII. ÖZEL BİR ADLİ YARDIM UYGULAMASI (GELİNCİK PROJESİ) 119
A. Gelincik Projesi ve Gelincik Merkezi 119
B. Gelincik Merkezi Tarafından Verilen Hizmet 120
C. Özel Bir Hizmet 122
İKİNCİ KISIM
MİLLETLERARASI ADLİ YARDIM
I. GENEL BİLGİ 123
II. ULUSLARARASI ADLİ YARDIMIN KONUSU 123
III. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ OLARAK KULLANILAN İSİM 124
IV. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM ÇEŞİT VE ŞEKİLLERİ 125
V. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 125
VI. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM HAKKI 126
VII. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ MUKAYESELİ HUKUKTAKİ DÜZENLEME 126
A. Alman Hukukunda Adli Yardım İle İlgili Düzenleme 126
B. Avusturya Hukukundaki Adli Yardım İle İlgili Düzenleme 130
C. İsviçre Hukukundaki Adli Yardım İle İlgili Düzenleme 132
1. Kantonal Adli Yardım 134
2. Kantonlararası Adli Yardım 138
D. Amerika Birleşik Devletlerinde Adli Yardım 138
1. Genel Olarak 138
2. Adli Yardım Kurumları 141
a. Adli Hizmet Kuruluşu (Legal Service Corporation – LSC) 141
b. Pro Bono 144
c. Hukuk Fakülteleri 145
d. Vekilsiz Dava Takibi (Self–Help Litigants/Pro Se) 146
3. Yeni Yaklaşımlar/Reform Stratejileri 146
E. Birleşik Krallığın (İngiltere ve Galler Bölgesinde) Adli Yardım 149
1. Genel Olarak 149
2. Adli Yardım Almak İçin Gerekli Koşullar 152
3. Reformlar ve Değerlendirme 154
VIII. ADALETİN ETKİNLİĞİNE DAİR AVRUPA KOMİSYONU RAPORU
(CEPEJ REPORT) 156

A. CEPEJ Türkiye 156
B. SATURN Projesi 157
ÜÇÜNCÜ KISIM
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER İLE
GETİRİLEN DÜZENLEMELER
I. ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 159
A. Türkiye’nin Taraf Olduğu Çok Taraflı Sözleşmeler 159
B. Türkiye Tarafından İmzalanan İki Taraflı sözleşmeler 161
II. ADLİ YARDIM TALEPLERİNİN İLETİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA 168
A. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi 168
B. Sözleşmeye Taraf Olan Ülkeler 169
C. Sözleşmenin Kapsamı 169
D. Sözleşmenin Uygulanması 170
1. Gönderici Makam Olarak 170
2. Merkezî Alıcı Makam Olarak 171
E. Ek Protokolün Kapsamı 172
İKİNCİ BÖLÜM
MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNDA TEBLİGAT
BİRİNCİ KISIM
MİLLETLERARASI TEBLİGAT
I. TEBLİGATIN ÇEŞİT VE ŞEKİLLERİ 173
A. Egemenlik İşlemi Olarak Tebligat 173
B. Tebligatın Amacı 173
C. Tebligatın Anlamı ve Önemi 174
D. Tebliğ Edilmesi Gereken Belgeler 177
E. Alternatif Tebligat Usulü 177
II. YURT İÇİNDE YAPILAN TEBLİGAT 178
III. YURT DIŞINDA YAPILAN TEBLİGAT 179

A. Genel Olarak 179
B. Yurt Dışı Tebligat İhtiyacı ve Karşılaşılan Zorluklar 180
C. Avrupa Birliği Tebligat Tüzüğü 181
D. Yurt Dışı Tebliğ Şekilleri 183
E. Tebligat Giderleri 184
IV. YURT DIŞINA YAPILAN TEBLİGAT İLE İLGİLİ OLARAK MEVZUATIMIZDAKİ DÜZENLEME 186
A. Genel Olarak 186
B. Yurt Dışı Tebligatlarda Dikkat Edilecek Hususlar 189
C. Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Yapılan Tebligat 189
1. Genel Olarak 189
2. Türk Vatandaşlarına Tebligat Kanunu’nun 25/a Maddesine Göre Yapılan Tebligat 196
a. Genel Olarak 196
b. Yapılacak İşlemler 198
aa. Tebliğ Evrakının Hazırlanması 198
bb. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması 199
cc. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi 200
dd. Muhataba Tebligatın Yapılması 201
3. Bu Konuda Hatalı Olarak Yapılan Tebligatlar 203
4. Tebligat Kanunu’nun 25/a Maddesine Göre Tebligat Yapılamaması Hali 204
5. Tebligat Kanunu’nun 25/a Maddesi İle İlgili Yasal Düzenleme Önerimiz 205
D. Yurt Dışında Resmî Bir Görevle Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat Yapılması 205
1. Genel Olarak 205
2. Yapılacak İşlemler 206
a. Tebliğ Evrakının Hazırlanması 206
b. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması 206
c. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi 206
d. Askeri Şahıslara Tebligat 207
E. Türkiye’de Bulunan Bir Ceza Mahkemesi Tarafından Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarına Gönderilen Tebligat 207
F. Türkiye’deki Elçilik ve Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebliğ Evrakı 211
G. Yurt Dışında İlânen Tebligat Yapılması 212

İKİNCİ KISIM
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇERÇEVESİNDE
YURT DIŞINA YAPILAN TEBLİGAT
I. GENEL OLARAK 217
A. İki Taraflı Sözleşmeler Çerçevesinde Tebligat 218
1. Genel Olarak 218
2. Yapılacak İşlemler 224
a. Talepnamenin Hazırlanması 224
b. Tebliğ Edilecek Evrakın Hazırlanması 225
c. Duruşma Gününün Tebliği 225
d. Gönderilecek Evrakın Onaylanması 225
e. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması 225
f. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi 226
3. İstisnai Durum (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılan Tebligat) 226
B. Çok Taraflı Sözleşmeler Çerçevesinde Tebligat 227
1. 17 Temmuz 1905 tarihli Hukuk Mahkemeleri ile İlgili Sözleşmeye Göre Tebligat 227
2. 1 Mart 1954 Tarihli Usul Hukukuna Dair La Haye Sözleşmesine Göre Yapılan Tebligat 227
a. Genel Olarak 227
b. Yapılacak İşlemler 228
aa. Talepnamenin Hazırlanması 228
bb. Tebliğ Edilecek Evrakın Hazırlanması 229
cc. Duruşma Gününün Tebliği 229
dd. Gönderilecek Evrakın Onaylanması 229
ee. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması 229
ff. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi 230
3. 15 Kasım 1965 tarihli “Hukukî veya Ticarî Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesine Göre Yapılan Tebligat 230
a. Genel Olarak 230
b. Yapılacak İşlemler 234
aa. Örnek 184 Formun Hazırlanması 234
bb. Tebliğ Edilecek Evrakın Hazırlanması 241
cc. Duruşma Gününün Tebliği 241
dd. Gönderilen Evrakın Onaylanması 241
ee. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Maliyeye Yatırılması Gereken Gider 242
ff. Masraf Talep Edilmesi ve Masraf Talep Eden Devletler 242
gg. Yurt Dışına Yapılan Tebligatlarda Masraf Talep Eden Devletler 244
hh. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi 248
c. Merkezi Makam Vasıtasıyla Tebligat Yapılması 248
d. Sözleşmeye Göre Diğer Tebliğ Şekilleri 249
e. Tebliğ Talebinin Reddedilebileceği Durumlar 252
f. Merkezi Makamın Hizmet Kusurundan Doğan Sorumluluğu 255
II. TÜRKİYE İLE İKİ TARAFLI VE AYNI ZAMANDA ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELERE TARAF OLAN ÜLKELER İLE İLGİLİ TEBLİGAT USULÜ

A. Herhangi Bir Sözleşme Bulunmaması Halinde Tebligat Usulü 257
B. İki Taraflı Sözleşme Bulunması Halinde Tebligat Usulü 257
C. Hem İki Taraflı Hem de Çok Taraflı Sözleşme Bulunması Halinde Tebligat Usulü 258
III. DEVLETLERE GÖRE TEBLİGAT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR 258
IV. YABANCI DEVLETLERDEN GELEN TEBLİGAT TALEPLERİ 259
ÜÇÜNCÜ KISIM
TÜRKİYE’DE BULUNAN YABANCI ÜLKELERİN
DİPLOMATİK TEMSİLCİLERE YAPILAN TEBLİGAT
I. Yabancı Devletin Yargı Muafiyeti 261
II. TÜRKİYE’DE KENDİLERİNE TEBLİGAT YAPILAMAYACAK KİŞİLER 263
A. Yabancı Devlet Diplomatik Temsilcilerine Tebligat 263
B. Türkiye’de Bulunan Yabancı Devlet Temsilciliklerinde Çalışan Türk Vatandaşlarına Tebligat 267
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI USUL HUKUKUNDA İSTİNABE
BİRİNCİ KISIM
İSPAT VE İSPAT HUKUKU
I. İSPAT 269
II. İSPATTA UYGULANACAK HUKUK 270
III. İSPAT HUKUKU 271
IV. İSPAT HUKUKU VE ŞEKİL 272
V. ÇEŞİTLİ İSPAT ARAÇLARI 277
İKİNCİ KISIM
YABANCI HUKUKUN UYGULANMASI
I. GENEL OLARAK 279
II. YABANCI HUKUKUN UYGULANMASI 279
III. KONUYA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 282
ÜÇÜNCÜ KISIM
İSTİNABE
I. GENEL OLARAK 285
II. ULUSAL HUKUKUNDA İSTİNABE 287

A. Genel Olarak 287
B. Kanunda Düzenlenmiş İstinabe Olunan Bazı Hususlar 288
1. Tarafların İstinabe Yolu İle İsticvabı 288
a. Genel Bilgi 288
b. İsticvabın Konusu ve İstiçvap Kararı 289
c. İsticvap Olunacak Kişilerin Belirlenmesi 289
d. İsticvap Olunacak Tarafın Davet Edilmesi 289
e. Bizzat İsticvap Olunma 289
f. İsticvabın Yapılması 289
g. Tutanak Düzenlenmesi 290
2. Tarafın İstinabe Yolu İle Yemin Etmesi 290
a. Genel Bilgi 290
b. Yemin Teklifi 290
c. Yemine Davet 291
d. Yemin Etmemenin Sonuçları 291
e. Yemini Yerine Getirecek Kimseler 291
f. Yeminin Şekli 292
g. Yemin Etmenin Sonuçları 292
3. Tanıkların İstinabe Yolu İle Dinlenmesi 293
a. Genel Bilgi 293
b. Tanık İle İspatın Mümkün Olduğu Haller 293
c. Tanıkların Gösterilmesi 294
d. Tanıkların Mahkemeye Davet Edilmesi 294
e. Tanıklık Yapmak Kural Olarak Zorunludur 295
f. Tanıklıktan Çekinme 295
g. Tanıkların Dinlenmesi 296
h. Hakim Tanık İfadelerini Serbestçe Takdir Eder 297
4. İstinabe Yolu İle Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması 297
a. Genel Bilgi 297
b. Bilirkişi İncelemesini Gerektiren Haller 297
c. Bilirkişi İncelemesine Karar Verilmesi 297
d. Bilirkişi Seçimi ve Görevin İfası 298
e. Bilirkişinin Yasaklılığı ve Reddi 298
f. Bilirkişi Olarak Görev Yapmak Kural Olarak İhtiyaridir 298
h. Bilirkişi Raporuna İtiraz 299
i. Hakimin Bilirkişi Raporunu Değerlendirmesi 299
j. Bilirkişi Gider ve Ücreti 299
k. Bilirkişinin Sorumluluğu 299
5. İstinabe Yolu İle Keşif Yapılması 300
a. Genel Bilgi 300
b. Keşif Yapılmasına Karar Verilmesi 300
c. Keşif Gideri 300
d. Keşif Yapılması 300

e. Keşifte Dinlenecek Kişiler 301
6. İstinabe Yolu İle İnceleme Yapılması 301
III. İstinabe Usulü 301
IV. Uluslararası Hukukta İstinabe 303
V. Delil ve Delil Sağlama Yardımı 305
A. Genel Olarak 305
B. Delil Sağlama Yardımının En Önemli Şekilleri 305
1. Başvuru Yazısı 306
2. Konsolos veya Diplomatik Temsilciler Yolu İle Yapılan İşlemler 307
3. Mahkemenin Görevlendireceği Kişi Vasıtasıyla Delil Temini 308
4. Video Konferans Sistemi İle Delil Sağlama 308
5. Delil Sağlama Yardımının Uygulanması 309
DÖRDÜNCÜ KISIM
MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER ÇERÇEVESİNDE
YAPILAN İSTİNABE
I. TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YAPMIŞ OLDUĞU İKİ TARAFLI SÖZLEŞMELER 311
A. İki Taraflı Sözleşme Yapılan Ülkeler 311
B. İki Taraflı Adli Yardımlaşma Sözleşmesi Bulunması Hali 317
C. İkili Anlaşma veya Çok Taraflı Sözleşme Bulunmaması Hali 317
II. Çok Taraflı Sözleşmeler 317
A. Genel Olarak 317
B. 01.03.1954 tarihli Usul Hukukuna Dair Sözleşme 318
1. Genel Olarak 318
2. Sözleşmeye Taraf Olan Ülkeler 319
3. 1954 Tarihli Sözleşmeye Göre İstinabe Usulü 319
a. Sözleşmenin Konusu 319
b. Başvuru Yazısının İletilmesi 320
c. İstinabe Evrakının Şekli, İçeriği ve Dili 321
d. İstinabenin Yerine Getirilmesi ve Reddi 322
e. İstinabe Evrakının Gönderilmesi 323
f. İstinabenin İcra Edilememesi Halinin Bildirilmesi 324
g. İcra Eden Adli Makamın Usul Hukuku Uygulanması 324
h. İstinabenin Doğrudan Doğruya Diplomasi veya Konsolosluk Memurları Tarafından Yapılması 325
ı. Masraf Talebi 325
C. Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili 325
D. Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi 327
E. 18.03.1970 tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşme 327

1. Genel Olarak 327
2. Sözleşmeye Taraf Olan Ülkeler 328
3. Delil Sağlama Sözleşmesinin Konusu 329
a. Genel Olarak 329
b. Kişisel–Bölgesel Geçerlilik Alanı 329
c. Nesnel Geçerlilik Alanı 329
d. Sözleşmenin Yorumlanması 329
4. Sözleşmenin Uygulanma Şartları 330
a. Hukuki ve Ticari İşler Kavramı 330
b. İstinabe Talebinin Başlamış veya Başlayacak Bir Davaya İlişkin Olması 330
c. Başvuru Yazısı 333
aa. İstinabe Talebi 333
bb. İstinabe Evrakının Hazırlanması 334
5. İstinabe Talebinde Kullanılacak Olan Lisan 335
6. İstinabe Talebinin İletilmesi ve Uygulanması 335
a. İstinabe Talebinin İletilmesi 335
b. İstinabe Talebinin Yerine Getirilmesi 337
c. Sözleşmenin Bağlayıcı Karakteri 338
7. İstinabe İşlemi Esnasında Hazır Bulunma 341
8. İstinabe Talebinin Reddi Gerekçeleri 342
9. Tanıklık ve Tanıklıktan Çekilme 342
10. Masraflar 343
11. Diplomatlar, Konsoloslar veya Mahkeme Tarafından Atanan Görevliler Vasıtasıyla Delil Sağlama 344
a. Delil Sağlama İle İlgili Sözleşmedeki Düzenleme 344
b. Diplomat, Konsolos veya Mahkemece Atanan Görevliler Vasıtasıyla Delil Sağlama 344
d. Delil Sağlamayla Yetkili Diplomat, Konsolos veya Görevlilerin Yetkileri 346
e. İspatla Yükümlü Olanların Lehine Garantiler 347
12. Delil Toplama Usulleri 348
13. Delil Sağlama Başarısı 348
14. Delil Sağlama Usulü 349
15. Sözleşmenin 33. Maddesinin Çekincesinin Kapsamı 349
F. 28 Mayıs 2001 Tarihli Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü 350
G. İstinabe Taleplerinin Devletlere Göre Uygulanması 352
III. Yurt Dışına Gönderilecek Olan İstinabe İle İlgili Evrakların Hazırlanması 352
A. Yabancı Devletlerde Bulunan Vatandaşlarımızın Adres, Ekonomik ve Sosyal Durumlarının Araştırılması

B. İstinabe İçin Gerekli Masrafın Yatırılması 353
C. İstinabe Evrakının Hazırlanması ve Dikkat Edilecek Hususlar 355
1. İstinabe Evrakının Hazırlanması 355
2. Dikkat Edilecek Hususlar 356
3. Bazı Özel Durumlar 357
4. İstinabe Evrakının Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 357
5. Hazırlanan Evrakların Gönderilmesi 359
IV. Yabancı Devletlerden Gelen İstinabe Taleplerinin Yerine Getirilmesi 361
A. İkili Anlaşma veya Çok Taraflı Sözleşme Bulunması Hali 361
B. İkili Anlaşma veya Çok Taraflı Sözleşme Bulunmaması Hali 361
C. Özel Bir Durum 362
D. Uluslararası Ticari Tahkimde Delillerin İstinabe Yolu İle Elde Edilmesi 362
V. Medeni Hukuk Alanındaki Bazı Uygulamalar 363
A. Nafaka Alacakları Yabancı Devletlerde Tahsili 363
B. Uluslararası Çocuk Kaçırma ve Velayet 364
Sonuç 367
KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 377
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ 533
Yararlanılan Kaynaklar 537
Yararlanılan Elektronik Kaynaklar 556
Kavramlar Dizini 559

Click on an image to view it in the image viewer

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .