Mahsûl-i meşrûtiyet : İlaveli güldeste-i hürriyet yahûd mükemmel ve mufassal ve edebî hazîne-i mekâtib ; edebiyat ve kitâbet-i Osmâniyyeye müteallik kavâid-i kâfiyeden bâhis muharrerât-ı resmiyye ve gayr-i resmiyye ve muharrerât-ı nâdire / Ali Cezmî ; giriş Arzu Terzi.

By: Ali Cezmî
Language: Arapça Series: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları ; III-8Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2011 , ©2011Description: xxx, 607 p. ; 24 cmContent type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeISBN: 9789751623553Subject(s): Mektup yazımı, Türkçe | Letter writing, TurkishLOC classification: PL180 | .A54 2011
Contents:
I. Mektûbât -- II. Aile Mektûbları -- III. Muharrerât-ı Ticâriyye -- IV. Köylülere Siyâsî Mektûb -- V. Maârif -- VI. Mektûbât-ı Münferide -- VII. Taziyetnâmeler -- VIII. Tavsiyenâmeler -- IX. Hoşnûdînâme -- X. Seyf ü Kalem -- XI. Kılıç -- XII. Kalem -- XIII. Taziyenâme -- XIV. Tekdîr ve Tazîr Mektûblarının Usûl-i Tahrîrde Fâidesi -- XV. Tezkireler -- XVI. Tebrîkat-ı Muhtelife -- XVII. Tesliyetnâme Numûneleri -- XVIII. Teşekkürnâme Numûneleri -- XIX. Mazeretnâme Numûneleri -- XX. Bedâyi-i Muharrerât Yahûd Mekâtîb-i Mütenevvi'a -- XXI. Nutuklar -- XXII. Senedât -- XXIII. Poliçe Numûneleri -- XXIV. Kefâletnâme Numûneleri -- XXV. İlmühaberler -- XXVI. Elkâb ve Tabîrât-ı Resmiyye -- XXVII. Bazı Elkab-ı Ecnebiyye -- XXVIII. Rütbe-i İlmiyyede Taşra ve İstanbul Rüûsu -- XXIX. Pâyeler -- XXX. Mevleviyetler -- XXXI. Usûl-i Teşrifîyât ve Devlet-i Osmâniyye -- XXXII. İstimâli Resmen Hükm-i Teâmüle Dâhil Olan Bazı Tabîrât -- XXXIII. Bilinmesi Lâzım Gelen Kısm-ı ResmÎ ve Tabîrât-ı Resmiyye ve Usûl-i Tahrîr -- XXXIV. Muharrerâtın İkinci Kısmı Olan Evrâk ve Muharrerât-ı Resmiyyenin Envaî -- XXXV. Kitâbet-i Resmiyyenin Târîhçesi -- XXXVI. Elkab-ı Resmiyyenin Envâı -- XXXVII. DÖrdüncü Devre-i İctimâiyye Meclis-i Meb'ûsân Meclis-i Umûmîsinin Küşâdı -- XXXVIII. Telgrafnâmeler -- XXXIX. Rikab-ı Kamer-Tâb-ı Hazret-i Şehriyârî'ye Arzuhâller ve Niyâznâmeler -- XL. Muhtelif'l-Meâl Arzuhâller ve İstid'âlar -- XLI. Fezleke ve Lâyihalar -- XLII. Askerî -- XLIII. Mehâkime Âid Sûver-i Müsted'iyât İle İ'lâmât Levâhık-ı Sâire -- XLIV. Muhâkemât-ı Cezâiyyeye Müteallik Müsted'ayât -- XLV. Haciznâmeler -- XLVI. Hüccet-i Tasarruf Yâhûd Temessük -- XLVII. Muharrerât-ı Resmiyye-i Müteferrika -- XLVIII. Tebrîkât -- XLIV. Hutût-ı Mütenevvia
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Vol info Copy number Status Date due Barcode
Book Book Merkez Kütüphane
Genel Koleksiyon / Main Collection
Genel Koleksiyon PL180 .A54 2011 (Browse shelf) 1 1 Available 0049439

I. Mektûbât -- II. Aile Mektûbları -- III. Muharrerât-ı Ticâriyye -- IV. Köylülere Siyâsî Mektûb -- V. Maârif -- VI. Mektûbât-ı Münferide -- VII. Taziyetnâmeler -- VIII. Tavsiyenâmeler -- IX. Hoşnûdînâme -- X. Seyf ü Kalem -- XI. Kılıç -- XII. Kalem -- XIII. Taziyenâme -- XIV. Tekdîr ve Tazîr Mektûblarının Usûl-i Tahrîrde Fâidesi -- XV. Tezkireler -- XVI. Tebrîkat-ı Muhtelife -- XVII. Tesliyetnâme Numûneleri -- XVIII. Teşekkürnâme Numûneleri -- XIX. Mazeretnâme Numûneleri -- XX. Bedâyi-i Muharrerât Yahûd Mekâtîb-i Mütenevvi'a -- XXI. Nutuklar -- XXII. Senedât -- XXIII. Poliçe Numûneleri -- XXIV. Kefâletnâme Numûneleri -- XXV. İlmühaberler -- XXVI. Elkâb ve Tabîrât-ı Resmiyye -- XXVII. Bazı Elkab-ı Ecnebiyye -- XXVIII. Rütbe-i İlmiyyede Taşra ve İstanbul Rüûsu -- XXIX. Pâyeler -- XXX. Mevleviyetler -- XXXI. Usûl-i Teşrifîyât ve Devlet-i Osmâniyye -- XXXII. İstimâli Resmen Hükm-i Teâmüle Dâhil Olan Bazı Tabîrât -- XXXIII. Bilinmesi Lâzım Gelen Kısm-ı ResmÎ ve Tabîrât-ı Resmiyye ve Usûl-i Tahrîr -- XXXIV. Muharrerâtın İkinci Kısmı Olan Evrâk ve Muharrerât-ı Resmiyyenin Envaî -- XXXV. Kitâbet-i Resmiyyenin Târîhçesi -- XXXVI. Elkab-ı Resmiyyenin Envâı -- XXXVII. DÖrdüncü Devre-i İctimâiyye Meclis-i Meb'ûsân Meclis-i Umûmîsinin Küşâdı -- XXXVIII. Telgrafnâmeler -- XXXIX. Rikab-ı Kamer-Tâb-ı Hazret-i Şehriyârî'ye Arzuhâller ve Niyâznâmeler -- XL. Muhtelif'l-Meâl Arzuhâller ve İstid'âlar -- XLI. Fezleke ve Lâyihalar -- XLII. Askerî -- XLIII. Mehâkime Âid Sûver-i Müsted'iyât İle İ'lâmât Levâhık-ı Sâire -- XLIV. Muhâkemât-ı Cezâiyyeye Müteallik Müsted'ayât -- XLV. Haciznâmeler -- XLVI. Hüccet-i Tasarruf Yâhûd Temessük -- XLVII. Muharrerât-ı Resmiyye-i Müteferrika -- XLVIII. Tebrîkât -- XLIV. Hutût-ı Mütenevvia

Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.