Normal view MARC view ISBD view

Türklerin kişi hâllerine ilişkin davalarda Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi (MÖHUK m. 41) / Rifat Erten

By: Erten, Rifat.
Material type: materialTypeLabelBookPublisher: Ankara: Yetkin Yayınları, 2017Description: 255 pages ; 24 cm.ISBN: 9786050502381.Subject(s): Conflict of laws -- TurkeySummary: İÇİNDEKİLER
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode
Book Book Merkez Kütüphane
Genel Koleksiyon Ödünç Verilemez-Siparişte / Not For Loan-Ordered

Includes bibliographical references.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KİSALTMALAR 17 GİRİŞ 21 1. KONUNUN ÖNEMİ 21 2.SUNUŞ PLANI ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 23 Birinci Bölüm KİŞİ HÂLLERİNE İLİŞKİN HUKUKÎ YAKLAŞIMDAKİ GELİŞMELER 1. GENEL OLARAK 26 2. OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ 30 I. GENEL OLARAK 30 II. YARGILAMA YETKİSİ 33 A. Genel Olarak Osmanlı Mahkemeleri 33 B. Kapitülasyonlar 36 1. Genel Bilgi 36 2. Konsolosluk Mahkemeleri 37 3. Yargılama Usûlü ve Uygulanacak Hukuk/Kurallar 39 III. KAPİTÜLASYONLARIN KALDIRILMASI 40 A. Kapitülasyonların Kaldırılması Girişimleri 40 B. Kapitülasyonların Kaldırılması Sonrasında Görülen Gelişmeler 42 1. Memaliki Osmaniyede Bulunan Ecnebilerin Hukuk ve Vezaifi Hakkında Kanunu Muvakkat 42 a) Türk Mahkemelerinin Yabancılarla İlgili Davalarda Milletlerarası Yetkisi 43 b) Yabancıların Kişi Hâllerine İlişkin Konularda Uygulanacak Hukuk 47 2. Yabancıların Kişi Hâllerine İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfızi 47 IV. ARA DEĞERLENDİRME 48 § 3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ 50 I. 2675 SAYILI MÖHUK ÖNCESİ 50 A. İkamet ve Salahiyeti Adliye Hakkında Mukavelename 51 B. Türk Vatandaşlarının Kişi Hâllerine İlişkin Uyuşmazlıklarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi 52 1. HUMKm. I8'de öngörülen Kuralın Niteliğine İlişkin (iörüşler 53 2. Kişi Hâllerine İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının I anınması ve Tenfızi 55 3. Sorunların Çözümü Bağlamında ileri Sürülen (iörüşler 56 II. 2675 SAYILI Möl İl K DÖN] Mİ 57 A. Genel Olarak 57 B. 2675 Sayılı MÖHUK m. 28 58 1. Maddenin kanunlaşmasından Önce Metninde Yapılan Değişiklikler 59 2. Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkili Hâle Gelmesinin Şartları 61 3. Hükmün Amaç ve Sonuçları 62 C. 2675 Sayılı MÖHUK m. 38(e) 63 III. 5718 SAYILI MÖHUK 65 İkinci Bölüm TÜRK VATANDAŞLARININ KİŞİ HÂLLERİNE İLİŞKİN DAVALARDA TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİLİ HÂLE GELEBİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR § 1. 5718 SAYILI MÖHUK'UN 41. MADDESİNİN 2675 SAYILI MÖHUK'UN 28. MADDESİNDEN FARKLILIKLARI 67 I. İKAMETGÂH ŞARTININ KALDIRILMASI 68 II. KİŞİ HÂLLERİNE İLİŞKİN YURT DIŞINDAKİ DAVANIN İKAMET EDİLEN ÜLKEDE AÇILMASI ŞARTININ KALDIRILMASI 74 TÜRK MAHKEMESİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİNİN MÖHUK m. 41'e GÖRE TAYİN EDİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI 78 I. GENEL OLARAK 78 A. Yabancılık Unsuru 78 B. İlgili Bir Milletlerarası Sözleşmenin Bulunması 78 C. MÖHUK m. 41 'de Aranan Şartlar 79 II. TÜRKLERİN KİŞİ HÂLLERİNE İLİŞKİN DAVA OLMASI ŞARTI 80 A. Taraflardan Birinin Türk Vatandaşı Olması 80 1. Genel Tespitler 80 2. Çok Vatandaşlık 83 3. TYK m. 28 Kapsamındaki Yabancıların Kişi Hâllerine İlişkin Davalar 83 a) Genel Olarak 84 b) Konu Hakkındaki Yargı Kararları 84 aa) Örnek Kararlar 84 bb) Kararların Tahlili 87 i) Yargı hakkı ve milletlerarası yetki 87 ii) Yabancılık unsuru 88 iii) MÖHUK m. 41 'in düzenleme amacına aykırılık 92 iv) Vatandaşla aynı haklara sahip olmanın anlamı 92 4. Davanın Açılmasından Sonra Türk Vatandaşlığının Kaybı veya Kazanılması 94 5. Davanın Açılmasından Sonra Türk Vatandaşı Tarafın Ölümü 95 B. Davanın Türk Vatandaşının Kişi Hâllerine İlişkin Olması 95 1. Kişi Hâlleri 95 a) Genel Tespitler 96 b) Ahkâmı Şahsiye 99 2. Milletlerarası Usûl Hukuku 100 a) Genel Olarak 100 b) Kişi Hâlleri Kavramının Kapsamı 101 c) Yargıtay Kararlarına Göre Kişi Hâlleri Kavramının Kapsamı 101 d) Birden Fazla Talep İçeren Davalarda Milletlerarası Yetkili Mahkemenin Nasıl Tespit Edileceği Hususu 106 C. Türk Vatandaşlarının Kişi Hâllerine İlişkin Dava Olması 107 1. Genel Olarak Çekişmesiz Yargı ve Türk Hukukunda Düzenlenişi 108 a) Çekişmesiz Yargının Tanımı 108 b) Türk Hukukunda Çekişmesiz Yargıya İlişkin Düzenlemeler 109 aa) HUMK Dönemi 109 bb) HMK ile Getirilen Düzenleme 111 2. Türk Vatandaşlarının Kişi Hâllerine İlişkin Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yetkili Türk Mahkemesinin MÖHUK m. 41 Uyarınca Tayin Edilebilip Edilemeyeceği Sorunu 115 3. Örnek Yargı Kararları 118 DAVANIN YABANCI BİR ÜLKEDE AÇILMAMIŞ veya AÇILAMAMIŞ OLMASI ŞARTI 120 A. Davanın Yurt Dışında Açılmamış Olması 121 1. Genel Olarak 121 2. Yurt Dışında Açılan Davanın Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisizliğine Neden Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar 121 B. Davanın Yurt Dışında Açılamamış Olması 123 Üçüncü Bölüm MÖHUK'UN 41. MADDESİNDE SIRALANAN YETKİLİ MAHKEMELER i Gl NEL OLARAK 127 MİLLİ II ERARASI YETKİYİ HAİZ MAHKEMELER 129 I Yİ R İTİBARİYLE YETKİLİ MAHKEME 129 • A. Genel Olarak 129 B. HMK'nın Yetki Kurallarına İlişkin Genel Açıklamalar 130 1. Genel ve Özel Yetki Kuralları 130 2. Kesin ve Kesin Olmayan Yetki Kuralları 131 v Genel Yetkili Mahkeme 132 a) Yerleşim Yeri 132 aa) TMK'ya Göre Yerleşim Yeri 132 Yabancıların Yerleşim Yerinin Tespiti 134 !MutadMesken 135 Bazı Davalar, İşler ve Bunlara İlişkin Değerlendirmeler 138 1. Boşanma, Ayrılık ve Evliliğin Butlanı 138 a) Yer İtibariyle Yetkili Özel Mahkeme 138 b) TMK m. 168'de Kabul Edilen Yetki Kuralının Niteliği 138 c) Anlaşmalı Boşanma 142 d) Boşanma ve Ayrılık Dışındaki Talepler 142 2. Soybağına İlişkin Davalar 143 a) Yer İtibariyle Yetkili Özel Mahkeme 143 b) Soybağına İlişkin Dava Türleri 143 c) TMK m. 283'de Kabul Edilen Yetki Kuralının Niteliği 143 d) Soybağına İlişkin Davalara Dair Özel Durumlar 144 3. Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması 146 4. Nafaka Davaları 147 5. Mal Rejimine İlişkin Davalar 147 6. Kişilik Haklarının İhlâli 148 7. Diğer Uyuşmazlıklar veya Talepler 148 a) Nüfus Kaydının Düzeltilmesi 148 b) Cinsiyet Değişikliği 150 c) Adın Değiştirilmesi 150 d) Gaiplik 151 e) Evlilik Birliğinin Korunması 152 f) Çocukla Kişisel İlişki Kurulması 153 g) Velayet 153 h) Vesayet 154 II. İLGİLİNİN SAKİN OLDUĞU YER MAHKEMESİ 155 A. Özellikleri ve Unsurları 156 B. Sakin Olunan Yerin Yerleşim Yeri ve Mutad Meskenden Farkları 156 C. MÖHUK m. 41 Bağlamında Sakin Olunan Yer 157 III. İLGİLİNİN TÜRKİYE'DEKİ SON YERLEŞİM YERİ MAHKEMESİ I>X IV. ANKARA. İSTANBUL veya İZMİR MAHKEMELERİ 15*> 3. I İRKI I KİN KİŞİ HÂLLERİNE İLİŞKİN DAVALARDA DERDESTLİK 161 I. GENEL <>l ARAK DERDESTLİK 161 A. Derdest lık I lak kında Genel Bilgi 161 B. IIMK'ııııı Denlestliğe İlişkin Düzenlemesi 162 II. BİRİNCİ DAVANIN BİR TÜRK MAHKEMESİNDE DERDİ SI ()l MASI 164 III. BİRİNCİ DAYANIN YABANCI BİR ÜLKE MAHKEMESİNDE A(, II MIŞ < >l MASI 166 4. MÖHUK m. 41 ÇERÇİYİ SINDI II RK MAHKEMESİNİN YETKİSİNE İLİŞKİN KONLI AK 167 I. MÖHUK m. 4LDL YAIMLAN SIRALAMADA İLK BASAMAK İÇİNDE GÜNDEME. GELEBİL! Cl K YETKİ SORUNLARI ^ II. MÖHUK m. 41'DE YAPILAN SIRALAMAYA UYU LMAMA SINDAN KAYNAKLANAN YETKİ SORUNLARI 169 Dördüncü Bölüm MÖHUK m. 41 ÇERÇEVESİNDE BAZI USÛL MESELELERİ ve TESPİTLER § 1. MÖHUK m. 41 'DE ÖNGÖRÜLEN YETKİ KURALININ Ö/ELLİKLERİ 171 I. ÖZEL MİLLETLERARASI YETKİ KURALI OLMASI ve ANLAMI 171 II. MÜNHASIR NİTELİKTE YETKİ KURALI OLMAMASI 172 III. KESİN YETKİ KURALI OLUP OLMADIĞI 173 IV. DAVA ŞARTI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRME 176 V. AŞKIN/AŞIRI YETKİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME 177 § 2. MÖHUK m. 4l'DE ÖNGÖRÜLEN ŞARTLARIN GERÇEKLEŞMEMESİ HÂLİNİ- İLİŞKİN MİSİ I MIR 180 I I I KM I KIN KIŞI HALLERİNE İLİŞKİN BİRDAVA ı 'I M \ ŞAKI İNİN GLRÇEKLEŞMEMESİNİN SONUÇLARI ..180 Y I fukiNcYle Başka Milletlerarası Yetkili Mahkemenin/Mahkemelerin Bulunması İhtimali 181 1. Davanın Açıldığı Mahkemenin MÖHUK m. 41 Dışında Bir Yetki Kuralına Göre Milletlerarası Yetkili Olması 181 2. Başka Bir Yer Türk Mahkemesinin/ Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkili Olması 182 B. Türkiye'de Milletlerarası Yetkiyi Haiz Bir Mahkemenin Bulunmaması İhtimali 184 11. DAVANIN YABANCI BİR ÜLKE MAHKEMESİNDE AÇILMAMIŞ VEYA AÇILAMAMIŞ OLMASI ŞARTININ GERÇEKLEŞMEMESİ ve SONUÇLARI 185 A. Davanın Yabancı Bir Ülkede Açılmamış Olması 185 I. Şarta Dair Muhtemel Sorunlar 186 a) Açılan Davaların Tarihlerinin Tespiti 186 b) Arabuluculuk veya Uzlaştırmaya Başvurulması 188 e) Birinci Davanın Yabancı Ülke Mahkemesinde Açılması Meselesi 189 aa) "Mahkeme" İfadesinin Anlamı 191 i) Tanıma ve tenfız şartları bağlamında "mahkeme" kavramı 191 ii) NHK m. 27/A hükmü hakkında genel bilgi 193 iii) MÖHUK m. 41 bağlamında değerlendirme.... 194 bb) Tahkim Yoluna Başvurulması 196 i) Sorun 196 ii) Aile hukuku tahkimi 199 iii) MÖHUK m. 41 bağlamında değerlendirme....202 d) Her İki Davanın Aynı Olması Meselesi 203 aa) Davaların Taraflarının Aynı Olması 203 bb) Davaların Sebeplerinin Aynı Olması 204 cc) Davaların Konularının Aynı Olması 204 e) Yabancı Ülke Hukukunun Derdestliği Davanın Açılmasından Sonra Başlatması 205 2. Davanın Yurt Dışında Açılmış Olmasının Sonuçları: Derdestlik ve Yetki Konuları Bağlamında Değerlendirme 206 a) Milletlerarası/Uluslararası/Yabancı Derdestlik 206 b) Ara Değerlendirme 211 c) Yabancı Derdestlik İtirazı mı? Milletlerarası Yetkisizlik İtirazı mı? 212 aa) Genel Olarak 212 bb) Doktrinde İleri Sürülen Görüşler 212 cc) Değerlendirme ve Kanaatimiz 216 B. Davanın Yabancı Bir Ülkede Açılamamış Olması 218 III. YABANCI MAHKEMENİN ESAS HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ KARARININ BULUNMASI 220 §3. MÖHUK m. 41'e İLİŞKİN ÖNERİLER 223 SONUÇ 225 KAYNAKÇA 233

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .