Normal view MARC view ISBD view

Türk idare hukukuna göre istimvalin rejimi / Ahmet Yayla

By: Yayla, Ahmet.
Material type: materialTypeLabelBookPublisher: Ankara: Yetkin, 2016Description: 216 pages ; 24 cm.ISBN: 9786050500981.Subject(s): Administrative law -- Turkey | Administrative procedure -- TurkeySummary: İÇİNDEKİLER
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode
Book Book Merkez Kütüphane
Genel Koleksiyon Ödünç Verilemez-Siparişte / Not For Loan-Ordered

Donated by Ahmet Yayla. Includes biblographical references.

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 7 KISALTMALAR 13 GİRİŞ 15 BÖLÜM 1 İSTİMVALİN GENEL REJİMİ I. KAVRAM VE KAPSAM 17 II. İSTİMVALİN HUKUKİ NİTELİĞİ 18 A. İSTİMVALİN DAYANDIĞI ESASIN BELİRLENMESİ ÇABASI 18 1. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi 22 2. Uyarlanma İlkesi 27 B. MAL VE ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAVRAMLARI 30 1. Mal Yükümlülüğü 30 2. Çalışma Yükümlülüğü 30 C. İSTİMVALİN BENZERİ HUKUK KURUMLARINDAN AYRILMASI ÇABASI 31 1. İstimval Ve Kamulaştırma 31 2. İstimval Ve Geçici İşgal 32 3. İstimval Ve Devletleştirme 33 4. İstimval Ve İdari Yaptırımlar 35 5. İstimval Ve Onalım Hakkı 38 D. İSTİMVALE İLİŞKİN ANAYASAL DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ .39 1. İstimvalin Uygulanabileceği Haller 39 2. Anayasal Olağanüstü Dönem Ya Da Sadece Olağanüstü Hal Ya Da Durum 41 E. İSTİMVALİN KONUSU 45 1. Mal Kavramı 45 2. Çalışma Kavramı 47 F. İSTİMVALİN İLİŞKİLİ OLDUĞU HAKLAR 48 1. Malvarlığı Hakları 48 a) İdarenin Mallarına Getirilecek Yükümlülüklerin İlgili İdare Açısından Niteliği 50 b) İdarenin Mallarına Getirilecek Yükümlülüklerin Vatandaşlar Açısından Hukuksal Niteliği 51 2. Çalışma Hakkı 52 3. Mal Ve Çalışma Yükümlüsünün İdare İle İlişkisi 53 a) Çalışma Yükümlülüğü Bakımından 53 b) Mal Yükümlülüğü Bakımından 60 III. İSTİMVALE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 62 A. OLAĞANÜSTÜ DÖNEME İLİŞKİN SİVİL İSTİMVAL DÜZENLEMELERİ 62 1. Olağanüstü Hal Rejiminde Para, Mal ve Çalışma Yükümlülükleri 62 a) Tabii Afet Ve Tehlikeli Salgın Hastalık Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edilmesi 62 aa) Para yükümlülükleri 62 bb) Mal Yükümlülükleri: 62 cc) Çalışma Yükümlülükleri 62 b) Ağır Ekonomik Bunalım Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edilmesi 62 2. Milli Korunma Kanunu Rejimi 63 B. ASKERİ İSTİMVALLER 65 1. Olağanüstü Döneme İlişkin Askeri İstimvaller 65 2. Olağan Döneme İlişkin Askeri İstimval 67 C. OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLER DIŞINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 68 1. Mal Yükümlülükleri Bakımından 68 a) Menkul Mal Yükümlülükleri 68 b) Gayrimenkul Yükümlülükleri 70 2. Çalışma Yükümlülükleri Bakımından 72 3. Emprevizyon Teorisinin Uygulanması 73 4. Olağanüstü Dönem Yükümlülükleri İle Diğer Olağanüstü Hallere İlişkin Yükümlülüklerin Karşılaştırılması 74 a) Hak Ve Özgürlüklerin Sınırlanması Rejimi Bakımından 74 b) Nicelik Bakımından 76 c) Yaptırım Bakımından 76 d) Karşılığın Sonradan Verilmesi Bakımından 77 e) Amaç Bakımından 77 D. OLAĞANÜSTÜ DÖNEM TEDBİRLERİNİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN NİTELİĞİ 78 1. Olağanüstü Hallerde 78 2. Sıkıyönetim Halinde 80 3. Milli Korunma Kanunu Rejiminde 80 E. İSTİMVAL İŞLEMLERİNDE HUKUKA UYGUNLUK BLOKU: HUKUK DEVLETİ İLKESİ 81 1. Milletlerarası Hukuktan Doğan Yükümlülükler 83 2. Anayasanın Onüçüncü Ve Onbeşinci Maddelerinin Karşılaştırılması 85 3. "Sınırlama ve Durdurma" 89 4. Olağanüstü Dönem Kanunlarına Yapılan Atfın Hukuksal Anlamı 91 a) Olağanüstü Dönem Kanunlarının Bağlayıcılığı Sorunu 91 b) Üstü Örtülü Biçimde Yürürlüğün Sona Ermesi Sorunu 95 5. Kanunilik İlkesi 97 6. Ölçülülük İlkesi 98 BÖLÜM 2 İSTİMVALİN HUKUKİ DENETİMİ I. İSTİMVAL İŞLEMLERİNİN HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİ 99 A. GENEL OLARAK 99 B. İSTİMVAL İŞLEMLERİNİN YARGI DENETİMİNE İLİŞKİN TEMEL ESASLAR 101 C. İSTİMVAL İŞLEMLERİNİN UNSURLARI 106 1. Yetki Unsuru 106 a) Kişi Bakımından yetki: 109 aa) Olağanüstü Hal Kanunu Bakımından 109 bb) Milli Korunma Kanunu Bakımından 112 cc) UHMAK Bakımından 113 dd) SİS AK Bakımından 114 ee) Seferberlik Ve Savaş Hali Kanunu Bakımından 114 b) Konu Yönünden Yetki 116 c) Yer Yönünden Yetki 119 d) Zaman Yönünden Yetki 121 2. Şekil/Usul 125 a) İstimval İşleminin Şekli 125 aa) Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu Bakımından 126 bb) Olağanüstü Hal Kanunu Bakımından 126 cc) UHMAK Bakımından 127 dd) SİSAK Bakımından 127 (1) Çalışma Yükümlülüğü Bakımından: 127 (2) Mal Yükümlülüğü Bakımından 128 ee) Milli Korunma Kanunu Bakımından 128 b) İstimvalin Usulü 133 aa) Sivil İstimvaller Bakımından 133 bb) Askeri İstimvaller Bakımından 137 cc) İlan ve Diğer Bildirim Usulleri 139 (1) İlan 139 (2) Yazılı veya Sözlü Bildirim 141 3. Sebep Unsuru 142 a) Olağanüstü Dönem Kanunlarının Uygulanabilirliği Sorunu 143 aa) Bakanlar Kurulu ve Meclis Kararının Yok Hükmünde Olması 143 bb) Olağanüstü Dönem Kanununun Uygulanabilir Durumda Olması 144 b) İstimval İşlemlerinin Sebep Unsuru 146 aa) Sebep Unsuru İle İlgili Temel Esaslar 146 bb) Sivil İstimvallerin Sebep Unsuru 152 (1) Olağanüstü Hal Kanununa Göre İstimvalin Sebep Unsuru 152 (2) UHMAK'na Göre İstimvalin Sebep Unsuru 153 (3) SİSAK'a Göre İstimvalin Sebep Unsuru 154 (4) Milli Korunma Kanununa Göre İstimvalin Sebep Unsuru 155 a. Çalışma Yükümlülüğü Bakımından 155 b. Mal Yükümlülüğü Bakımından 155 cc) Askeri İstimvallerde Sebep Unsuru 157 4. Konu Unsuru 161 a) İlgili Düzenemelerde İstimvalin Konu Unsuru 162 aa) Askeri İstimvaller 162 (1) MMMK'na göre Konu Unsuru 162 bb) Sivil İstimvaller 163 (1) Olağanüstü Hal Kanununa Göre 163 a. Para Yükümlülüğü 163 b. Mal Yükümlülüğü 163 c. Çalışma Yükümlülüğü 164 (2) UHMAK'a Göre 164 (3) SİSAK'a Göre 165 a. Mal Yükümlülüğü Bakımından 165 b. Çalışma Yükümlülüğü Bakımından 165 (4) Milli Korunma Kanunu Rejimi 166 a. Çalışma Yükümlülüğü 166 b. Mal Yükümlülüğü 167 b) İstimvalin Konu Unsurunun Hukuka Uygunluk Denetimi 167 aa) Kanuna Aykırılık: 167 (1) Para Yükümlülüğü Bakımından 168 (2) Çalışma Yükümlülüğü Bakımından 168 (3) Mal Yükümlülüğü Bakımından 170 bb) İdari İşlemin Geriye Etkili Biçimde Uygulanması 172 cc) İdari İşleme Aykırılık 173 dd) Yargı Kararlarına Uyulmaması 174 ee) Ölçülülük İlkesinin İhlali 174 (1) Zorunluluk 176 (2) Elverişlilik 177 (3) Orantıhhk 178 5. Maksat Unsuru 179 II.İ STİMVAL İŞLEMLERİNE HAKİM OLAN ESASLAR 182 A. ZAMAN BAKIMINDAN SINIRLILIK 183 1. Genel Olarak 183 2. Zaman Sınırının Ötesine Geçen İşlemler Sorunu 184 B. GEÇİCİLİK 185 C. KARŞILIK VERİLMESİ 190 D. İKİNCİLLİK 195 1. Sivil İstimvaller Bakimindan 196 a) Olağanüstü Hal Kanununa Göre 196 aa) Para Yükümlülüğü Bakımından 196 bb) Mal Yükümlülüğü Bakımından 197 cc) Çalışma Yükümlülüğü Bakımından 197 b) Milli Korunma Kanunu Rejiminde 198 c) Sivil Savunma Kanununa Göre 199 2. Askeri İstimvallerde 199 3. Kamu Tüzel Kişileri Açısından İkincillik İlkesi 201 III. OLAĞANÜSTÜ HALLER İÇERİSİNDEKİ OLAĞANÜSTÜ HALLER 202 A. YETKİ UNSURU BAKIMINDAN 202 B. ŞEKİL UNSURU BAKIMINDAN 204 C. SEBEP, KONU VE MAKSAT UNSURLARI BAKIMINDAN 206 SONUÇ 209 KAYNAKÇA 211

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .