Normal view MARC view ISBD view

Rehin hukuku dersleri / Faruk Acar

By: Acar, Faruk.
Material type: materialTypeLabelBookSeries: Yayın no ; 532. Publisher: İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2017Edition: Genişletilmiş ve güncellenmiş ikinci basım.Description: xii, 275 pages ; 25 cm.ISBN: 9786059263894.Subject(s): Pledges (Law) -- TurkeySummary: IÇINDEKILER
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode
Book Book Merkez Kütüphane
Genel Koleksiyon Ödünç Verilemez-Siparişte / Not For Loan-Ordered

Includes bibliographical references.

IÇINDEKILER IKINCI BASıYA ÖNSÖZ V § 1. REHIN HAKKıNA ILIŞKIN GENEL BILGILER 1 A. Rehin Hakkının Tanımı 1 B. Rehin Hakkının Temel Özellikleri 3 a. Sınırlı Ayni Hak Olması 3 b. Güvence Oluşturması 6 c. Feri Hak Olması 9 d. Sınırlı Sayı İlkesine Tabi Olması 12 C. Rehin Hakkı ile Mülkiyet Hakkı Arasındaki İlişki 22 D. Rehin Hakkı ile Diğer Sınırlı Ayni Haklar Arasındaki İlişki 24 E. Rehin Hakkı İle Kiracılık Hakkı Arasındaki İlişki 32 a. Rehin Hakkından Önce Kiracılık Hakkının Tanınmış Olması 32 b. Rehin Hakkından Sonra Kiracılık Hakkının Tanınmış Olması 35 E Rehin Hakkı İle Diğer Şahsi Haklar Arasındaki İlişki 36 § 2. REHIN HUKUKUNDA GEÇERLI OLAN ILKELER 39 A. Ferilik İlkesi 39 B. Kamuya Açıklık İlkesi 42 C. Belirlilik İlkesi 44 a. Genel Olarak 44 b. Rehin Konusunun Belirli Olması 45 c. Güvence Altına Alınan Alacağın Belirli Olması 47 D. Rehin Yükünün Bölünmezliği İlkesi 50 E. Sabit Dereceler Sistemi 55 E Eskinin Önceliği İlkesi 61 G. Talilik İlkesi 62 ö. Paraya Çevrilebilir Olma 63 a. Genel Olarak 63 b. Rehne Konu Varlığın Devredilebilir Olması Gereği (Bağımsızlık) 66 c. Rehne Konu Varlığın Parasal Değer İfade Etmesi Gereği 87 § 3. REHIN HAKKıNıN TÜRLERI 89 A. Taşınır-Taşınmaz Rehni 89 B. Sözleşmeye-Kanuna Dayanan Rehin 90 C. Tedavül Eden Rehin-Tedavül Edemeyen (Güvence Amaçlı) Rehin 95 § 4. REHIN HAKKıNıN TANıDıĞı YETKILER 99 A. Tasarruf Yetkisi 99 a. Sınırlı Tasarruf Yetkisi 99 b. Lex Commissoria Yasağı 111 aa. Genel Olarak 111 bb. Lex Commissoria Yasağının Şartları 113 B. Zilyet Olma Yetkisi 116 C. Koruma Yetkisi 117 ( 5. REHIN HAKKıNıN KAPSAMı 121 A. Genel Olarak 121 B. Taşınmaz Rehninde Rehin Hakkının Kapsamı 121 a. Taşınmaz 121 aa. Arazi 122 bb. Bağımsız ve Sürekli Haklar 123 cc. Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümler 127 dd. Taşınmaz Üzerindeki Paylı Mülkiyet Çerçevesinde Pay 128 ee. Devre Mülk 131 b. Bütünleyici Parça 131 c. Eklenti 135 d. Kira Bedelleri 140 e. Kaim Değer (Sürrogat) 145 C. Taşınır Rehninde Rehnin Kapsamı 147 a. Genel Olarak 147 b. Teslime Bağlı Taşınır Rehni 150 aa. Bütünleyici Parça 150 bb. Doğal ve Medeni Ürünler 151 cc. Eklenti 154 dd. Kaim Değer ve Özellikle Sigorta Tazminatı 154 c. Hapis Hakkı 155 d. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni.. 159 § 6. REHIN HAKKıNıN GÜVENCE ALTıNA ALDıĞı ALACAK 165 A. Taşınmaz Rehninde Güvence Altına Alınan Alacak 165 a. Anapara İpoteği 165 aa. Anapara 167 aaa. Genel Kural 167 bbb. Bazı Özel İpotek Türlerinde Anapara 169 aaaa. Yapı Alacaklısı İpoteği 169 bbbb. Taşınmaz Satıcısı Lehine İpotek 171 cccc. Elbirliği Ortakları Lehine İpotek 173 bb. Takip giderleri ve gecikme faizi 174 cc. Sözleşme (Anapara) Faizi 181 dd. Zorunlu masraflar 185 b. Üst Sınır İpoteği 187 c. Yabancı Para Alacaklarında Durum 191 B. Taşınır Rehninde Güvence Altına Alınan Alacak 193 a. Teslime Bağlı Taşınır Rehni 193 b. Hapis Hakkı 198 c. Alacak ve Hak Rehni 200 d. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni 200 § 7. REHIN HAKKıNıN KAZANıLMASı 205 A. Rehin Hakkının Hukuki Sebebi 205 a. Taşınmaz Rehni Bakımından 205 aa. Rehin Sözleşmesi 205 aaa. Taşınmaz Rehninin Kuruluşunda Aşamalar...205 bbb. Hukuki Sebep (Causa) Olarak Rehin Sözleşmesi 206 ccc. Rehin Sözleşmesinin Tarafları 208 ddd. Rehin Sözleşmesinin İçeriği 209 eee. Rehin Sözleşmesinin Şekli 212 bb. Ölüme Bağlı Tasarruf 215 cc. Taşınmaz Malikinin Tek Taraflı Talebi 217 dd. Mahkeme Kararı 218 ee. Kanun Hükmü 219 b. Taşınır Rehni Bakımından 220 B. Rehin Hakkının Kazanılması İçin Tasarruf İşlemi 225 a. Taşınmaz Rehni Bakımından 225 b. Taşınır Rehni Bakımından 231 § 8. REHIN HAKKıNıN SONA ERMESI 239 A. Taşınmaz Rehninin Sona Ermesi 239 a. Terkin İşlemiyle 239 b. Rehni Sona Erdirme Sözleşmesi 242 c. Mahkeme Kararıyla Sona Erme 243 d. Taşınmazın Cebri İcra Yoluyla Satışı 244 e. Yeni Malikin İfa Yoluyla Terkini Talep Edebilmesi (TMK m.885) 245 f. Taşınmazın Yok Olması 245 g. Kamulaştırma 249 h. Sürenin Dolması 249 i. Mülkiyet ve Rehin Hakkının Aynı Şahısta Birleşmesi 250 XII IÇINDEKILER j. Alacağın Sona Ermesiyle Rehin Hakkının Sona Ermesi 251 B. Taşınır Rehninin Sona Ermesi 253 a. Alacağın Sona Ermesiyle Rehin Hakkının Sona Ermesi 253 b. Alacağın Zamanaşımına Uğraması 255 c. İfa İmkansızlığı 255 d. Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi 256 e. Yenileme 257 f. Anlaşma Yoluyla Sona Erme 258 g. Feragat 258 h. Taşınırın Yok Olması 259 i. Rehin Zilyetliğinin Kaybı 260 j. Sürenin Dolması 261 k. Kamulaştırma 261 BIBLIOGRAFYA 263

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .