Normal view MARC view ISBD view

Felsefeye giriş / Prof. Dr. Ahmet Arslan.

By: Arslan, Ahmet, 1944-.
Material type: materialTypeLabelBookSeries: BB101 Yayınları ;17.Publisher: Ankara: BB101 Yayınları, 2017Edition: Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş yeni edisyon 25. baskı.Description: 365 pages ; 23 cm.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeISBN: 9786059802093.Subject(s): Felsefe
Contents:
İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 17 İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 19 YEDİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 21 SON BASKIYA ÖNSÖZ 23 1. FELSEFEYE GİRİŞ 25 Felsefe Nedir? 25 Gündelik Bilgi veya Sağduyu Bilgisi 25 Felsefî Bilgi 26 Felsefî Düşüncenin Özellikleri 28 Felsefenin Analitik ve Sentetik işlevi 29 Felsefe ve Değerler 29 Bilgelik Sevgisi Olarak Felsefe 29 Değerler Felsefesi 30 Felsefenin Belli Başlı Disiplinleri 31 Felsefe-Bilim ilişkisi 31 Felsefe-Din ilişkisi 32 Felsefe-Sanat ilişkisi 34 Felsefenin Yararı 35 2. BİLGİ FELSEFESİ 39 Tarihsel Perspektif 39 Bilgi Teorisi veya Epistemoloji Nedir? 40 Bilginin imkanı 40 Bilginin Kaynağı ve Araçları........ 41 Bilginin Alanı, Kapsamı, Sınırları 42 Bilginin Ölçütü veya Standartları 43 Doğruluk-Gerçektik 44 Doğruluk-Anlamlıtık 45 Bilgi Teorisi ve Mantık 46 Şüpheciler (Septikler) 47 Bir Tavır Olarak Şüphecilik 48 Bir Yöntem Olarak Şüphecilik 48 Deney-Dışı Bilgiye İlişkin Şüphecilik 49 Aşırı Şüphecilik 52 Bilginin Kaynağı (Tarihsel Perspektifi 53 Deneycilik (Empirizm) 55 Akılcılık (Rasyonalizm) 56 Eleştiri Felsefesi 57 Sezgicilik 58 Pozitivizm 59 Yen i-Pozitivizm 61 Analitik Felsefe 62 Bilginin Ölçütü ve Standartları 63 Pragmatizm 63 3. BİLİM FELSEFESİ 67 Bilim Felsefesi Nedir? 67 Felsefe, Bilim Felsefesi midir? 68 Bilim Nedir? 73 Bir Ürün veya Sonuç Olarak Bilimin Özellikleri 74: Bilim ve Bilimlerin Türleri 76 Formel Bilim ve Deneysel Bilim 77 Formel Bilimlerin Karakteri 78 Deneysel Bilimlerin Karakteri 80 Gözlem 83 Varsayım 83 Doğrulama (veya eski dilde tahkik etme) 84 Deney ve Gözlem Arasındaki Farklar 84 Bilimsel Açıklama 84 Yasa 85 Bilimsel Yasa-Doğa Yasası 85 Bilimsel Yasa-Toplum Yasası 86 Kuram 86 fiilimin Değeri 87 4. VARLIK FELSEFESİ 91 Varlık Felsefesi Nedir?.. 91 Varlık Felsefesinin Problemleri 94 Varlık Felsefesi ile Bilimler Arasındaki ilişkiler 95 Varlık Felsefesi (Ontology), Tanrıbilim (Theology) ve Metafizik Arasındaki ilişkiler 98 Varlık Maddedir 100 Demokritos ve Atomcu Madde Anlayışı 100 Hobbes ve Cisimci Madde Anlayışı 102 De la Mettrie ve Makine-insan 103 Mart ve Tarihsel Materyalizm 103 Varlık Maddî Değildir, Tinseldir 106 Platon ve idealar>Kuramı 107 ibni Sina ve Ruhun Tinselliği 108 Berkeley ve Öznel idealizm 109 Hegel ve Mutlak veya Nesnel idealizm 110 Varlık Hem Maddîdir Hem Tinseldir 111 Aristoteles ve Madde-Form Öğretisi 111 Descartes ve Beden-Rüh Problemi 113 Spinoza ve Madde-Rüh Paralelizmi 114 5. AHLAK FELSEFESİ 117 Değer ve Olgu 117 Değerlerin Yapısı 119 Değeri Meydana Getiren Şey Nedir? 121 Değer, Tanımlanamaz Bir Şeydir 122 Değerli Olan, Haz Verici Olandır 123 Arzu veya Tercih Olarak Değer 125 Ahlakî Değerler 126 Ahlak ve Ahlak Felsefesi 127 Ahlak Felsefesi ve Sosyal Bilimler 127 Ahlak Felsefesine iki Yaklaşım 128 Ahlakî Durum 130 Ahlakî Davranışın Koşulları 131 Özgürlük Problemi 133 Ahlakta Amaçlar ve Araçlar 137 Ahlak Kuramlarının Sınıflandırılmaları 137 Sokrates ve Ahlak Felsefesinin Ortaya Çıkışı 139 Kinikler ve Kayıtsızlık Ahlakı 140 Kireneler ve Haz Ahlakı 141 Platon-Aristoteles ve Mutluluk Ahlakı 141 Epikuros ve Acıdan Kaçış 144 Stoacılık ve Kendine Hakimiyet 146 Tek-Tanrıcı Dinlerin Ahlak Geleneği 148 Faydacı Ahlak Geleneği 150 Kant ve Ödev Ahlakı 154 6. SİYASET FELSEFESİ 161 Siyaset Nedir? 161 Siyaset Felsefesi ve Etik 162 Siyaset Felsefesi ve Siyaset Bilimi 164 Siyaset Felsefesine Farklı iki Yaklaşım 164 Siyaset Felsefesi ile Sosyal Bilimler veya insan Bilimleri Arasındaki ilişkiler 165 Siyasetin Gerekliliği 165 Siyaset Felsefesinin Problem ve Kavramları 167 Devletin Gerekliliği ve Anarşizm 171 Tanrı Devleti 173 Platon ve Seçkinlerin Egemenliği 175 Hobbes ve Tek Kişinin Mutlak Yönetimi 181 Rousseau ve Demokratik Totalitarizm 185 Locke ve Liberal Demokrasi 188 Demokrasiye Yöneltilen Eleştiriler 193 Liberal Demokrasiye Soldan Yöneltilen Eleştiriler 198 7. TARİH FELSEFESİ 205 Tarih Nedir? 205 Tarih Bir Bilim midir? 206 İslam Tarihçiliği ve ibni Haldun 208 ibni Haldun’a Göre Tarih 209 Tarih ve Toplumbilim Arasındaki İlişkiler 209 Tarih Felsefesi Nedir? 210 Tarih Felsefesi, Modern Bir Felsefe Dalıdır 211 Tarih Felsefesi ve Hıristiyanlık 212 Antik Yunanlar Dünyaya Nasıl Bakarlardı? 212 Yunan Felsefesinde Zaman 213 Hıristiyanlıkta Zaman, Tarih ve İnsan 213 Aziz Augustinus ve Kutsal Tarih 215 Tarih Felsefesi ve İslam 215 İbni Haldun’un Tarih Felsefesi 218 Giambattista Vico 220 Kant ve Evrensel, ilerlemeci Tarih Fikri 222 Hegel ve idealist Tarih Felsefesi 224 Mart ve Tarihin Materyalist Yorumu 228 Çağdaş Tarih Felsefeleri 234 Osvvald Spengler ve Batı’nın Çöküşü 234 Arnold Toynbee 236 Will Durant 237 Samuel Huntington 239 8. HUKUK FELSEFESİ 245 Hukuk Nedir? 245 Hukuk Felsefesi Nedir? 245 Adalet Nedir? 246 Adaletin Türleri 247 Düzeltici Adalet 247 Dağıtıcı Adalet 248 Değiş Tokuş Adaleti 248 Hak ve Haklar 250 Hak ve Ödev 251 Hak mı, Ödev mi 252 Ahlakla Hukuk Arasındaki İlişki 254 Hukuk Nedir? 255 Hukuk ve Dinî Hukuk 256 Hak, Kuvvettir 258 Hak, Faydalı Olandır 260 Doğal Hukuk Kuramı 263 Aziz Thomas ve Doğal Hukuk Kuramı 264 Grotius ve Doğal Hukuk Kuramı 267 Hukuk Pozitivizmi 269 Kant ve Deontolojik Hukuk Kuramı 271 9. SANAT FELSEFESİ 275 Estetik ve Sanat Felsefesi 275 Estetik Tavır 277 Estetik Nesne... 279 Estetik Haz 279 Estetiğin Konusu Olarak Sanat 280 Sanatların Sınıflandırılması 281 Sanat Felsefesi ve Sanat Eleştirisi 282 Sanat Eserinin Farklı Değerleri 283 Duyusal Değerler 283 Formel Değerler 283 Hayat Değerleri 284 Sanat ve Ahlak 284 Sanat ve Doğru 286 Estetik-Sanatsal Değerlere Öznelci ve Nesnelci Yaklaşımlar 288 Öznelci Kuram 288 Nesnelci Kuram 289 Sanat Kuramları 289 Platon ve Taklit Olarak Sanat 289 Romantikler ve Yaratım Olarak Sanat 290 Schiller ve Oyun Olarak Sanat 291 10. DİN FELSEFESİ 295 Din Felsefesi Nedir? 295 Din Nedir? 296 Teoloji ile Din Felsefesi Arasındaki Farklar 298 Din Felsefesi ile Din Bilimleri Arasındaki ilişkiler 300 Dinsel Bilgi ve Bilimsel Bilgi 300 Tanrının Varlığı ve Özellikleri 303 Tanrı’nın Varlığını Kabul Edenler 305 Teizm 305 Yaradancılık (Deizm) 306 Tüm-Tanrıcılık (Panteizm) 307 Tanrı’nın Varlığı Lehine ileri Sürülen Kanıtlar 308 Evrendeki Düzenden Hareket Eden Kanıt (Teleolojik Kanıt) 308 Evrenin Varlığından Hareket Eden Kanıt (Kozmolojik Kanıt) 311 Tanrı Kavramından Hareket Eden Kanıt (Ontolojik Kanıt) 313 Tanrı Kanıtlarının Genel Bir Değerlendirilmesi 316 Tanrıtammazcılık (Ateizm) 317 Evrende Kötünün ve Acının Varlığı Problemi 319 imancıtık (Fideism) 324 11. EĞİTİM FELSEFESİ 329 Eğitim Felsefesi Nedir? 329 Eğitim Felsefesi ve Eğitim Bilimleri 330 Eğitim Felsefesi ile Diğer Felsefe Dalları Arasındaki ilişkiler 331 Eğitim Felsefesine iki Yaklaşım 331 Eğitim Felsefesinin Temel Kavram ve Problemleri 332 Eğitim, Ahlak ve Din Arasındaki ilişkiler 337 Çağdaş Eğitim Kuramları 341 Daimîcilik (Perennialism) 342 ilericilik (Progressivism) 344 Temel Esasçılık (Essentialism) 345 Yeniden inşacılık (Reconstructionism) 347 SÖZLÜK 351 KAYNAKÇA 355 DİZİN 359
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode
Book Book Merkez Kütüphane
Genel Koleksiyon / Main Collection
Genel Koleksiyon B99 .T82 A77 2017 (Browse shelf) Available

Includes bibliography (pages 355-357) and index.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 17 İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 19 YEDİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 21 SON BASKIYA ÖNSÖZ 23 1. FELSEFEYE GİRİŞ 25 Felsefe Nedir? 25 Gündelik Bilgi veya Sağduyu Bilgisi 25 Felsefî Bilgi 26 Felsefî Düşüncenin Özellikleri 28 Felsefenin Analitik ve Sentetik işlevi 29 Felsefe ve Değerler 29 Bilgelik Sevgisi Olarak Felsefe 29 Değerler Felsefesi 30 Felsefenin Belli Başlı Disiplinleri 31 Felsefe-Bilim ilişkisi 31 Felsefe-Din ilişkisi 32 Felsefe-Sanat ilişkisi 34 Felsefenin Yararı 35 2. BİLGİ FELSEFESİ 39 Tarihsel Perspektif 39 Bilgi Teorisi veya Epistemoloji Nedir? 40 Bilginin imkanı 40 Bilginin Kaynağı ve Araçları........ 41 Bilginin Alanı, Kapsamı, Sınırları 42 Bilginin Ölçütü veya Standartları 43 Doğruluk-Gerçektik 44 Doğruluk-Anlamlıtık 45 Bilgi Teorisi ve Mantık 46 Şüpheciler (Septikler) 47 Bir Tavır Olarak Şüphecilik 48 Bir Yöntem Olarak Şüphecilik 48 Deney-Dışı Bilgiye İlişkin Şüphecilik 49 Aşırı Şüphecilik 52 Bilginin Kaynağı (Tarihsel Perspektifi 53 Deneycilik (Empirizm) 55 Akılcılık (Rasyonalizm) 56 Eleştiri Felsefesi 57 Sezgicilik 58 Pozitivizm 59 Yen i-Pozitivizm 61 Analitik Felsefe 62 Bilginin Ölçütü ve Standartları 63 Pragmatizm 63 3. BİLİM FELSEFESİ 67 Bilim Felsefesi Nedir? 67 Felsefe, Bilim Felsefesi midir? 68 Bilim Nedir? 73 Bir Ürün veya Sonuç Olarak Bilimin Özellikleri 74: Bilim ve Bilimlerin Türleri 76 Formel Bilim ve Deneysel Bilim 77 Formel Bilimlerin Karakteri 78 Deneysel Bilimlerin Karakteri 80 Gözlem 83 Varsayım 83 Doğrulama (veya eski dilde tahkik etme) 84 Deney ve Gözlem Arasındaki Farklar 84 Bilimsel Açıklama 84 Yasa 85 Bilimsel Yasa-Doğa Yasası 85 Bilimsel Yasa-Toplum Yasası 86 Kuram 86 fiilimin Değeri 87 4. VARLIK FELSEFESİ 91 Varlık Felsefesi Nedir?.. 91 Varlık Felsefesinin Problemleri 94 Varlık Felsefesi ile Bilimler Arasındaki ilişkiler 95 Varlık Felsefesi (Ontology), Tanrıbilim (Theology) ve Metafizik Arasındaki ilişkiler 98 Varlık Maddedir 100 Demokritos ve Atomcu Madde Anlayışı 100 Hobbes ve Cisimci Madde Anlayışı 102 De la Mettrie ve Makine-insan 103 Mart ve Tarihsel Materyalizm 103 Varlık Maddî Değildir, Tinseldir 106 Platon ve idealar>Kuramı 107 ibni Sina ve Ruhun Tinselliği 108 Berkeley ve Öznel idealizm 109 Hegel ve Mutlak veya Nesnel idealizm 110 Varlık Hem Maddîdir Hem Tinseldir 111 Aristoteles ve Madde-Form Öğretisi 111 Descartes ve Beden-Rüh Problemi 113 Spinoza ve Madde-Rüh Paralelizmi 114 5. AHLAK FELSEFESİ 117 Değer ve Olgu 117 Değerlerin Yapısı 119 Değeri Meydana Getiren Şey Nedir? 121 Değer, Tanımlanamaz Bir Şeydir 122 Değerli Olan, Haz Verici Olandır 123 Arzu veya Tercih Olarak Değer 125 Ahlakî Değerler 126 Ahlak ve Ahlak Felsefesi 127 Ahlak Felsefesi ve Sosyal Bilimler 127 Ahlak Felsefesine iki Yaklaşım 128 Ahlakî Durum 130 Ahlakî Davranışın Koşulları 131 Özgürlük Problemi 133 Ahlakta Amaçlar ve Araçlar 137 Ahlak Kuramlarının Sınıflandırılmaları 137 Sokrates ve Ahlak Felsefesinin Ortaya Çıkışı 139 Kinikler ve Kayıtsızlık Ahlakı 140 Kireneler ve Haz Ahlakı 141 Platon-Aristoteles ve Mutluluk Ahlakı 141 Epikuros ve Acıdan Kaçış 144 Stoacılık ve Kendine Hakimiyet 146 Tek-Tanrıcı Dinlerin Ahlak Geleneği 148 Faydacı Ahlak Geleneği 150 Kant ve Ödev Ahlakı 154 6. SİYASET FELSEFESİ 161 Siyaset Nedir? 161 Siyaset Felsefesi ve Etik 162 Siyaset Felsefesi ve Siyaset Bilimi 164 Siyaset Felsefesine Farklı iki Yaklaşım 164 Siyaset Felsefesi ile Sosyal Bilimler veya insan Bilimleri Arasındaki ilişkiler 165 Siyasetin Gerekliliği 165 Siyaset Felsefesinin Problem ve Kavramları 167 Devletin Gerekliliği ve Anarşizm 171 Tanrı Devleti 173 Platon ve Seçkinlerin Egemenliği 175 Hobbes ve Tek Kişinin Mutlak Yönetimi 181 Rousseau ve Demokratik Totalitarizm 185 Locke ve Liberal Demokrasi 188 Demokrasiye Yöneltilen Eleştiriler 193 Liberal Demokrasiye Soldan Yöneltilen Eleştiriler 198 7. TARİH FELSEFESİ 205 Tarih Nedir? 205 Tarih Bir Bilim midir? 206 İslam Tarihçiliği ve ibni Haldun 208 ibni Haldun’a Göre Tarih 209 Tarih ve Toplumbilim Arasındaki İlişkiler 209 Tarih Felsefesi Nedir? 210 Tarih Felsefesi, Modern Bir Felsefe Dalıdır 211 Tarih Felsefesi ve Hıristiyanlık 212 Antik Yunanlar Dünyaya Nasıl Bakarlardı? 212 Yunan Felsefesinde Zaman 213 Hıristiyanlıkta Zaman, Tarih ve İnsan 213 Aziz Augustinus ve Kutsal Tarih 215 Tarih Felsefesi ve İslam 215 İbni Haldun’un Tarih Felsefesi 218 Giambattista Vico 220 Kant ve Evrensel, ilerlemeci Tarih Fikri 222 Hegel ve idealist Tarih Felsefesi 224 Mart ve Tarihin Materyalist Yorumu 228 Çağdaş Tarih Felsefeleri 234 Osvvald Spengler ve Batı’nın Çöküşü 234 Arnold Toynbee 236 Will Durant 237 Samuel Huntington 239 8. HUKUK FELSEFESİ 245 Hukuk Nedir? 245 Hukuk Felsefesi Nedir? 245 Adalet Nedir? 246 Adaletin Türleri 247 Düzeltici Adalet 247 Dağıtıcı Adalet 248 Değiş Tokuş Adaleti 248 Hak ve Haklar 250 Hak ve Ödev 251 Hak mı, Ödev mi 252 Ahlakla Hukuk Arasındaki İlişki 254 Hukuk Nedir? 255 Hukuk ve Dinî Hukuk 256 Hak, Kuvvettir 258 Hak, Faydalı Olandır 260 Doğal Hukuk Kuramı 263 Aziz Thomas ve Doğal Hukuk Kuramı 264 Grotius ve Doğal Hukuk Kuramı 267 Hukuk Pozitivizmi 269 Kant ve Deontolojik Hukuk Kuramı 271 9. SANAT FELSEFESİ 275 Estetik ve Sanat Felsefesi 275 Estetik Tavır 277 Estetik Nesne... 279 Estetik Haz 279 Estetiğin Konusu Olarak Sanat 280 Sanatların Sınıflandırılması 281 Sanat Felsefesi ve Sanat Eleştirisi 282 Sanat Eserinin Farklı Değerleri 283 Duyusal Değerler 283 Formel Değerler 283 Hayat Değerleri 284 Sanat ve Ahlak 284 Sanat ve Doğru 286 Estetik-Sanatsal Değerlere Öznelci ve Nesnelci Yaklaşımlar 288 Öznelci Kuram 288 Nesnelci Kuram 289 Sanat Kuramları 289 Platon ve Taklit Olarak Sanat 289 Romantikler ve Yaratım Olarak Sanat 290 Schiller ve Oyun Olarak Sanat 291 10. DİN FELSEFESİ 295 Din Felsefesi Nedir? 295 Din Nedir? 296 Teoloji ile Din Felsefesi Arasındaki Farklar 298 Din Felsefesi ile Din Bilimleri Arasındaki ilişkiler 300 Dinsel Bilgi ve Bilimsel Bilgi 300 Tanrının Varlığı ve Özellikleri 303 Tanrı’nın Varlığını Kabul Edenler 305 Teizm 305 Yaradancılık (Deizm) 306 Tüm-Tanrıcılık (Panteizm) 307 Tanrı’nın Varlığı Lehine ileri Sürülen Kanıtlar 308 Evrendeki Düzenden Hareket Eden Kanıt (Teleolojik Kanıt) 308 Evrenin Varlığından Hareket Eden Kanıt (Kozmolojik Kanıt) 311 Tanrı Kavramından Hareket Eden Kanıt (Ontolojik Kanıt) 313 Tanrı Kanıtlarının Genel Bir Değerlendirilmesi 316 Tanrıtammazcılık (Ateizm) 317 Evrende Kötünün ve Acının Varlığı Problemi 319 imancıtık (Fideism) 324 11. EĞİTİM FELSEFESİ 329 Eğitim Felsefesi Nedir? 329 Eğitim Felsefesi ve Eğitim Bilimleri 330 Eğitim Felsefesi ile Diğer Felsefe Dalları Arasındaki ilişkiler 331 Eğitim Felsefesine iki Yaklaşım 331 Eğitim Felsefesinin Temel Kavram ve Problemleri 332 Eğitim, Ahlak ve Din Arasındaki ilişkiler 337 Çağdaş Eğitim Kuramları 341 Daimîcilik (Perennialism) 342 ilericilik (Progressivism) 344 Temel Esasçılık (Essentialism) 345 Yeniden inşacılık (Reconstructionism) 347 SÖZLÜK 351 KAYNAKÇA 355 DİZİN 359

Click on an image to view it in the image viewer

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .