Kişiler hukuku : (gerçek ve tüzel kişiler) / Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman, Prof. Dr. Özer Seliçi, Prof. Dr. Saibe Oktay-Özdemir.

By: Oğuzman, M. Kemal [author]
Contributor(s): Seliçi, Özer [author] | Özdemir, Saibe Oktay [author]
Material type: TextTextLanguage: Türkçe Publisher: İstanbul : Filiz Kitabevi, 2019Edition: Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş 18. basıDescription: xxiv, 464 pages ; 25 cmContent type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeISBN: 9789753685085Subject(s): Medeni hukuk -- Türkiye | Kişiler (Hukuk) -- TürkiyeLOC classification: KKX511 | .O38 2019
Contents:
KİŞİLER HUKUKU GİRİŞ 1 – Kişiler Hukukunun Anlamı ve Yeri 1 2 – Kişi ve Kişilik Kavramı 2 3 – Kişiler Hukukuna İlişkin Mevzuat 3 4 – Kişiler Hukukuna İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları 4 5 – Kişiler Hukukuna Hâkim Olan Genel İlkeler 5 BÖLÜM I GERÇEK KİŞİLER § 1 KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ I – KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI 10 1 – Genel Olarak 10 2 – Ceninin Durumu 13 3 – Henüz Ana Rahmine Düşmemiş Olanların Hukuki Durumu 19 II– KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 19 1 – Ölüm 19 a)Biyolojik ölüm 20 b)Beyinsel ölüm 20 c)İsteğe bağlı olarak ölümün sağlanması mümkün müdür? 22 2 – Ölüme Bağlanan Hukuki Sonuçlar 24 3 – Cesedin Durumu 26 4 – Ölüm Karinesi 28 5 – Gaiplik Kararı 30 a)Genel olarak 30 aa) Gaiplik kararı isteyebilmek için gerekli şartlar 31 aaa) Ortadan kaybolma 31 bbb) Kaybolan kimsenin ölümü kuvvetli şekilde olası görünmelidir 31 ccc) Belirli süreler geçmiş olmalıdır 32 bb) Gaiplik kararı istemeye yetkili olanlar 33 cc) Gaiplik kararı vermeye yetkili ve görevli mahkeme 33 dd) Mahkemece uygulanacak usul 34 ee) Gaiplik kararı ve sonuçları 35 aaa) Miras Hukukuna ilişkin sonuçlar 35 bbb) Aile Hukukuna ilişkin sonuçlar 37 ff) Gaiplik kararının hükümsüzleşmesi 38 b)Özel olarak 38 III – SAĞLIĞIN VE ÖLÜMÜN İSPATI 39 1 – Genel Kural 39 2 – İspat Kuralları 39 § 2 HAK EHLİYETİ I – ANLAMI 42 II – HAK EHLİYETİNİN TEMEL İLKELERİ 42 III – HAK EHLİYETİNİN SINIRLANDIĞI HALLER 44 1 – Yaş 44 2 – Cinsiyet 45 3 – Evlilik 45 4 – Yabancılık 46 5 – Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Bulunmayanların Durumu 47 6 – Akıl Hastalığı 48 7 – Haysiyetsiz Hayat ve Mahkûmiyet 48 8 – Yabancı Hukukun Uygulanması 48 § 3 FİİL EHLİYETİ I – KAVRAM 49 II – FİİL EHLİYETİNİN ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜMLERİ 51 1 – Hukuka Uygun Fiillerde Fiil Ehliyeti 51 a)Hukuki işlemlerde 51 b)Hukuki işlem benzerlerinde ve yöneltilmesi gerekli irade beyanlarına muhatap olma 51 c)Maddi fiiller 52 d)Usuli işlem ehliyeti 52 2 – Hukuka Aykırı Fiiller Açısından Fiil Ehliyeti 53 III – TAM FİİL EHLİYETİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 53 A – AYIRT ETME GÜCÜ (Temyiz Kudreti) 54 1 – Kavram 54 2 – Akla Uygun Biçimde Davranabilme Yeteneği 55 3 – Akla Uygun Biçimde Davranmayı Engelleyen Sebepler 57 a)Yaş küçüklüğü 57 b)Akıl hastalığı 58 c)Akıl zayıflığı 58 d)Sarhoşluk 59 e)Benzer sebepler 59 4 - Ayırt Etme Gücünün Göreceliği 60 5 - İspat Yükü 63 B – ERGİN OLMAK 66 1 – Normal Erginlik 66 2 – Evlenme Sonucu Ergin Olma 67 3 – Mahkeme Kararı ile Ergin Kılınma (Kazaî Rüşt) 68 a)Aranan şartlar 69 aa – 15 yaşın tamamlanmış olması 69 bb – Küçüğün isteğinin bulunması 69 cc – Küçük velâyet altında ise, velisinin rızasının alınmış olması 69 dd – Çocuk vesayet altında ise, vesayet ve denetim makamının izninin alınmış olması 70 ee – Erginlik kararının küçüğün menfaatine uygun olması 70 b)Karar ve etkisi 71 C – KISITLI OLMAMAK 71 1 – Kısıtlama Sebepleri 72 a)Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 73 b)Savurganlık, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim 74 c)Bir yıl veya daha uzun süreli hapis cezasına mahkûmiyet 74 d)İlgilinin talebi 75 2 – Kısıtlamanın Etkisi 76 3 – Danışman Atanması 76 IV – TAM EHLİYET ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİKLERİN ETKİSİ 77 1 – Ayırt Etme Gücünün Bulunmaması 77 2 – Ergin Olmayanlar 77 3 – Kısıtlılar 78 4 – Kendisine Danışman Atananlar 78 V – EHLİYET AÇISINDAN KİŞİLERİN SINIFLANDIRILMASI 79 A – TAM EHLİYETLİLER 79 B – TAM EHLİYETSİZLER 79 1 – Genel Olarak 79 2 – İşlem Ehliyeti Açısından Tam Ehliyetsizlerin Durumu 80 a)Tam ehliyetsizin işlemlerinin hükümsüzlüğü kuralı 80 b)Kesin hükümsüzlük kuralının istisnaları 84 aa) İradeden bağımsız doğan hukuki sonuçlar 84 bb) Ayırt etme gücünden yoksun olan kimsenin yaptığı evlilik 84 cc) Ayırt etme gücüne sahip olmayan kimsenin ölüme bağlı tasarrufları 85 dd) Hükümsüzlüğü ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılmasını oluşturması 85 ee) Geçersiz hizmet sözleşmesinin tarafı olması 86 c)Tam ehliyetsizin temsil edilmesi 86 aa) Genel olarak 86 bb) Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar 86 3 – Sorumluluk Ehliyeti Açısından Tam Ehliyetsizlerin Hukuki Durumu 89 a)Genel olarak 89 b)Hakkaniyet sorumluluğu 89 c)Geçici olarak ayırt etme gücünü kaybedenlerin durumu 90 d)Borca aykırı davranışlar 91 C – SINIRLI EHLİYETSİZLER 91 1 – Hukuki İşlem Ehliyeti Açısından Sınırlı Ehliyetsizlerin Durumu 93 a)Yasal temsilcinin rızasına bağlı işlemler 93 aa) Genel Olarak 93 bb) Rızanın kim tarafından verileceği 95 cc) Rızanın verilme zamanı, şekli ve kapsamı 95 dd) Rızanın hükmü 98 ee) Sınırlı ehliyetsizin kendisini tam ehliyetli gibi göstermesi 100 b)Sınırlı ehliyetsizlerin, yasal temsilcinin rızasına bağlı olmadan yapabileceği işlemler 100 aa) Şahsen kullanılacak haklar 100 bb) Karşılıksız kazanmalar 103 cc) Sınırlı ehliyetsizin temsilci olabilmesi 104 dd) Ehliyetin genişlediği durumlar 105 c)Sınırlı ehliyetsizlerin hiç yapamayacakları işlemler 105 d)Sınırlı ehliyetsizlerin temsil edilmesi 106 2 - Sınırlı Ehliyetsizlerin Hukuka Aykırı Fiillerinden Sorumluluğu 106 D – SINIRLI EHLİYETLİLER 107 § 4 KİŞİSEL DURUM I – GENEL BAKIŞ 109 1 – Bireysel Durumu Meydana Getiren Unsurlar 109 2 – Ailevi Durumu Meydana Getiren Unsurlar 109 3 – Siyasi Durumu Meydana Getiren Unsurlar 109 II – KİŞİNİN ADI 110 1 – Genel Bilgiler 110 2 – Adın Çeşitleri 111 a) Soyadı 111 b) Öz ad 111 c) Müstear ad (takma ad, mahlâs, pseudonyme) 111 d) Lâkap 112 e) Ticaret unvanı 112 f) Diğer mesleki, soyluluk işareti vb unvanlar 112 3 – Adın Kazanılması 113 a)Soyadının kazanılması 113 aa) Soy bağı yoluyla 113 bb) Evlenme yoluyla 116 cc) Evlât edinilme yoluyla 118 dd) İdarî karar ile 119 ee) Soyadı seçme yoluyla 119 b) Öz adın kazanılması 119 aa) Evlilik içi çocuk için 119 bb) Evlilik dışı doğan çocuk için 120 cc) Ana-babası bilinmeyen çocuklar için 121 c)Müstear adın kazanılması 121 d)Lâkab'ın kazanılması 121 4 - Adın Değiştirilmesi 121 a)Adın değişmezliği kuralı 122 b)Ad değişikliğini haklı kılan sebepler 122 c)Usul 127 d)Adın değiştirilmesine itiraz 129 e)Adın değiştirilmesinin sonuçları 130 5 - Ad Üzerindeki Hakkın Korunması 130 a)Adın kullanılmasının çekişmeye meydan vermesi halinde koruma 131 b)Adın haksız kullanılması halinde koruma 131 c)Kişiliği koruyan davalardan yararlanma 132 III – HISIMLIK 132 1 – Kavram 132 2 – Kan Hısımlığı 132 a) Anlamı 132 aa) Üstsoy-altsoy hısımlığı 133 bb) Yansoy hısımlığı 133 b) Hısımlık derecesi 134 c) Kan hısımlığına bağlanan hukukî sonuçlar 134 3 - Kayın Hısımlığı 135 a) Anlamı 135 b) Kayın hısımlığının derecesi 136 c) Kayın hısımlığının hukuki sonuçları 136 4 – Evlât Edinmeden Doğan Hısımlık 136 IV – YERLEŞİM YERİ 137 1 – Kavram ve Önemi 137 2 – Yerleşim Yerinin Gerekliliği İlkesi ve Yerleşim Yerinin Çeşitleri 138 a) İsteğe bağlı yerleşim yeri 139 b) İtibari yerleşim yeri 143 c) Yasal yerleşim yeri 144 aa) Velâyet altındaki çocuklar 144 bb) Vesayet altındaki kimseler 146 3 – Yerleşim Yeri Adresi 147 4 – Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi 148 V – KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİ 148 1 – Anlamı ve Düzenleniş Tarzı 148 2 – Nüfus Hizmetleri Teşkilatı 149 3 – Nüfus Kütükleri ve Tutulması 150 a) Aile kütüğü 150 b) Özel kütükler 151 aa) Doğum kütüğü 151 bb) Ölüm kütüğü 151 cc) Evlenme kütüğü 152 dd) Boşanma kütüğü 152 ee) Kayıt düzeltmeleri kütüğü 152 ff) Diğer kişisel durum değişiklikleri kütüğü 152 4 – Sicili Tamamlayıcı Kayıtlar ile Kişisel Durum Değişikliklerinin Kütüğe İşlenmesi 153 5 – Özellikle Cinsiyet Değişikliğinin Kütüğe İşlenmesi 153 6 - Kütükteki Yanlışın Düzeltilmesi 155 7 – Nüfus Kütüklerine İlişkin İlkeler 157 a) Sicil kayıtlarının bütünlüğü ilkesi 157 b) Kamuya kapalılık (gizlilik) ilkesi 158 c) Nüfus kayıtlarının ispat gücü 158 8 – Kişisel Durum Kütüklerini Tutan Memurların Sorumluluğu 159 § 5 KİŞİLİĞİN KORUNMASI I – GENEL OLARAK KİŞİLİK VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI 160 II – KİŞİLİK HAKLARININ NİTELİKLERİ 162 III – KİŞİLİK HAKKININ KAPSAMI 164 1 – Kişilik Hakkının Konusu Olan Değerler 166 a) Ad 166 b) Hayat, sağlık ve vücut tamlığı 166 aa) Tıbbi müdahaleler 169 bb) Organ ve doku nakli 170 cc) Cinsel faaliyete ilişkin müdahaleler 173 aaa) Üreme faaliyetleri 173 bbb) Cinsiyet değişikliği 174 c) Faaliyet ve yaşamını düzenleme özgürlüğü 176 d) Haysiyet ve onur 177 e) Resim ve ses 185 f) Kişinin sırları 187 g) Özel hayat 188 IV – KİŞİLİĞİN KORUNMASI YOLLARI 195 1 – Kişiliğin Hukuki İşlemle Saldırıya Karşı Korunması 195 a) MK m 23'ün kapsamı 195 b) MK m 23 hükmüne ilişkin uygulama halleri 198 aa) MK m 23/1 198 bb) MK m 23/2 199 aaa) Genel olarak 199 bbb) Ekonomik özgürlüğe ilişkin kişilik hakkının MK m 23/2 ile korunması 200 ccc) MK m 23/2'ye aykırılığın yaptırımı 203 2 – Kişiliğin Haksız Fiil Teşkil Eden Saldırılara Karşı Korunması 206 a – İlke 206 b – Hukuka Aykırılık 207 c – Hukuka Aykırılığı Kaldıran Sebepler 208 aa) Kişilik Hakkı Zedelenen Kimsenin Rızası (Mağdurun rızası) 208 bb) Üstün nitelikte özel yarar 214 cc) Üstün nitelikte kamu yararı 217 dd) Kanunun verdiği yetki 232 d – Kişilik Haklarına Saldırılan Kişiye Tanınan Dava Hakları 235 aa) Genel olarak 235 bb) Davacı ve davalı sıfatı 236 cc) Davalar 239 aaa) Saldırıya son verilmesi davası 239 bbb) Saldırı tehlikesinin önlenmesi davası 242 ccc) Saldırının hukuka aykırılığının tespiti davası 244 ddd) Maddi tazminat davası 247 eee) Manevi tazminat davası 249 fff) Saldırıdan elde edilen kazancın verilmesi davası 255 dd) Kişilik hakkına hukuka aykırı saldırı sebebiyle açılacak davalarda yetkili mahkeme 256 BÖLÜM II TÜZEL KİŞİLER § 1 GİRİŞ I – TÜZEL KİŞİ KAVRAMI 261 II – TÜZEL KİŞİLİK KAZANILMASININ KOŞULLARI 262 1 – Örgütlenme Unsuru 262 2 – Sürekli Amaç Unsuru 263 3 – Bağımsızlığa Hukuken İmkân Verilmesi 263 III – TÜZEL KİŞİLİĞİN NİTELİĞİ 264 1 – Farazi Kişilik Teorisi 265 2 – Gerçek Kişilik Teorisi 265 3 – Amaç (Gaye) Kişiliği Teorisi ve Soyutlama Teorisi 266 IV – TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ 267 1 – Kamu Hukuku Tüzel Kişileri 267 2 – Özel Hukuk Tüzel Kişileri 268 a) Kazanç paylaşmak amacı güden tüzel kişiler 268 b) Kazanç paylaşmak amacı gütmeyen tüzel kişiler 269 3 – Kamu İktisadi Teşebbüsleri 269 V – TÜRKİYE'DE TÜZEL KİŞİLERİN DÜZENLENİŞ TARZI 270 VI – TÜZEL KİŞİLERDE "ARADAN SIZMA” VEYA "PERDENİN KALDIRILMASI” TEORİSİ 272 § 2 TÜZEL KİŞİLERE İLİŞKİN GENEL KURALLAR I – TÜZEL KİŞİNİN KURULUŞU 274 1 – Çeşitli Kuruluş Sistemleri 274 a) Serbest kuruluş sistemi 274 b) İzin sistemi 274 c) Tescil sistemi 275 2 – Türkiye'de Yürürlükte Olan Sistem 275 II – TÜZEL KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ 278 1 – Sadece Gerçek Kişilere Özgü Olan Haklar 279 2 – Sadece Tüzel Kişilere Özgü Olan Haklar 279 3 – Hem Gerçek Kişilerin Hem Tüzel Kişilerin Yararlanacağı Haklar 279 a) Malvarlığı haklarında 280 aa) İntifa hakkı 280 bb) Oturma hakkı 281 cc) Miras 281 dd) Alacak ve borç 281 b) Zilyetlik 281 c) Kişisel haller bakımından 281 aa) Ad 281 bb) Yerleşim yeri (İkametgâh) 282 cc) Uyruğu 283 dd) Kişiliğin korunması 283 III – TÜZEL KİŞİLERİN FİİL EHLİYETİ 285 1 – Genel Bakış 285 2 – Tüzel Kişilerde Fiil Ehliyetinin Başlangıcı ve Fiil Ehliyetsizliği 285 3 – Tüzel Kişilerin Organları 286 a) Organ kavramı 286 b) Organ, temsilci ve yardımcı kişi 288 c) Organ çeşitleri 290 aa) Karar organı – Yürütme organı 290 bb) Zorunlu organ – İhtiyarî organ 290 cc) İç organ – Dış Organ 291 dd) Fert organ – Kurul organ 291 ee) Resmi organ – Fiili organ – Görünüşte organ 291 4 – Organın Fiilinin Tüzel Kişiye İzafesi 292 a) Hukuki işlemler açısından 292 b) Hukuka aykırı fiiller açısından 293 aa) Organın borca aykırı davranışı 293 bb) Organın haksız fiili 294 IV – TÜZEL KİŞİLERİN SONA ERMESİ 297 1 – Tasfiye 297 2 – Tahsis (Özgüleme) 298 § 3 DERNEKLER I – GİRİŞ 301 II – DERNEK KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 303 1 – Kavram 303 2 – Çeşitleri 304 a) Ticari işletme işleten ve işletmeyen dernekler 304 b) Alelâde dernekler – Kamuya yararlı dernekler 306 c) Dernekler–Üst Kuruluş (Dernek birlikleri: federasyonlar, konfederasyonlar) 308 III – DERNEKLERDE ÜYE UNSURU 308 1 – Dernek Üyeliği 308 2 – Üyelik Şartları 311 a) Normal üyelik için aranan şartlar 311 aa) Kamu hizmeti görevlilerinin derneklere üye olmaları açısından 311 bb) Çocuk derneklerine üyelik açısından 311 cc) Yabancıların derneklere üye olmaları açısından 312 dd) Tüzükte belirlenmiş olan şartlar 312 b) Kurucu üyelik için aranan şartlar 313 aa) Fiil ehliyetine sahip olmak 313 bb) Dernekler Kanunu m 3/2'de sayılanlardan olmamak 313 cc) Çocuk Derneklerinde 313 3 – Üyelik Sıfatının Kazanılması 313 4 – Üyeliğe Bağlı Hak ve Yükümlülükler 316 a) Üyelik hakları 316 aa) Katılma hakları 317 aaa) Oy hakkı 317 bbb) Genel kurulu toplantıya davet ettirmek hakkı 319 ccc) Genel kurul toplantısında gündeme ek madde koydurma hakkı 319 bb) Yararlanma hakları 319 cc) Koruma hakları 320 aaa) Derneğin amacını koruma hakkı 320 bbb) Şikâyet hakkı 320 ccc) İstifa (dernekten çekilme) hakkı 321 ddd) İtiraz hakkı 321 b) Üyelik yükümlülükleri 325 aa) Sadakat yükümlülüğü 325 bb) Ödenti (aidat) ödeme borcu 326 cc) Derneğin amacına uygun davranmak ve derneğin amacını korumak 328 5 – Üyelik Sıfatının Sona Ermesi 328 a) Üyelik sıfatının kendiliğinden sona ermesi 328 b) Üyenin dernekten çekilmesi (istifa) 329 c) Üyenin dernekten çıkarılması (ihraç) 330 aa) Çıkarma sebepleri 331 aaa) Çıkarma tüzükte düzenlenmişse 331 bbb) Çıkarma hakkında tüzükte hiçbir hüküm öngörülmemişse 331 bb) Dernekten çıkarılan üyenin itiraz hakkı 332 d) Üyelik sıfatının sona ermesinin sonuçları 334 IV – DERNEKTE AMAÇ (GAYE) UNSURU 335 1 – Kavram 335 2 – Amacın, Kanuna ve Ahlâka Aykırı Olmaması 336 a) Genel olarak 336 b) Çocuk dernekleri için sınırlandırılmış amaçlar 337 c) Amacın imkânsız olmaması 337 V – DERNEĞİN TÜZEL KİŞİLİĞİ 337 1 – Derneğin Kuruluşu 337 a) Tüzüğün hazırlanması 338 aa) Tüzük kavramı 338 bb) Tüzüğün içeriği 339 b) Tüzüğün idareye verilmesi 340 c) Kurulmaları ve faaliyetleri izne bağlı dernekler 341 d) Kuruluşa etkili olmayan düzen hükümleri 342 aa) Kuruluş bildirisi ve tüzüğün incelenmesi 342 bb) İlk genel kurul toplantısı 343 cc) Dernek kütüğüne kayıt 343 2 - Derneğin Organları 343 a) Genel kurul 344 aa) Genel kurulun toplanması 345 aaa) Olağan toplantı 345 bbb) Olağanüstü toplantı 345 bb) Çağrı usulü 346 cc) Toplantı yeter sayısı 347 dd) Toplantı yeri 348 ee) Toplantının yapılış usulü 348 ff) Gündem ve genel kurulun yetkileri 348 gg) Genel kurulda karar alınması 349 b) Yönetim kurulu 350 aa) Yönetim kurulunun oluşumu ve sona ermesi 350 bb) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 351 c) Denetim kurulu 352 3 – Derneğin Faaliyeti 353 a) Faaliyeti kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümler 353 b) Kolluk Kuvvetlerinin Dernek Faaliyetlerine Müdahale Yetkisi 356 4 – Derneğin Devlet Tarafından Denetlenmesi 357 5 – Derneğin Sona Ermesi 358 a) Sona erme şekli 358 aa) Derneğin kendi kendini feshetmesi 358 bb) Derneğin kendiliğinden sona ermesi (infisah; kendiliğinden dağılmış sayılma) 358 aaa) Derneğin aciz haline düşmesi 359 bbb) Yönetim kurulunun tüzüğe göre kurulmasına imkan kalmaması 359 ccc) Genel kurulun toplanması için gerekli yeter sayının bulunmaması yüzünden olağan genel kurul toplantısının üst üste iki defa yapılamaması 359 ddd) Derneğin amacının gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkansızlaşması veya şartların kaybolması 360 eee) İlk genel kurul toplantısının yapılmaması ve zorunlu organların kurulmaması 360 fff) Sürenin dolması 360 cc) Derneğin mahkeme kararı ile feshedilmesi 360 aaa) Derneğin amacının kanuna yahut ahlâka aykırı hale gelmesi (MK m 89) 361 bbb) Kuruluştaki kanuna aykırılık ve eksikliklerin giderilmemesi 361 ccc) Suç sebebiyle derneğin kapatılması 363 b) Sona ermenin sonuçları 364 § 4 VAKIF I – GİRİŞ 365 II – VAKIF KAVRAMI 367 III – VAKFIN ÇEŞİTLERİ 369 1 – Yeni Vakıflar 369 2 – Kamuya Yararlı Vakıflar 369 3 – Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları 372 a) İki taraflı (katılmalı), çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıfları 373 b) Tek taraflı, çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıfları 374 c) Ortak esaslar 375 4 – Aile Vakıfları 375 5 – Mazbut Vakıflar 375 6 – Mülhak Vakıflar 377 7 – Cemaat Vakıfları 378 8 – Esnaf Vakıfları 379 IV – VAKIFTA MAL UNSURU 380 V – MALIN USULÜNE GÖRE BELİRLİ VE SÜREKLİ BİR AMACA TAHSİSİ (VAKIF KURMA İŞLEMİ) 383 1 – Amaç (Gaye) 384 a) Amaç kanuna, ahlâka ve millî menfaatlere aykırı olmamalıdır 386 b) Amaç imkânsız olmamalıdır 387 c) Amaç belirli olmalıdır 390 d) Amaç devamlı olmalıdır 390 2 – Tahsis Usulü 391 3 – Vakıf Kurma İşlemi 391 a) Vakıf kurma işleminin şekli 392 b) Vakıf kurma işleminde ehliyet 392 c) Vakıf kurma işleminin içeriği 393 d) Vakıf kurma işleminin geri alınması 395 e) Mirasçıların ve alacaklıların itiraz hakkı 396 VI – VAKIFTA TÜZEL KİŞİLİK UNSURU 396 1 – Tüzel Kişiliğin Kazanılması 396 a) Tescil 396 b) Mahkeme siciline tescilin hukuki sonuçları 399 aa) Tüzel kişiliğin kazanılması 399 bb) Vakfın tahsis olunan malları ve hakları kazanması 400 2 – Vakfın Yönetimi ve Örgütü 402 a) Genel olarak 402 b) Örgütün tamamlattırılması 404 c) Yönetimin değiştirilmesi 404 d) Yönetim organlarının görevleri 406 e) Vakıf yöneticilerinde aranan nitelikler ve yöneticilerin yönetimden uzaklaştırılmaları 408 f) Görevden alınmanın sonuçları 410 3 – Vakıf Senedinin Değiştirilmesi 411 4 - Vakıfların Uluslararası Faaliyetleri ve Şube, Temsilcilik ve İrtibat Bürosu Açmaları 413 5 – Yurtdışındaki Vakıfların Türkiye'deki Faaliyetleri 413 6 – Vakfın Denetimi 414 a) Genel olarak 414 b) İktisadi işletme ve iştiraklerin denetimi 418 7 – Vakfın Sona Ermesi 419 a) Vakfın kendiliğinden sona ermesi (vakfın dağılması) 419 aa) Vakıf senedindeki hüküm dolayısıyla sona erme 420 bb) Kanun gereğince sona erme 420 b) Vakfın mahkeme kararı gereği sona ermesi (vakfın dağıtılması) 421 c) Alacaklıların veya saklı pay sahibi mirasçıların itirazı üzerine sona erme 422 8 – Vakfın Sona Ermesinin Sonuçları 423 a) Tasfiye 423 b) Tahsis 423 c) Sona eren vakfın kaydının silinmesi ve ilân edilmesi 424 Yararlanılan Eserler 425
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode
Book Book Merkez Kütüphane
Genel Koleksiyon / Main Collection
Genel Koleksiyon KKX511 .O38 2019 (Browse shelf) Available 0061372

Includes bibliographical references (pages: [459]-464) and index.

KİŞİLER HUKUKU
GİRİŞ
1 – Kişiler Hukukunun Anlamı ve Yeri 1
2 – Kişi ve Kişilik Kavramı 2
3 – Kişiler Hukukuna İlişkin Mevzuat 3
4 – Kişiler Hukukuna İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları 4
5 – Kişiler Hukukuna Hâkim Olan Genel İlkeler 5
BÖLÜM I
GERÇEK KİŞİLER
§ 1 KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ
I – KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI 10
1 – Genel Olarak 10
2 – Ceninin Durumu 13
3 – Henüz Ana Rahmine Düşmemiş Olanların Hukuki Durumu 19
II– KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 19
1 – Ölüm 19
a)Biyolojik ölüm 20
b)Beyinsel ölüm 20
c)İsteğe bağlı olarak ölümün sağlanması mümkün müdür? 22
2 – Ölüme Bağlanan Hukuki Sonuçlar 24
3 – Cesedin Durumu 26
4 – Ölüm Karinesi 28
5 – Gaiplik Kararı 30
a)Genel olarak 30
aa) Gaiplik kararı isteyebilmek için gerekli şartlar 31
aaa) Ortadan kaybolma 31
bbb) Kaybolan kimsenin ölümü kuvvetli şekilde olası
görünmelidir 31
ccc) Belirli süreler geçmiş olmalıdır 32
bb) Gaiplik kararı istemeye yetkili olanlar 33
cc) Gaiplik kararı vermeye yetkili ve görevli mahkeme 33
dd) Mahkemece uygulanacak usul 34
ee) Gaiplik kararı ve sonuçları 35
aaa) Miras Hukukuna ilişkin sonuçlar 35
bbb) Aile Hukukuna ilişkin sonuçlar 37
ff) Gaiplik kararının hükümsüzleşmesi 38
b)Özel olarak 38
III – SAĞLIĞIN VE ÖLÜMÜN İSPATI 39
1 – Genel Kural 39
2 – İspat Kuralları 39
§ 2 HAK EHLİYETİ
I – ANLAMI 42
II – HAK EHLİYETİNİN TEMEL İLKELERİ 42
III – HAK EHLİYETİNİN SINIRLANDIĞI HALLER 44
1 – Yaş 44
2 – Cinsiyet 45
3 – Evlilik 45
4 – Yabancılık 46
5 – Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Bulunmayanların
Durumu 47
6 – Akıl Hastalığı 48
7 – Haysiyetsiz Hayat ve Mahkûmiyet 48
8 – Yabancı Hukukun Uygulanması 48
§ 3 FİİL EHLİYETİ
I – KAVRAM 49
II – FİİL EHLİYETİNİN ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜMLERİ 51
1 – Hukuka Uygun Fiillerde Fiil Ehliyeti 51
a)Hukuki işlemlerde 51
b)Hukuki işlem benzerlerinde ve yöneltilmesi gerekli irade beyanlarına
muhatap olma 51
c)Maddi fiiller 52
d)Usuli işlem ehliyeti 52
2 – Hukuka Aykırı Fiiller Açısından Fiil Ehliyeti 53
III – TAM FİİL EHLİYETİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 53
A – AYIRT ETME GÜCÜ (Temyiz Kudreti) 54
1 – Kavram 54
2 – Akla Uygun Biçimde Davranabilme Yeteneği 55
3 – Akla Uygun Biçimde Davranmayı Engelleyen Sebepler 57
a)Yaş küçüklüğü 57
b)Akıl hastalığı 58
c)Akıl zayıflığı 58
d)Sarhoşluk 59
e)Benzer sebepler 59
4 - Ayırt Etme Gücünün Göreceliği 60
5 - İspat Yükü 63
B – ERGİN OLMAK 66
1 – Normal Erginlik 66
2 – Evlenme Sonucu Ergin Olma 67
3 – Mahkeme Kararı ile Ergin Kılınma (Kazaî Rüşt) 68
a)Aranan şartlar 69
aa – 15 yaşın tamamlanmış olması 69
bb – Küçüğün isteğinin bulunması 69
cc – Küçük velâyet altında ise, velisinin rızasının alınmış olması 69
dd – Çocuk vesayet altında ise, vesayet ve denetim makamının
izninin alınmış olması 70
ee – Erginlik kararının küçüğün menfaatine uygun olması 70
b)Karar ve etkisi 71
C – KISITLI OLMAMAK 71
1 – Kısıtlama Sebepleri 72
a)Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 73
b)Savurganlık, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı, kötü yaşama tarzı,
kötü yönetim 74
c)Bir yıl veya daha uzun süreli hapis cezasına mahkûmiyet 74
d)İlgilinin talebi 75
2 – Kısıtlamanın Etkisi 76
3 – Danışman Atanması 76
IV – TAM EHLİYET ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİKLERİN ETKİSİ 77
1 – Ayırt Etme Gücünün Bulunmaması 77
2 – Ergin Olmayanlar 77
3 – Kısıtlılar 78
4 – Kendisine Danışman Atananlar 78
V – EHLİYET AÇISINDAN KİŞİLERİN SINIFLANDIRILMASI 79
A – TAM EHLİYETLİLER 79
B – TAM EHLİYETSİZLER 79
1 – Genel Olarak 79
2 – İşlem Ehliyeti Açısından Tam Ehliyetsizlerin Durumu 80
a)Tam ehliyetsizin işlemlerinin hükümsüzlüğü kuralı 80
b)Kesin hükümsüzlük kuralının istisnaları 84
aa) İradeden bağımsız doğan hukuki sonuçlar 84
bb) Ayırt etme gücünden yoksun olan kimsenin yaptığı evlilik 84
cc) Ayırt etme gücüne sahip olmayan kimsenin ölüme bağlı
tasarrufları 85
dd) Hükümsüzlüğü ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılmasını
oluşturması 85
ee) Geçersiz hizmet sözleşmesinin tarafı olması 86
c)Tam ehliyetsizin temsil edilmesi 86
aa) Genel olarak 86
bb) Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar 86
3 – Sorumluluk Ehliyeti Açısından Tam Ehliyetsizlerin Hukuki Durumu 89
a)Genel olarak 89
b)Hakkaniyet sorumluluğu 89
c)Geçici olarak ayırt etme gücünü kaybedenlerin durumu 90
d)Borca aykırı davranışlar 91
C – SINIRLI EHLİYETSİZLER 91
1 – Hukuki İşlem Ehliyeti Açısından Sınırlı Ehliyetsizlerin Durumu 93
a)Yasal temsilcinin rızasına bağlı işlemler 93
aa) Genel Olarak 93
bb) Rızanın kim tarafından verileceği 95
cc) Rızanın verilme zamanı, şekli ve kapsamı 95
dd) Rızanın hükmü 98
ee) Sınırlı ehliyetsizin kendisini tam ehliyetli gibi göstermesi 100
b)Sınırlı ehliyetsizlerin, yasal temsilcinin rızasına bağlı olmadan
yapabileceği işlemler 100
aa) Şahsen kullanılacak haklar 100
bb) Karşılıksız kazanmalar 103
cc) Sınırlı ehliyetsizin temsilci olabilmesi 104
dd) Ehliyetin genişlediği durumlar 105
c)Sınırlı ehliyetsizlerin hiç yapamayacakları işlemler 105
d)Sınırlı ehliyetsizlerin temsil edilmesi 106
2 - Sınırlı Ehliyetsizlerin Hukuka Aykırı Fiillerinden Sorumluluğu 106
D – SINIRLI EHLİYETLİLER 107
§ 4 KİŞİSEL DURUM
I – GENEL BAKIŞ 109
1 – Bireysel Durumu Meydana Getiren Unsurlar 109
2 – Ailevi Durumu Meydana Getiren Unsurlar 109
3 – Siyasi Durumu Meydana Getiren Unsurlar 109
II – KİŞİNİN ADI 110
1 – Genel Bilgiler 110
2 – Adın Çeşitleri 111
a) Soyadı 111
b) Öz ad 111
c) Müstear ad (takma ad, mahlâs, pseudonyme) 111
d) Lâkap 112
e) Ticaret unvanı 112
f) Diğer mesleki, soyluluk işareti vb unvanlar 112
3 – Adın Kazanılması 113
a)Soyadının kazanılması 113
aa) Soy bağı yoluyla 113
bb) Evlenme yoluyla 116
cc) Evlât edinilme yoluyla 118
dd) İdarî karar ile 119
ee) Soyadı seçme yoluyla 119
b) Öz adın kazanılması 119
aa) Evlilik içi çocuk için 119
bb) Evlilik dışı doğan çocuk için 120
cc) Ana-babası bilinmeyen çocuklar için 121
c)Müstear adın kazanılması 121
d)Lâkab'ın kazanılması 121
4 - Adın Değiştirilmesi 121
a)Adın değişmezliği kuralı 122
b)Ad değişikliğini haklı kılan sebepler 122
c)Usul 127
d)Adın değiştirilmesine itiraz 129
e)Adın değiştirilmesinin sonuçları 130
5 - Ad Üzerindeki Hakkın Korunması 130
a)Adın kullanılmasının çekişmeye meydan vermesi halinde koruma 131
b)Adın haksız kullanılması halinde koruma 131
c)Kişiliği koruyan davalardan yararlanma 132
III – HISIMLIK 132
1 – Kavram 132
2 – Kan Hısımlığı 132
a) Anlamı 132
aa) Üstsoy-altsoy hısımlığı 133
bb) Yansoy hısımlığı 133
b) Hısımlık derecesi 134
c) Kan hısımlığına bağlanan hukukî sonuçlar 134
3 - Kayın Hısımlığı 135
a) Anlamı 135
b) Kayın hısımlığının derecesi 136
c) Kayın hısımlığının hukuki sonuçları 136
4 – Evlât Edinmeden Doğan Hısımlık 136
IV – YERLEŞİM YERİ 137
1 – Kavram ve Önemi 137
2 – Yerleşim Yerinin Gerekliliği İlkesi ve Yerleşim Yerinin Çeşitleri 138
a) İsteğe bağlı yerleşim yeri 139
b) İtibari yerleşim yeri 143
c) Yasal yerleşim yeri 144
aa) Velâyet altındaki çocuklar 144
bb) Vesayet altındaki kimseler 146
3 – Yerleşim Yeri Adresi 147
4 – Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi 148
V – KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİ 148
1 – Anlamı ve Düzenleniş Tarzı 148
2 – Nüfus Hizmetleri Teşkilatı 149
3 – Nüfus Kütükleri ve Tutulması 150
a) Aile kütüğü 150
b) Özel kütükler 151
aa) Doğum kütüğü 151
bb) Ölüm kütüğü 151
cc) Evlenme kütüğü 152
dd) Boşanma kütüğü 152
ee) Kayıt düzeltmeleri kütüğü 152
ff) Diğer kişisel durum değişiklikleri kütüğü 152
4 – Sicili Tamamlayıcı Kayıtlar ile Kişisel Durum Değişikliklerinin Kütüğe
İşlenmesi 153
5 – Özellikle Cinsiyet Değişikliğinin Kütüğe İşlenmesi 153
6 - Kütükteki Yanlışın Düzeltilmesi 155
7 – Nüfus Kütüklerine İlişkin İlkeler 157
a) Sicil kayıtlarının bütünlüğü ilkesi 157
b) Kamuya kapalılık (gizlilik) ilkesi 158
c) Nüfus kayıtlarının ispat gücü 158
8 – Kişisel Durum Kütüklerini Tutan Memurların Sorumluluğu 159
§ 5 KİŞİLİĞİN KORUNMASI
I – GENEL OLARAK KİŞİLİK VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI 160
II – KİŞİLİK HAKLARININ NİTELİKLERİ 162
III – KİŞİLİK HAKKININ KAPSAMI 164
1 – Kişilik Hakkının Konusu Olan Değerler 166
a) Ad 166
b) Hayat, sağlık ve vücut tamlığı 166
aa) Tıbbi müdahaleler 169
bb) Organ ve doku nakli 170
cc) Cinsel faaliyete ilişkin müdahaleler 173
aaa) Üreme faaliyetleri 173
bbb) Cinsiyet değişikliği 174
c) Faaliyet ve yaşamını düzenleme özgürlüğü 176
d) Haysiyet ve onur 177
e) Resim ve ses 185
f) Kişinin sırları 187
g) Özel hayat 188
IV – KİŞİLİĞİN KORUNMASI YOLLARI 195
1 – Kişiliğin Hukuki İşlemle Saldırıya Karşı Korunması 195
a) MK m 23'ün kapsamı 195
b) MK m 23 hükmüne ilişkin uygulama halleri 198
aa) MK m 23/1 198
bb) MK m 23/2 199
aaa) Genel olarak 199
bbb) Ekonomik özgürlüğe ilişkin kişilik hakkının MK m 23/2
ile korunması 200
ccc) MK m 23/2'ye aykırılığın yaptırımı 203
2 – Kişiliğin Haksız Fiil Teşkil Eden Saldırılara Karşı Korunması 206
a – İlke 206
b – Hukuka Aykırılık 207
c – Hukuka Aykırılığı Kaldıran Sebepler 208
aa) Kişilik Hakkı Zedelenen Kimsenin Rızası (Mağdurun rızası) 208
bb) Üstün nitelikte özel yarar 214
cc) Üstün nitelikte kamu yararı 217
dd) Kanunun verdiği yetki 232
d – Kişilik Haklarına Saldırılan Kişiye Tanınan Dava Hakları 235
aa) Genel olarak 235
bb) Davacı ve davalı sıfatı 236
cc) Davalar 239
aaa) Saldırıya son verilmesi davası 239
bbb) Saldırı tehlikesinin önlenmesi davası 242
ccc) Saldırının hukuka aykırılığının tespiti davası 244
ddd) Maddi tazminat davası 247
eee) Manevi tazminat davası 249
fff) Saldırıdan elde edilen kazancın verilmesi davası 255
dd) Kişilik hakkına hukuka aykırı saldırı sebebiyle açılacak davalarda
yetkili mahkeme 256
BÖLÜM II
TÜZEL KİŞİLER
§ 1 GİRİŞ
I – TÜZEL KİŞİ KAVRAMI 261
II – TÜZEL KİŞİLİK KAZANILMASININ KOŞULLARI 262
1 – Örgütlenme Unsuru 262
2 – Sürekli Amaç Unsuru 263
3 – Bağımsızlığa Hukuken İmkân Verilmesi 263
III – TÜZEL KİŞİLİĞİN NİTELİĞİ 264
1 – Farazi Kişilik Teorisi 265
2 – Gerçek Kişilik Teorisi 265
3 – Amaç (Gaye) Kişiliği Teorisi ve Soyutlama Teorisi 266
IV – TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ 267
1 – Kamu Hukuku Tüzel Kişileri 267
2 – Özel Hukuk Tüzel Kişileri 268
a) Kazanç paylaşmak amacı güden tüzel kişiler 268
b) Kazanç paylaşmak amacı gütmeyen tüzel kişiler 269
3 – Kamu İktisadi Teşebbüsleri 269
V – TÜRKİYE'DE TÜZEL KİŞİLERİN DÜZENLENİŞ TARZI 270
VI – TÜZEL KİŞİLERDE "ARADAN SIZMA” VEYA "PERDENİN
KALDIRILMASI” TEORİSİ 272
§ 2 TÜZEL KİŞİLERE İLİŞKİN GENEL KURALLAR
I – TÜZEL KİŞİNİN KURULUŞU 274
1 – Çeşitli Kuruluş Sistemleri 274
a) Serbest kuruluş sistemi 274
b) İzin sistemi 274
c) Tescil sistemi 275
2 – Türkiye'de Yürürlükte Olan Sistem 275
II – TÜZEL KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ 278
1 – Sadece Gerçek Kişilere Özgü Olan Haklar 279
2 – Sadece Tüzel Kişilere Özgü Olan Haklar 279
3 – Hem Gerçek Kişilerin Hem Tüzel Kişilerin Yararlanacağı Haklar 279
a) Malvarlığı haklarında 280
aa) İntifa hakkı 280
bb) Oturma hakkı 281
cc) Miras 281
dd) Alacak ve borç 281
b) Zilyetlik 281
c) Kişisel haller bakımından 281
aa) Ad 281
bb) Yerleşim yeri (İkametgâh) 282
cc) Uyruğu 283
dd) Kişiliğin korunması 283
III – TÜZEL KİŞİLERİN FİİL EHLİYETİ 285
1 – Genel Bakış 285
2 – Tüzel Kişilerde Fiil Ehliyetinin Başlangıcı ve Fiil Ehliyetsizliği 285
3 – Tüzel Kişilerin Organları 286
a) Organ kavramı 286
b) Organ, temsilci ve yardımcı kişi 288
c) Organ çeşitleri 290
aa) Karar organı – Yürütme organı 290
bb) Zorunlu organ – İhtiyarî organ 290
cc) İç organ – Dış Organ 291
dd) Fert organ – Kurul organ 291
ee) Resmi organ – Fiili organ – Görünüşte organ 291
4 – Organın Fiilinin Tüzel Kişiye İzafesi 292
a) Hukuki işlemler açısından 292
b) Hukuka aykırı fiiller açısından 293
aa) Organın borca aykırı davranışı 293
bb) Organın haksız fiili 294
IV – TÜZEL KİŞİLERİN SONA ERMESİ 297
1 – Tasfiye 297
2 – Tahsis (Özgüleme) 298
§ 3 DERNEKLER
I – GİRİŞ 301
II – DERNEK KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 303
1 – Kavram 303
2 – Çeşitleri 304
a) Ticari işletme işleten ve işletmeyen dernekler 304
b) Alelâde dernekler – Kamuya yararlı dernekler 306
c) Dernekler–Üst Kuruluş (Dernek birlikleri: federasyonlar,
konfederasyonlar) 308
III – DERNEKLERDE ÜYE UNSURU 308
1 – Dernek Üyeliği 308
2 – Üyelik Şartları 311
a) Normal üyelik için aranan şartlar 311
aa) Kamu hizmeti görevlilerinin derneklere üye olmaları
açısından 311
bb) Çocuk derneklerine üyelik açısından 311
cc) Yabancıların derneklere üye olmaları açısından 312
dd) Tüzükte belirlenmiş olan şartlar 312
b) Kurucu üyelik için aranan şartlar 313
aa) Fiil ehliyetine sahip olmak 313
bb) Dernekler Kanunu m 3/2'de sayılanlardan olmamak 313
cc) Çocuk Derneklerinde 313
3 – Üyelik Sıfatının Kazanılması 313
4 – Üyeliğe Bağlı Hak ve Yükümlülükler 316
a) Üyelik hakları 316
aa) Katılma hakları 317
aaa) Oy hakkı 317
bbb) Genel kurulu toplantıya davet ettirmek hakkı 319
ccc) Genel kurul toplantısında gündeme ek madde koydurma
hakkı 319
bb) Yararlanma hakları 319
cc) Koruma hakları 320
aaa) Derneğin amacını koruma hakkı 320
bbb) Şikâyet hakkı 320
ccc) İstifa (dernekten çekilme) hakkı 321
ddd) İtiraz hakkı 321
b) Üyelik yükümlülükleri 325
aa) Sadakat yükümlülüğü 325
bb) Ödenti (aidat) ödeme borcu 326
cc) Derneğin amacına uygun davranmak ve derneğin amacını
korumak 328
5 – Üyelik Sıfatının Sona Ermesi 328
a) Üyelik sıfatının kendiliğinden sona ermesi 328
b) Üyenin dernekten çekilmesi (istifa) 329
c) Üyenin dernekten çıkarılması (ihraç) 330
aa) Çıkarma sebepleri 331
aaa) Çıkarma tüzükte düzenlenmişse 331
bbb) Çıkarma hakkında tüzükte hiçbir hüküm
öngörülmemişse 331
bb) Dernekten çıkarılan üyenin itiraz hakkı 332
d) Üyelik sıfatının sona ermesinin sonuçları 334
IV – DERNEKTE AMAÇ (GAYE) UNSURU 335
1 – Kavram 335
2 – Amacın, Kanuna ve Ahlâka Aykırı Olmaması 336
a) Genel olarak 336
b) Çocuk dernekleri için sınırlandırılmış amaçlar 337
c) Amacın imkânsız olmaması 337
V – DERNEĞİN TÜZEL KİŞİLİĞİ 337
1 – Derneğin Kuruluşu 337
a) Tüzüğün hazırlanması 338
aa) Tüzük kavramı 338
bb) Tüzüğün içeriği 339
b) Tüzüğün idareye verilmesi 340
c) Kurulmaları ve faaliyetleri izne bağlı dernekler 341
d) Kuruluşa etkili olmayan düzen hükümleri 342
aa) Kuruluş bildirisi ve tüzüğün incelenmesi 342
bb) İlk genel kurul toplantısı 343
cc) Dernek kütüğüne kayıt 343
2 - Derneğin Organları 343
a) Genel kurul 344
aa) Genel kurulun toplanması 345
aaa) Olağan toplantı 345
bbb) Olağanüstü toplantı 345
bb) Çağrı usulü 346
cc) Toplantı yeter sayısı 347
dd) Toplantı yeri 348
ee) Toplantının yapılış usulü 348
ff) Gündem ve genel kurulun yetkileri 348
gg) Genel kurulda karar alınması 349
b) Yönetim kurulu 350
aa) Yönetim kurulunun oluşumu ve sona ermesi 350
bb) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 351
c) Denetim kurulu 352
3 – Derneğin Faaliyeti 353
a) Faaliyeti kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümler 353
b) Kolluk Kuvvetlerinin Dernek Faaliyetlerine Müdahale Yetkisi 356
4 – Derneğin Devlet Tarafından Denetlenmesi 357
5 – Derneğin Sona Ermesi 358
a) Sona erme şekli 358
aa) Derneğin kendi kendini feshetmesi 358
bb) Derneğin kendiliğinden sona ermesi (infisah; kendiliğinden
dağılmış sayılma) 358
aaa) Derneğin aciz haline düşmesi 359
bbb) Yönetim kurulunun tüzüğe göre kurulmasına imkan
kalmaması 359
ccc) Genel kurulun toplanması için gerekli yeter sayının
bulunmaması yüzünden olağan genel kurul toplantısının
üst üste iki defa yapılamaması 359
ddd) Derneğin amacının gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin
imkansızlaşması veya şartların kaybolması 360
eee) İlk genel kurul toplantısının yapılmaması ve zorunlu
organların kurulmaması 360
fff) Sürenin dolması 360
cc) Derneğin mahkeme kararı ile feshedilmesi 360
aaa) Derneğin amacının kanuna yahut ahlâka aykırı hale
gelmesi (MK m 89) 361
bbb) Kuruluştaki kanuna aykırılık ve eksikliklerin
giderilmemesi 361
ccc) Suç sebebiyle derneğin kapatılması 363
b) Sona ermenin sonuçları 364
§ 4 VAKIF
I – GİRİŞ 365
II – VAKIF KAVRAMI 367
III – VAKFIN ÇEŞİTLERİ 369
1 – Yeni Vakıflar 369
2 – Kamuya Yararlı Vakıflar 369
3 – Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları 372
a) İki taraflı (katılmalı), çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıfları 373
b) Tek taraflı, çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıfları 374
c) Ortak esaslar 375
4 – Aile Vakıfları 375
5 – Mazbut Vakıflar 375
6 – Mülhak Vakıflar 377
7 – Cemaat Vakıfları 378
8 – Esnaf Vakıfları 379
IV – VAKIFTA MAL UNSURU 380
V – MALIN USULÜNE GÖRE BELİRLİ VE SÜREKLİ BİR AMACA TAHSİSİ
(VAKIF KURMA İŞLEMİ) 383
1 – Amaç (Gaye) 384
a) Amaç kanuna, ahlâka ve millî menfaatlere aykırı olmamalıdır 386
b) Amaç imkânsız olmamalıdır 387
c) Amaç belirli olmalıdır 390
d) Amaç devamlı olmalıdır 390
2 – Tahsis Usulü 391
3 – Vakıf Kurma İşlemi 391
a) Vakıf kurma işleminin şekli 392
b) Vakıf kurma işleminde ehliyet 392
c) Vakıf kurma işleminin içeriği 393
d) Vakıf kurma işleminin geri alınması 395
e) Mirasçıların ve alacaklıların itiraz hakkı 396
VI – VAKIFTA TÜZEL KİŞİLİK UNSURU 396
1 – Tüzel Kişiliğin Kazanılması 396
a) Tescil 396
b) Mahkeme siciline tescilin hukuki sonuçları 399
aa) Tüzel kişiliğin kazanılması 399
bb) Vakfın tahsis olunan malları ve hakları kazanması 400
2 – Vakfın Yönetimi ve Örgütü 402
a) Genel olarak 402
b) Örgütün tamamlattırılması 404
c) Yönetimin değiştirilmesi 404
d) Yönetim organlarının görevleri 406
e) Vakıf yöneticilerinde aranan nitelikler ve yöneticilerin yönetimden
uzaklaştırılmaları 408
f) Görevden alınmanın sonuçları 410
3 – Vakıf Senedinin Değiştirilmesi 411
4 - Vakıfların Uluslararası Faaliyetleri ve Şube, Temsilcilik ve İrtibat
Bürosu Açmaları 413
5 – Yurtdışındaki Vakıfların Türkiye'deki Faaliyetleri 413
6 – Vakfın Denetimi 414
a) Genel olarak 414
b) İktisadi işletme ve iştiraklerin denetimi 418
7 – Vakfın Sona Ermesi 419
a) Vakfın kendiliğinden sona ermesi (vakfın dağılması) 419
aa) Vakıf senedindeki hüküm dolayısıyla sona erme 420
bb) Kanun gereğince sona erme 420
b) Vakfın mahkeme kararı gereği sona ermesi (vakfın dağıtılması) 421
c) Alacaklıların veya saklı pay sahibi mirasçıların itirazı üzerine sona
erme 422
8 – Vakfın Sona Ermesinin Sonuçları 423
a) Tasfiye 423
b) Tahsis 423
c) Sona eren vakfın kaydının silinmesi ve ilân edilmesi 424
Yararlanılan Eserler 425

Click on an image to view it in the image viewer

Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.