Normal view MARC view ISBD view

Sigorta hukuku / Doç. Dr. M. Barış Günay.

By: Günay, M. Barış [author].
Material type: materialTypeLabelBookSeries: Seçkin Hukuk ; 2116.Publisher: Ankara : Seçkin Yayıncılık, 2019Description: 227pages ; 20 cm.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeISBN: 9789750252983.Subject(s): Sigorta hukukuOnline resources: Publisher web page
Contents:
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Copy number Status Date due Barcode
Book Book Merkez Kütüphane
Genel Koleksiyon / Main Collection
Genel Koleksiyon KKX998 .G8639 2019 (Browse shelf) 1 Available 0061129
Book Book Merkez Kütüphane
Genel Koleksiyon / Main Collection
Genel Koleksiyon KKX998 .G8639 2019 c.2 (Browse shelf) 2 Available 0061130
Book Book Merkez Kütüphane
Genel Koleksiyon / Main Collection
Genel Koleksiyon KKX998 .G8639 2019 c.3 (Browse shelf) 3 Available 0061131

Includes bibliographical references and index.

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Kısaltmalar 15
Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. SİGORTA HUKUKU 17
II. SİGORTA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 19
A. Kanunlar 19
B. Yönetmelikler 21
C. Genel Şartlar 21
İkinci Bölüm
KURUMSAL SİGORTA HUKUKU
I. GİRİŞ 25
II. SİGORTACILIK YAPAN KURUMLAR 26
A. Genel Olarak 26
B. Kuruluşu 27
C. Yapısı ve İşleyişi 29
D. Hakim Olan İlkeler 31
E. Sona Ermesi 32
III. SİGORTA ARACILARI 32
A. Acenteler 32
B. Brokerler 36
IV. SİGORTA EKSPERLERİ 38
V. SİGORTA SEKTÖRÜNDE DENETİM 39
VI. SİGORTACILIKTA TAHKİM 42
A. Genel Olarak Sigortacılıkta Tahkim Sistemi 42
B. Tahkim Komisyonunun Yapısı 44
C. Tahkim Sisteminin İşleyişi 46
Üçüncü Bölüm
SİGORTA SÖZLEŞMESİ
I. GİRİŞ 51
II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE ŞEKLİ 52
III. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER 55
IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA KURULMASI 57
V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ 59
VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE KİŞİLER VE BU KİŞİLERİN BİLGİSİ VE DAVRANIŞLARINA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR 60
A. Sigortacı 60
B. Sigorta Ettiren 60
C. Sigortalı (Başkası Lehine Sigorta, TTK m. 1454) 61
D. Lehtar 63
E. Zarar Gören 64
F. Sigorta Ettiren Dışındakilerin Bilgisi ve Davranışlarına Bağlanan Hukuki Sonuçlar 65
VII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 67
A. Sigortacının Yükümlülükleri 67
1. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü 67
2. Aydınlatma Yükümlülüğü 69
a. Aydınlatma Yükümlülüğün Kapsamı 71
b. Aydınlatma Yükümlülüğünün Şekli 72
c. Aydınlatma Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın Sonuçları 73
3. Poliçe Verme Yükümlülüğü 78
a. Poliçe 78
b. Zeyilname 80
c. Genel Şartlar ve Özel Şartlar Arasındaki İlişki 80
d. Genel Şartlarda Yapılan Değişiklikler 81
e. Poliçenin Teslimi 82
4. Giderleri Ödeme Borcu 83
5. Tazminat Ödeme Borcu 84
a. Sigorta Bedeli, Sigorta Değeri ve Sigorta Zararı 85
b. Sigortacının Ödeme Borcunun Muaccel Hale Gelmesi 86
c. Sigortacının Avans Verme Yükümlülüğü 89
d. Kısmi Ödeme 91
e. Sigortacının Temerrüdü 93
f. Sigortacının Tazminat Ödeme Borcunun Kapsamı ve Tazminat Ödeme Borcundan Kurtulması 94
B. Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri 95
1. Prim Ödeme Borcu 97
a. Prim Alacaklısı 99
b. Prim Borçlusu 99
c. Primin Ödeme Şekli 99
d. Prim Borcunun Muaccel Olması 100
e. Prim Ödeme Yeri 102
f. Primin İndirilmesi 103
g. Prim Ödeme Borcunda Temerrüt 104
aa. Sigorta Sözleşmesinden Cayma 104
bb. İzleyen Primin Ödenmemesi Nedeniyle Fesih 104
cc. Haklı İki İhtar ile Fesih Hakkı 105
2. Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü 106
a. Sözleşmenin Yapılması Sırasında Beyan Yükümlülüğü 106
aa. Sigortacının Yazılı Soru Vermesi 108
bb. Sözleşmenin Yapılması Sırasında Beyan Yükümlülüğünün İhlaline İlişkin Yaptırım 110
i. Riziko Gerçekleşmeden Önce 110
ii. Riziko Gerçekleştikten Sonra 112
b. Sözleşmenin Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü 115
aa. Genel Olarak 115
bb. İhlalin Yaptırımı 117
i. Riziko Gerçekleşmeden Önce 117
ii. Riziko Gerçekleştikten Sonra 118
c. Riziko Gerçekleştiğinde Beyan Yükümlülüğü 122
aa. Genel Olarak 122
bb. Beyan Yükümlülüğün İhlali 123
3. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü 124
a. Genel Olarak 124
b. İhlalin Yaptırımı 125
4. Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü 125
a. Görevin İçeriği 126
b. Görevin Zamanı 127
c. Sigortacının Talimatı 129
d. İhlalin Yaptırımı 129
e. Sigorta Ettirenin Yapmış Olduğu Masraflar 130
f. Masraflar İçin Avans Verme 131
VIII. SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ 131
IX. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 133
A. Sigorta Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi 134
1. Süre 134
2. Rizikonun Gerçekleşmesi 134
3. Sigorta Konusunun Ortadan Kalkması 134
4. Sigortacının İflası 134
B. Sigorta Sözleşmesinin Tarafların İradesi ile Sona Ermesi 135
1. Sigorta Ettirene Tanınan Fesih Hakkı 135
a. Sigortacının Konkordato İlan Etmesi, İlgili Sigorta Dalına İlişkin Ruhsatının İptal Edilmesi veya Sözleşme Yapma Yetkisinin Kaldırılması ve Benzeri Haller 135
b. Sigorta Priminin Artırılmasında Fesih 136
c. Sigortacının Sözleşmeyi Kısmen Feshetmesi veya Kısmen Cayma 136
d. Sigortacının Aczi veya Takibin Semeresiz Kalması 137
2. Sigortacıya Tanınan Fesih Hakkı 137
a. Primin Ödenmemesi ve Sigorta Ettirenin Konkordato İlan Etmesi 137
b. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih 137
X. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI 138
XI. KORUYUCU HÜKÜMLER 141
XII. SİGORTA HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME 143
Dördüncü Bölüm
ZARAR SİGORTALARI
I. GİRİŞ 145
II. MAL SİGORTALARI 146
A. Menfaat Kavramı 146
B. Mal Sigortasında Kavramlar ve İlkeler 148
1. Sigortacı Zararı Öder 148
2. Sigorta Değeri 149
3. Sigorta Bedeli 150
4. Eksik Sigorta 151
5. Aşkın Sigorta 155
a. Genel Olarak 155
b. Aşkın Sigortanın Hüküm ve Sonuçları 156
c. Mali Çıkar Sağlamak Amacıyla Sigorta Yapılması 157
6. Takseli Sigorta 157
7. Birden Çok Sigorta 159
a. Tanımı 159
b. Bildirme Görevi 160
c. Türleri 160
aa. Müşterek Sigorta 160
i. Genel Olarak 160
ii. Müşterek Sigortada Müteselsil Sorumluluk 163
bb. Çifte Sigorta 165
i. Genel Olarak 165
ii. Çifte Sigortanın Sonuçları 166
cc. Kısmi Sigorta 168
C. Menfaat Üzerine Sınırlamalar 170
1. Sigorta Konusu Eşya Üzerindeki Sınırlı Ayni Haklar 170
a. Genel Olarak 170
b. Sınırlı Ayni Hak Sahibine Yapılması Gereken Bildirimler 172
2. Sigorta Konusu Eşyanın Üzerindeki Haciz 174
D. Halefiyet 175
1. Genel Olarak 175
2. Halefiyetin Şartları 176
a. Üçüncü Kişiden Alacak 177
b. Geçerli Bir Sigorta Sözleşmesi 179
c. Sigortacının Ödemesi 180
3. Halefiyet Yoluyla Geçen Hakların İhlali 181
4. Sigortacının Zararı Kısmen Tazmin Etmesi 184
5. Sigortacının Halefiyete Dayanarak Açacağı Rücu Davası 185
a. Zamanaşımı 185
b. Faiz 186
6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 187
III. SORUMLULUK SİGORTALARI 188
A. Genel Olarak 188
B. Sözleşme Konusu ve Kapsamı 189
C. Sorumluluk Sigortasında Hukuki Koruma ve Sigortalıya Yardım 191
D. Sorumluluk Sigortasında Bildirim 196
E. Doğrudan Dava Hakkı 198
1. Genel Olarak 198
2. Zarar Görene Karşı Sigortacının Sorumluluğunun Sınırları 200
F. Sigortacının Zarar Görenden Bilgi İsteme Hakkı 204
G. Sorumluluk Sigortasında Takas Yasağı 205
H. Sorumluluk Sigortalarında Halefiyet 206
I. Sorumluluk Sigortasında Zamanaşımı 207
İ. Zorunlu Sorumluluk Sigortaları 209
1. Genel Olarak 209
2. Zorunlu Sorumluluk Sigortasında Zarar Görenin Durumu 212
3. Sigortacının Sigorta Ettirene Rücu Etmesi 214
4. Zararın Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanması 215
IV. MAL SİGORTALARI VE SORUMLULUK SİGORTALARINA UYGULANACAK OLAN ORTAK HÜKÜMLER 215
A. Geçmişe Etkili Sigorta 216
B. Zarar Gören Mal ve Zararın Gerçekleştiği Yerde Değişiklik Yapmama Görevi 218
V. KORUYUCU HÜKÜMLER 219
Kaynakça 221
Kavramlar Dizini 225

Click on an image to view it in the image viewer

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .