Normal view MARC view ISBD view

Dernekler hukuku / Av. Ömer Aykul.

By: Aykul, Ömer [author].
Material type: materialTypeLabelBookSeries: Seçkin. Hukuk ; No: 1731.Publisher: Ankara : Seçkin, 2019Edition: İkinci Baskı: Şubat 2019 (Ankara).Description: 344 pages ; 24 cm.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeISBN: 9789750253355.Subject(s): Vereinsrecht | Dernekler, kurumlar vb. -- Hukuk ve mevzuat -- Türkiye
Contents:
İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 7 BİRİNCİ KISIM DERNEKLER HUKUKU Birinci Bölüm Dernekler ve Ulusal ve Uluslararası Hukuki Dayanakları, Dernek ve Derneklerle İlgili Bazı Kavramlar ve İlkeler 1. Dernekler ve Ulusal ve Uluslararası Hukuki Dayanakları, Dernek ve Derneklerle İlgili Bazı Kavramlar ve İlkeler 21 1.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 21 1.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 21 1.3. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 22 1.4. Dernekler İle İlgili Diğer Hukuki Düzenlemeler 23 1.4.1. Türk Medeni Kanunu 23 1.4.2. Dernekler Kanunu 23 1.4.3. Diğer Mevzuat 24 1.5. Dernek Nedir 24 1.5.1. Vakıf Nedir, Dernekle Vakıf Arasındaki Farklar Nelerdir 25 1.6. Farklı Dernek Türleri 26 1.6.1. Çocuk Dernekleri 26 1.6.2. Gençlik ve Spor Dernekleri 27 1.6.3. Yabancı Dernekler 28 1.7. Dernekler Mevzuatı İle İlgili Kuruluşlar 28 1.7.1. Siyasi Partiler ve Sendikalar Siyasi Partiler 28 1.8. Derneklerle İlgili Bazı Kavramlar 29 1.8.1. Gerçek Kişi 29 1.8.2. Tüzel Kişi 29 1.8.3. Derneğin Yerleşim Yeri 30 1.8.4. Dernek Merkezi 30 1.8.5. Mülki İdare Amiri/Amirliği 31 1.8.6. Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü veya Şefliği 31 1.8.7. Kütük 31 1.8.8. Dernek Eklentisi 31 1.8.9. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş 31 1.8.10. Birlik 32 1.8.11. Yabancı Dernek 32 1.8.12. Platform 32 1.8.13. Üst Kuruluş 32 1.8.14. Şube 32 1.8.15. Temsilcilik 32 1.9. Dernek Merkez ve Tüzük Değişikliklerinin Bildirilmesi 32 1.10. Dernek Adları ve İzinle Kullanılacak Kelimeler 33 1.10.1. İzinle Kullanılacak Dernek Adları 33 1.10.2. İzin Alma 33 1.10.3. Başvuru 34 1.10.4. İzin 34 1.11. Bazı Ad ve İşaretleri Kullanma Yasağı 35 1.12. Kurulması Yasak Olan Dernekler ve Yasak Faaliyetler 35 1.13. Derneklerin Genel Olarak Faaliyetleri 35 İkinci Bölüm Derneklerin Kuruluşu, Tüzel Kişilik ve Kazanılması, Dernekler Kütüğü ve Derneklerde Üyelik 2. Derneklerin Kuruluşu, Tüzel Kişilik ve Kazanılması, Dernekler Kütüğü ve Derneklerde Üyelik 37 2.1. Dernek Kurma Hakkı 37 2.2. Tüzel Kişilik, Koşulları ve Kazanılma Anı 38 2.2.1. Tüzel Kişilikte Hak Ehliyeti 38 2.2.2. Tüzel Kişilikte Fiil Ehliyeti ve Kullanılması 38 2.2.3. Tüzel Kişilerin Oy Kullanması 39 2.2.4. Derneklerde Tüzel Kişiliğin Kazanılma Anı 39 2.3. Dernek Tüzüğü 39 2.4. Kuruluş Bildirimi 42 2.5. Dernek Tüzüğünün ve Kuruluş Bildiriminin İncelenmesi 43 2.5.1. Dernekler Kütüğü ve Kütük Defteri 44 2.5.1.1. Dernek Numaralandırma İlkeleri 44 2.5.1.2. Dernek Numaralandırması 45 2.5.1.3. Dernek Kütük Dosyası 45 2.6. Tüzük Değişikliği 46 2.7. İlk Genel Kurul Toplantısı 47 2.7.1. İlk Genel Kurul Toplantısı Yapılmadan Fesih Davası Açılması 47 2.8. Derneklerde Üyelik 47 2.8.1. Üyeliğin Kazanılması 48 2.8.1.1. Üyeliğin Koşulları 48 2.8.2. Üyeliğin Sona Ermesi 48 2.8.2.1. Kendiliğinden Sona Erme (Düşme) 48 2.8.2.2. Çıkma İle Sona Erme (İstifa) 49 2.8.2.3. Çıkarılma İle Sona Erme (İhraç) 49 2.8.3. Üyelik Hakkının Kapsamı ve Yükümlülükleri 49 2.8.3.1. Üyelerin Hakları 50 2.8.3.1.1. Eşitlik Hakkı/İlkesi 50 2.8.3.1.2. Oy Hakkı 50 2.8.3.2. Üyelerin Yükümlülükleri 51 2.8.3.2.1. Ödenti Verme Borcu 51 2.8.3.2.2. Diğer Yükümlülükler 51 Üçüncü Bölüm Derneklerin Organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Esasları, Derneklerde İç ve Dış Denetim 3. Derneklerin Organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Esasları, Derneklerde İç ve Dış Denetim 53 3.1. Derneğin Zorunlu Organları 53 3.2. Genel Kurul 53 3.2.1. Niteliği ve Oluşumu 53 3.2.2. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 54 3.2.3. Genel Kurulun Toplanması 54 3.2.3.1. Olağan Toplantı 55 3.2.3.2. Olağanüstü Toplantı 55 3.2.3.3. Toplantısız/Çağrısız Alınan Kararlar 56 3.2.4. Genel Kurul Toplantısı ve Kararları 56 3.2.4.1. Toplantıya Çağrı Usulü 56 3.2.4.2. Toplantı Yeri ve Yeter Sayısı 58 3.2.4.3. Toplantı Usulü 58 3.2.4.4. Karar Yeter Sayısı 60 3.2.4.5. Oy Hakkından Yoksunluk 61 3.2.4.6. Genel Kurul Kararlarının İptali 61 3.2.4.7. Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve Organlara Seçilenlerin İlgili İdareye Bildirilmesi 62 3.2.4.7.1. Genel Kurul Toplantıları Dışında Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimleri 64 3.3. Yönetim Kurulu 64 3.3.1. Oluşumu 64 3.3.2. Görevleri 65 3.3.2.1. Beyanname Verme Yükümlülüğü 66 3.3.2.1.1. Beyannamelerin İncelenmesi 67 3.4. Denetim Kurulu 67 3.4.1. Oluşumu 67 3.4.2. Görevleri 68 3.5. Derneklerde İç ve Dış Denetim 68 3.5.1. Derneklerde İç Denetim 68 3.5.2. Derneklerde Dış Denetim 69 3.6. Derneğin İhtiyari Organları 70 3.7. Dernek Organlarında Görev Alma 70 Dördüncü Bölüm Derneklerin Örgütlenmesi 4. Derneklerin Örgütlenmesi 71 4.1. Şube Açmaları 71 4.1.1. Şube Kuruluşu 71 4.1.1.1. Şube Kuruluşunun İncelenmesi ve Kütüğe Kaydedilmesi 72 4.1.2. Şube Organları ve Uygulanacak Hükümler 73 4.1.3. Şube Genel Kurulları 73 4.2. Temsilcilik Görevlendirmesi 74 4.3. Platform Oluşturulması 74 4.4. Üst Kuruluşlar Kurmaları 75 4.4.1. Federasyon 75 4.4.1.1. Federasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler 75 4.4.2. Konfederasyon 76 4.4.2.1. Konfederasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler 76 4.4.3. Federasyon ve Konfederasyon Kuruluşlarının İncelenmesi 77 4.4.4. Üst Kuruluşlarla İlgili Ortak Hükümler 78 Beşinci Bölüm Uluslararası Faaliyetler ve Yabancıların Dernek Kurma Hakkı, Yabancı Dernekler, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Uluslararası Nitelikte Teşekküller 5. Uluslararası Faaliyetler ve Yabancıların Dernek Kurma Hakkı, Yabancı Dernekler, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Uluslararası Nitelikte Teşekküller 79 5.1. Faaliyet Serbestliği 79 5.2. Yabancıların Dernek Kurma Hakkı 79 5.3. Yabancı Dernekler 80 5.3.1. Yabancı Derneklerin İzin Alma Yükümlülüğü 81 5.3.2. Yabancı Derneklerin Başvurusu 81 5.3.3. Yabancı Derneklerin Başvurularının İncelenmesi ve İzin 82 5.3.4. Yabancı Derneklerin Yıllık Raporları 82 5.4. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar 83 5.4.1. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Uygulanacak Hükümler 83 5.5. Uluslararası Nitelikte Teşekküller 83 Altıncı Bölüm Derneklerde Mali İşlemler, Defter ve Kayıtlar, Bağış Alma ve Yardım Toplama, Taşınmaz Mal Edinme, Sandık Kurma 6. Derneklerde Mali İşlemler, Gelir ve Giderlerde Usul, Defter ve Kayıtlar, Bağış Alma ve Yardım Toplama, Yardım ve İşbirliği, Yurt Dışından Yardım Alma, Taşınmaz Mal Edinme, Sandık Kurma 85 6.1. Derneklerde Mali İşlemler, Gelir ve Giderlerde Usul 85 6.1.1. Hesap Dönemi 85 6.1.1.1. İşletme Hesabı Tablosu 85 6.1.1.2. Bilanço Esasına Göre Raporlama 86 6.1.2. Gelir ve Giderlerde Usul 86 6.1.2.1. Gelir ve Gider Belgeleri 86 6.1.2.1.1. Alındı Belgelerinin Biçimi 87 6.1.2.1.2. Alındı Belgelerinin Bastırılması ve Kontrolü 87 6.1.2.1.3. Alındı Belgelerinin Deftere Kaydı 88 6.1.2.1.4. Alındı Belgelerinin Kullanımı 89 6.1.2.1.5. Yetki Belgesi 89 6.1.2.1.6. Gelirlerin Teslim Edilmesi 90 6.1.2.2. Saklama Süresi 90 6.1.3. Dernek Görevlileri ve Ücretleri 90 6.2. Dernek Defter ve Kayıtları 91 6.2.1. Tutulacak Defterler 92 6.2.2. Kayıt Usulü ve Yazışma Dili 93 6.2.3. Kayıt Zamanı 94 6.2.4. Defterlerin Tasdiki 94 6.2.5. Tasdik Defteri 95 6.3. Bağış Alma ve Yardım Toplama 95 6.3.1. Bağış Alma 95 6.3.2. Yardım Toplama 101 6.3.2.1. İzin Almadan Yardım Toplama 108 6.4. Yardım ve İşbirliği 109 6.5. Yurt Dışından Yardım Alma 110 6.5.1. Bildirim Yükümlülüğü 111 6.5.2. Başvuru Formu 111 6.6. Taşınmaz Mal Edinme 111 6.6.1. Taşınmazların Bildirilmesi 112 6.7. Dernekler İle Kamu Kurum ve Kuruluşları Arasındaki İlişkiler 112 6.7.1. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Yürütülen Ortak Projeler 113 6.7.2. Derneklere Kamu Bütçelerinden Yardım Yapılması 114 6.8. İşlemlerin Elektronik Ortamda Yapılması 116 6.8.1. Verilerin Elektronik Ortama Kaydedilmesi 117 6.8.2. Verilecek Belgeler 118 6.8.3. Bakanlığa Gönderilecek Belgeler 118 6.9. Derneklerde Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması 118 Yedinci Bölüm Derneklerin Ticari Faaliyetleri İle Ortaklık ve İşletmeleri 7. Derneklerin Ticari Faaliyetleri İle Ortaklık ve İşletmeleri 121 7.1. Derneklerin Ticari Faaliyetleri 121 7.2. Derneklerin Ortaklıkları 123 7.3. Ticari İşletme ve İktisadi İşletme Kavramları 125 7.4. Dernek İktisadi İşletmesi 126 7.4.1. Dernek İktisadi İşletmesinin Kuruluşu, Organları ve İşleyişi 130 7.5. Sandık Kurma 132 7.5.1. Sandık Kurma Şartları 132 7.5.2. Sandık Üyeliği 133 7.5.3. Sandık Yönergesi 133 7.5.4. Sandığın Faaliyete Geçmesi 134 7.5.5. Sandık Organları 134 7.5.5.1. Sandık Genel Kurulu 134 7.5.6. Sandıkların Yasal Durumu 135 7.5.7. Sandığın Malları 135 7.5.8. Sandıkların Denetimi 135 7.5.9. Sandıkların Geliri 136 7.5.10. Sandıklarca Tutulacak Defterler 136 7.6. Derneklerde Süreli ve Süresiz Yayınlar 137 Sekizinci Bölüm Derneklerin ve İktisadi İşletmelerinin Vergisel Konumları, Kamu Yararına Çalışma 8. Derneklerin ve İktisadi İşletmelerinin Vergisel Konumları, Kamu Yararına Çalışma 143 8.1. Derneklerin Vergisel Konumları 143 8.1.1. Derneklerin Vergi Mükellefiyeti 143 8.1.2. Derneklerin Yapacakları Ödemeler Üzerinden Gelir Vergisi Kesintisi 144 8.1.3. Derneklere Ait Gayrimenkul Sermaye İradının Vergilendirilmesi 144 8.1.3.1. Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanmasının KDV Karşısında Durumu 145 8.1.3.2. Diğer Mal ve Hakların Kiralanması İşlemlerinin KDV Karşısında Durumu 146 8.1.4. Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanmasının İlişkin Düzenlenen Kira Sözleşmelerinin Damga Vergisi Karşısında Durumu 146 8.1.5. Dernek Tasarruflarının Bankada Değerlendirilmesi Sonucunda Elde Ettiği Menkul Sermaye İratlarından Tevkifat Yapılması 147 8.1.6. Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Derneklere Yapılan Bağışların Gelir Vergisi Bakımından Durumu 148 8.1.6.1. Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği 148 8.1.6.2. Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belgenin Niteliği 148 8.1.6.3. Derneklerce Düzenlenecek Belge 148 8.1.6.4. Kayıt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim 148 8.1.6.4.1. Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Derneklere Yapılan Bağışların KDV Bakımından Durumu 149 8.2. Derneklere Ait İktisadi İşletmelerin Vergisel Konumları 149 8.2.1. Dernek İktisadi İşletmelerinin Vergi Mükellefiyeti 149 8.2.2. Yükümlülükler 149 8.2.2.1. Tacir Sayılma ve Türk Ticaret Siciline Kayıt Yaptırma Zorunluluğu 150 8.2.2.2. Defter Tutma Zorunluluğu 150 8.2.2.3. İflasa Tabi Olma 151 8.2.2.4. Beyanname Verme ve Verginin Ödenmesi 151 8.2.3. Derneklere Ait İktisadi İşletmelerin Özellikleri 151 8.2.3.1. Devamlılık 152 8.2.3.2. Bağlılık 152 8.2.3.3. Faaliyetin Ticari, Sınai ve Zirai Nitelik Arz Etmesi 153 8.2.3.4. Ekonomik Faaliyetin Ticari Organizasyonu Gerektirmesi 153 8.2.4. İktisadi İşletmelerin Vergilendirilmesi Durumu 154 8.2.5. Yabancı Derneklere Ait İktisadi İşletmelerin Vergilendirilmesi 154 8.2.6. İktisadi İşletme Karlarının Derneğe Aktarımı 155 8.3. Kamu Yararına Çalışma 155 8.3.1. Kamu Yararına Çalışan Dernek Sayılma 157 8.3.2. Kamu Yararına Çalışan Dernek Sayılma İçin Aranacak Şartlar 157 8.3.3. Başvuru ve İstenen Belgeler 159 8.3.4. Başvurunun Değerlendirilmesi 159 8.3.5. Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Yükümlülükleri ve Ayrıcalıkları 160 8.3.5.1. Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Yükümlülükleri 160 8.3.5.2. Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Ayrıcalıkları 161 8.3.6. Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Vergisel Durumları 164 8.3.6.1. Katma Değer Vergisi İstisnası 164 8.3.6.2. Veraset ve İntikal Vergisi Muafiyeti 164 8.3.6.3. Emlak Vergisi Muafiyeti 165 8.3.6.4. Damga Vergisi Muafiyeti 165 8.3.6.5. Harç İstisnası 165 8.3.6.6. Gümrük Vergisi Muafiyeti 166 8.3.6.7. Kurum Kazancı İstisnası 166 8.3.6.8. Eğlence Vergisi İstisnası 166 8.3.6.9. Kurumlar Vergisi İndirimi 167 8.3.7. Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsünün Kaybedilmesi 168 8.4. Dernek Yönetim Kurullarının Vergi Borçları Karşısında Sorumluluğu 169 Dokuzuncu Bölüm Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler 9. Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler 171 9.1. Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler 171 9.1.1. Lokaller 171 9.1.1.1. Lokal 171 9.1.1.2. Lokal Açılamayacak Yerler 171 9.1.1.3. Başvuru 172 9.1.1.4. İzin 173 9.1.1.5. Sorumlu Müdür 173 9.1.1.6. Alkollü İçki Kullanılması ve Canlı Müzik Yayını 174 9.1.1.7. Lokallerde Çalışacak Kişiler 174 9.1.1.8. Lokal Yönergesi 175 9.1.1.9. Lokalden Yararlanma 175 9.1.1.10. Lokallerin Denetimi 175 9.1.1.11. Faaliyetten Geçici Olarak Men Etme 176 9.1.1.12. Lokal Açma ve Çalışma İzninin İptali 176 9.1.1.13. Faaliyetten Men Kararının Uygulanması 176 9.1.1.14. Süresinden Önce Açılma 177 9.1.1.15. İzinsiz Açılan Lokaller 177 9.1.1.16. Uzaklığın Ölçülmesi 177 9.1.2. Yurt Açma 178 9.1.3. Eğitim Faaliyetleri 178 Onuncu Bölüm Derneklerde Sona Erme ve Tasfiye 10. Derneklerde Sona Erme ve Tasfiye 181 10.1. Derneklerde Sona Erme 181 10.1.1. Kendiliğinden Sona Erme 181 10.1.2. Genel Kurul Kararı İle Sona Erme 181 10.1.3. Mahkeme Kararı İle Sona Erme 182 10.2. Tasfiye 182 10.3. Kütükten Silme 184 Onbirinci Bölüm Dernek İşlemlerinde Hata ve Noksanlıkların Giderilmesi, Kolluk Kuvvetlerinin Yetkisi ve Derneklerle İlgili Bildirimler, Derneklerin Etkinlikleri 11. Dernek İşlemlerinde Hata ve Noksanlıkların Giderilmesi, Kolluk Kuvvetlerinin Yetkisi ve Derneklerle İlgili Bildirimler, Derneklerin Etkinlikleri 185 11.1. Dernek İşlemlerinde Hata ve Noksanlıkların Giderilmesi 185 11.2. Derneklerde Kolluk Kuvvetlerinin Yetkisi 185 11.3. Derneklerle İlgili Bildirimler 186 11.3.1. Derneğin Kuruluş Bildirimi 186 11.3.2. Genel Kurul Sonuç Bildirimleri 186 11.3.2.1. Genel Kurul Toplantıları Dışında Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimleri 186 11.3.3. Yıl Sonu Beyannamesi 186 11.3.4. Derneğin Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimi 187 11.3.5. Tüzük Değişikliği Bildirimi 187 11.3.6. Taşınmaz Mal Edinim Bildirimi 187 11.3.7. Yurt Dışı Gelir (Bağış/Yardım) Bildirimi 187 11.3.8. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerde, Yapılan Sözleşme/Protokol ve Proje ile İlgili Proje Bildirimi, 187 11.3.9. Yardım Toplama Kanunu gereği Yürütülecek Faaliyetlerde İzin Başvurusu (Proje ve Bütçe) ile Sonunda Bitiş (Bilanço ve Kapanış Raporu) Bildirimleri 187 11.3.10. Dernek Çalışanları İle İlgili İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Gereği Yapılan Bildirimler 188 11.3.11. Vergi Mevzuatı Gereği Derneğin, İktisadi İşlemesinin ve Ortaklıklarının Beyanname ve Bildirimleri 188 11.3.12. Derneğin Yayınları İle İlgili C. Savcılıklarına Yayın Bildirimi ve Gönderimi 188 11.3.13. Mal Beyanı Bildirimi 188 11.4. Derneklerin Etkinlikleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Mevzuatı Kaynaklı Düzenlemeler 188 Onikinci Bölüm Derneklerle İlgili Yargılama Usulü, Davalar ve Örnek Kararlar 12. Derneklerle İlgili Yargılama Usulü, Davalar ve Örnek Kararlar 191 12.1. Derneklerle İlgili Yargılama Usulü 191 12.2. Derneklerle İlgili Davalar ve Örnek Kararlar 192 12.2.1. Hukuk Davaları 193 12.2.1.1. Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti Davası 193 12.2.1.2. Derneğin Feshi (Kapatılması) Davası 197 12.2.1.3. Derneğin Tasfiyesi Davası 199 12.2.1.4. Derneğin İhyası (Ek Tasfiye) Davası 203 12.2.1.5. Genel Kurul Kararının İptali Davası 204 12.2.1.6. Dernek Üyeliğinden Çıkarılma (İhraç) Kararının İptali Davası 212 12.2.2.7. Üyeliğin/Üyeliğin Devam Ettiğinin Tespiti Davası 214 12.2.1.8. Genel Kurul Toplantısının İptali Davası 217 12.2.1.9. Derneğe Genel Kurul Toplantısı Yapılması İçin Üye (Kayyum Atanması) Görevlendirilmesi Davası 220 12.2.1.10. Zayi Belgesi Davası 223 12.2.2. Ceza Davaları 225 12.2.2.1. Derneğe Verilen İdari Para Cezasına İtiraz Davası 227 12.2.3. İdari Davalar 228 12.2.3.1. Amaca Yönelik İptal Davalarında Dava Ehliyeti Yönünden Reddine İlişkin Davalar 228 İKİNCİ KISIM ÖRGÜTLENME, GÖNÜLLÜLÜK VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, KAYNAK OLUŞTURMA HUKUKU, ŞİRKETLER VE SOSYAL AMAÇ Birinci Bölüm Örgütlenme Hakkı ve Gönüllülük Hukuku, Gönüllü Kuruluş, Sivil Toplum Kuruluşu ve Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşu 1. Örgütlenme Hakkı ve Gönüllülük Hukuku, Gönüllü Kuruluş, Sivil Toplum Kuruluşu ve Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşu 233 1.1. Örgütlenme Hakkı ve Gönüllülük Hukuku 233 1.1.1. Örgütlenme Hakkı 233 1.1.1.1. Dernek Kurma Hakkı 233 1.1.1.1.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 233 1.1.1.1.2. Avrupa İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi 234 1.1.1.1.3. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 234 1.1.1.1.4. Kanunlardaki Düzenlemeler 235 1.1.2. Gönüllülük Hukuku 236 1.2. Gönüllü Kuruluş, Sivil Toplum Kuruluşu ve Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşu 237 1.2.1. Sivil Toplum Kuruluşları 237 1.2.2. Gönüllü Kuruluşlar 238 1.2.3. Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları 239 İkinci Bölüm Gönüllü Kuruluşlarda Kaynak Oluşturma Hukuku 2. Gönüllü Kuruluşlarda Ticari Olmayan ve Ticari Faaliyetlerle Kaynak Oluşturma Hukuku 241 2.1. Gönüllü Kuruluşlarda Kaynak Oluşturma ve Geliştirme Hukuku Hakkında Genel Bilgiler 241 2.2. Gönüllü Kuruluşlarda Ticari Olmayan Faaliyetlerle Kaynak Oluşturma Hukuku 242 2.2.1. Bağış ve Hukuku 242 2.2.2. Yardım Toplama ve Hukuku 243 2.2.3. Kira ve Sair Taşınmaz ve Taşınır Mal Varlığı Gelirleri 243 2.2.4. Devlet Desteği 243 2.3. Gönüllü Kuruluşlarda Ticari Faaliyete Dayalı Kaynak Oluşturma Hukuku 245 2.3.1. İktisadi İşletme Gelirleri 245 2.3.2 Ticari Şirket ve Ticari Şirket Ortaklık Gelirleri 247 Üçüncü Bölüm Örgütlenme Hukukunda Son Gelişmeler; İşletmeler/Şirketler ve Sosyal Amaç 3. Örgütlenme Hukukunda Son Gelişmeler; İşletmeler/Şirketler ve Sosyal Amaç 249 3.1. İşletmeler/Şirketler ve Sosyal Amaç 249 3.1.1. Sosyal Amaçlı İşletmeler/Şirketler ve Türk Hukuk Sistemi 249 3.1.2. Gelirleri Sosyal Amaca Tahsisli İşletmeler/Şirketler ve Türk Hukuk Sistemi 250 SONSÖZ 251 İLGİLİ MEVZUAT 253 DERNEKLERDE KULLANILACAK FORMLAR 255 EKLER 256 Kaynakça 341 Kavram Dizini 343
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode
Book Book Merkez Kütüphane
Genel Koleksiyon / Main Collection
Genel Koleksiyon KKX522 .A95 2019 (Browse shelf) Available 0061223

Includes bibliographical references (page : [341]) and index.

İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz 7
BİRİNCİ KISIM
DERNEKLER HUKUKU
Birinci Bölüm
Dernekler ve Ulusal ve Uluslararası Hukuki Dayanakları,
Dernek ve Derneklerle İlgili Bazı Kavramlar ve İlkeler
1. Dernekler ve Ulusal ve Uluslararası Hukuki Dayanakları, Dernek ve Derneklerle İlgili Bazı Kavramlar ve İlkeler 21
1.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 21
1.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 21
1.3. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 22
1.4. Dernekler İle İlgili Diğer Hukuki Düzenlemeler 23
1.4.1. Türk Medeni Kanunu 23
1.4.2. Dernekler Kanunu 23
1.4.3. Diğer Mevzuat 24
1.5. Dernek Nedir 24
1.5.1. Vakıf Nedir, Dernekle Vakıf Arasındaki Farklar Nelerdir 25
1.6. Farklı Dernek Türleri 26
1.6.1. Çocuk Dernekleri 26
1.6.2. Gençlik ve Spor Dernekleri 27
1.6.3. Yabancı Dernekler 28
1.7. Dernekler Mevzuatı İle İlgili Kuruluşlar 28
1.7.1. Siyasi Partiler ve Sendikalar Siyasi Partiler 28
1.8. Derneklerle İlgili Bazı Kavramlar 29
1.8.1. Gerçek Kişi 29
1.8.2. Tüzel Kişi 29
1.8.3. Derneğin Yerleşim Yeri 30
1.8.4. Dernek Merkezi 30
1.8.5. Mülki İdare Amiri/Amirliği 31
1.8.6. Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü veya Şefliği 31
1.8.7. Kütük 31
1.8.8. Dernek Eklentisi 31
1.8.9. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş 31
1.8.10. Birlik 32
1.8.11. Yabancı Dernek 32
1.8.12. Platform 32
1.8.13. Üst Kuruluş 32
1.8.14. Şube 32
1.8.15. Temsilcilik 32
1.9. Dernek Merkez ve Tüzük Değişikliklerinin Bildirilmesi 32
1.10. Dernek Adları ve İzinle Kullanılacak Kelimeler 33
1.10.1. İzinle Kullanılacak Dernek Adları 33
1.10.2. İzin Alma 33
1.10.3. Başvuru 34
1.10.4. İzin 34
1.11. Bazı Ad ve İşaretleri Kullanma Yasağı 35
1.12. Kurulması Yasak Olan Dernekler ve Yasak Faaliyetler 35
1.13. Derneklerin Genel Olarak Faaliyetleri 35
İkinci Bölüm
Derneklerin Kuruluşu, Tüzel Kişilik ve Kazanılması,
Dernekler Kütüğü ve Derneklerde Üyelik
2. Derneklerin Kuruluşu, Tüzel Kişilik ve Kazanılması, Dernekler Kütüğü ve Derneklerde Üyelik 37
2.1. Dernek Kurma Hakkı 37
2.2. Tüzel Kişilik, Koşulları ve Kazanılma Anı 38
2.2.1. Tüzel Kişilikte Hak Ehliyeti 38
2.2.2. Tüzel Kişilikte Fiil Ehliyeti ve Kullanılması 38
2.2.3. Tüzel Kişilerin Oy Kullanması 39
2.2.4. Derneklerde Tüzel Kişiliğin Kazanılma Anı 39
2.3. Dernek Tüzüğü 39
2.4. Kuruluş Bildirimi 42
2.5. Dernek Tüzüğünün ve Kuruluş Bildiriminin İncelenmesi 43
2.5.1. Dernekler Kütüğü ve Kütük Defteri 44
2.5.1.1. Dernek Numaralandırma İlkeleri 44
2.5.1.2. Dernek Numaralandırması 45
2.5.1.3. Dernek Kütük Dosyası 45
2.6. Tüzük Değişikliği 46
2.7. İlk Genel Kurul Toplantısı 47
2.7.1. İlk Genel Kurul Toplantısı Yapılmadan Fesih Davası Açılması 47
2.8. Derneklerde Üyelik 47
2.8.1. Üyeliğin Kazanılması 48
2.8.1.1. Üyeliğin Koşulları 48
2.8.2. Üyeliğin Sona Ermesi 48
2.8.2.1. Kendiliğinden Sona Erme (Düşme) 48
2.8.2.2. Çıkma İle Sona Erme (İstifa) 49
2.8.2.3. Çıkarılma İle Sona Erme (İhraç) 49
2.8.3. Üyelik Hakkının Kapsamı ve Yükümlülükleri 49
2.8.3.1. Üyelerin Hakları 50
2.8.3.1.1. Eşitlik Hakkı/İlkesi 50
2.8.3.1.2. Oy Hakkı 50
2.8.3.2. Üyelerin Yükümlülükleri 51
2.8.3.2.1. Ödenti Verme Borcu 51
2.8.3.2.2. Diğer Yükümlülükler 51
Üçüncü Bölüm
Derneklerin Organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Esasları, Derneklerde İç ve Dış Denetim
3. Derneklerin Organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Esasları, Derneklerde İç ve Dış Denetim 53
3.1. Derneğin Zorunlu Organları 53
3.2. Genel Kurul 53
3.2.1. Niteliği ve Oluşumu 53
3.2.2. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 54
3.2.3. Genel Kurulun Toplanması 54
3.2.3.1. Olağan Toplantı 55
3.2.3.2. Olağanüstü Toplantı 55
3.2.3.3. Toplantısız/Çağrısız Alınan Kararlar 56
3.2.4. Genel Kurul Toplantısı ve Kararları 56
3.2.4.1. Toplantıya Çağrı Usulü 56
3.2.4.2. Toplantı Yeri ve Yeter Sayısı 58
3.2.4.3. Toplantı Usulü 58
3.2.4.4. Karar Yeter Sayısı 60
3.2.4.5. Oy Hakkından Yoksunluk 61
3.2.4.6. Genel Kurul Kararlarının İptali 61
3.2.4.7. Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve Organlara Seçilenlerin İlgili İdareye Bildirilmesi 62
3.2.4.7.1. Genel Kurul Toplantıları Dışında Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimleri 64
3.3. Yönetim Kurulu 64
3.3.1. Oluşumu 64
3.3.2. Görevleri 65
3.3.2.1. Beyanname Verme Yükümlülüğü 66
3.3.2.1.1. Beyannamelerin İncelenmesi 67
3.4. Denetim Kurulu 67
3.4.1. Oluşumu 67
3.4.2. Görevleri 68
3.5. Derneklerde İç ve Dış Denetim 68
3.5.1. Derneklerde İç Denetim 68
3.5.2. Derneklerde Dış Denetim 69
3.6. Derneğin İhtiyari Organları 70
3.7. Dernek Organlarında Görev Alma 70
Dördüncü Bölüm
Derneklerin Örgütlenmesi
4. Derneklerin Örgütlenmesi 71
4.1. Şube Açmaları 71
4.1.1. Şube Kuruluşu 71
4.1.1.1. Şube Kuruluşunun İncelenmesi ve Kütüğe Kaydedilmesi 72
4.1.2. Şube Organları ve Uygulanacak Hükümler 73
4.1.3. Şube Genel Kurulları 73
4.2. Temsilcilik Görevlendirmesi 74
4.3. Platform Oluşturulması 74
4.4. Üst Kuruluşlar Kurmaları 75
4.4.1. Federasyon 75
4.4.1.1. Federasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler 75
4.4.2. Konfederasyon 76
4.4.2.1. Konfederasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler 76
4.4.3. Federasyon ve Konfederasyon Kuruluşlarının İncelenmesi 77
4.4.4. Üst Kuruluşlarla İlgili Ortak Hükümler 78
Beşinci Bölüm
Uluslararası Faaliyetler ve Yabancıların Dernek Kurma Hakkı, Yabancı Dernekler, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Uluslararası Nitelikte Teşekküller
5. Uluslararası Faaliyetler ve Yabancıların Dernek Kurma Hakkı, Yabancı Dernekler, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Uluslararası Nitelikte Teşekküller 79
5.1. Faaliyet Serbestliği 79
5.2. Yabancıların Dernek Kurma Hakkı 79
5.3. Yabancı Dernekler 80
5.3.1. Yabancı Derneklerin İzin Alma Yükümlülüğü 81
5.3.2. Yabancı Derneklerin Başvurusu 81
5.3.3. Yabancı Derneklerin Başvurularının İncelenmesi ve İzin 82
5.3.4. Yabancı Derneklerin Yıllık Raporları 82
5.4. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar 83
5.4.1. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Uygulanacak Hükümler 83
5.5. Uluslararası Nitelikte Teşekküller 83
Altıncı Bölüm
Derneklerde Mali İşlemler, Defter ve Kayıtlar, Bağış Alma ve
Yardım Toplama, Taşınmaz Mal Edinme, Sandık Kurma
6. Derneklerde Mali İşlemler, Gelir ve Giderlerde Usul, Defter ve Kayıtlar, Bağış Alma ve Yardım Toplama, Yardım ve İşbirliği, Yurt Dışından Yardım Alma, Taşınmaz Mal Edinme, Sandık Kurma 85
6.1. Derneklerde Mali İşlemler, Gelir ve Giderlerde Usul 85
6.1.1. Hesap Dönemi 85
6.1.1.1. İşletme Hesabı Tablosu 85
6.1.1.2. Bilanço Esasına Göre Raporlama 86
6.1.2. Gelir ve Giderlerde Usul 86
6.1.2.1. Gelir ve Gider Belgeleri 86
6.1.2.1.1. Alındı Belgelerinin Biçimi 87
6.1.2.1.2. Alındı Belgelerinin Bastırılması ve Kontrolü 87
6.1.2.1.3. Alındı Belgelerinin Deftere Kaydı 88
6.1.2.1.4. Alındı Belgelerinin Kullanımı 89
6.1.2.1.5. Yetki Belgesi 89
6.1.2.1.6. Gelirlerin Teslim Edilmesi 90
6.1.2.2. Saklama Süresi 90
6.1.3. Dernek Görevlileri ve Ücretleri 90
6.2. Dernek Defter ve Kayıtları 91
6.2.1. Tutulacak Defterler 92
6.2.2. Kayıt Usulü ve Yazışma Dili 93
6.2.3. Kayıt Zamanı 94
6.2.4. Defterlerin Tasdiki 94
6.2.5. Tasdik Defteri 95
6.3. Bağış Alma ve Yardım Toplama 95
6.3.1. Bağış Alma 95
6.3.2. Yardım Toplama 101
6.3.2.1. İzin Almadan Yardım Toplama 108
6.4. Yardım ve İşbirliği 109
6.5. Yurt Dışından Yardım Alma 110
6.5.1. Bildirim Yükümlülüğü 111
6.5.2. Başvuru Formu 111
6.6. Taşınmaz Mal Edinme 111
6.6.1. Taşınmazların Bildirilmesi 112
6.7. Dernekler İle Kamu Kurum ve Kuruluşları Arasındaki İlişkiler 112
6.7.1. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Yürütülen Ortak Projeler 113
6.7.2. Derneklere Kamu Bütçelerinden Yardım Yapılması 114
6.8. İşlemlerin Elektronik Ortamda Yapılması 116
6.8.1. Verilerin Elektronik Ortama Kaydedilmesi 117
6.8.2. Verilecek Belgeler 118
6.8.3. Bakanlığa Gönderilecek Belgeler 118
6.9. Derneklerde Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması 118
Yedinci Bölüm
Derneklerin Ticari Faaliyetleri İle Ortaklık ve İşletmeleri
7. Derneklerin Ticari Faaliyetleri İle Ortaklık ve İşletmeleri 121
7.1. Derneklerin Ticari Faaliyetleri 121
7.2. Derneklerin Ortaklıkları 123
7.3. Ticari İşletme ve İktisadi İşletme Kavramları 125
7.4. Dernek İktisadi İşletmesi 126
7.4.1. Dernek İktisadi İşletmesinin Kuruluşu, Organları ve İşleyişi 130
7.5. Sandık Kurma 132
7.5.1. Sandık Kurma Şartları 132
7.5.2. Sandık Üyeliği 133
7.5.3. Sandık Yönergesi 133
7.5.4. Sandığın Faaliyete Geçmesi 134
7.5.5. Sandık Organları 134
7.5.5.1. Sandık Genel Kurulu 134
7.5.6. Sandıkların Yasal Durumu 135
7.5.7. Sandığın Malları 135
7.5.8. Sandıkların Denetimi 135
7.5.9. Sandıkların Geliri 136
7.5.10. Sandıklarca Tutulacak Defterler 136
7.6. Derneklerde Süreli ve Süresiz Yayınlar 137
Sekizinci Bölüm
Derneklerin ve İktisadi İşletmelerinin Vergisel Konumları,
Kamu Yararına Çalışma
8. Derneklerin ve İktisadi İşletmelerinin Vergisel Konumları, Kamu Yararına Çalışma 143
8.1. Derneklerin Vergisel Konumları 143
8.1.1. Derneklerin Vergi Mükellefiyeti 143
8.1.2. Derneklerin Yapacakları Ödemeler Üzerinden Gelir Vergisi Kesintisi 144
8.1.3. Derneklere Ait Gayrimenkul Sermaye İradının Vergilendirilmesi 144
8.1.3.1. Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanmasının KDV Karşısında Durumu 145
8.1.3.2. Diğer Mal ve Hakların Kiralanması İşlemlerinin KDV Karşısında Durumu 146
8.1.4. Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanmasının İlişkin Düzenlenen Kira Sözleşmelerinin Damga Vergisi Karşısında Durumu 146
8.1.5. Dernek Tasarruflarının Bankada Değerlendirilmesi Sonucunda Elde Ettiği Menkul Sermaye İratlarından Tevkifat Yapılması 147
8.1.6. Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Derneklere Yapılan Bağışların Gelir Vergisi Bakımından Durumu 148
8.1.6.1. Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği 148
8.1.6.2. Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belgenin Niteliği 148
8.1.6.3. Derneklerce Düzenlenecek Belge 148
8.1.6.4. Kayıt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim 148
8.1.6.4.1. Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Derneklere Yapılan Bağışların KDV Bakımından Durumu 149
8.2. Derneklere Ait İktisadi İşletmelerin Vergisel Konumları 149
8.2.1. Dernek İktisadi İşletmelerinin Vergi Mükellefiyeti 149
8.2.2. Yükümlülükler 149
8.2.2.1. Tacir Sayılma ve Türk Ticaret Siciline Kayıt Yaptırma Zorunluluğu 150
8.2.2.2. Defter Tutma Zorunluluğu 150
8.2.2.3. İflasa Tabi Olma 151
8.2.2.4. Beyanname Verme ve Verginin Ödenmesi 151
8.2.3. Derneklere Ait İktisadi İşletmelerin Özellikleri 151
8.2.3.1. Devamlılık 152
8.2.3.2. Bağlılık 152
8.2.3.3. Faaliyetin Ticari, Sınai ve Zirai Nitelik Arz Etmesi 153
8.2.3.4. Ekonomik Faaliyetin Ticari Organizasyonu Gerektirmesi 153
8.2.4. İktisadi İşletmelerin Vergilendirilmesi Durumu 154
8.2.5. Yabancı Derneklere Ait İktisadi İşletmelerin Vergilendirilmesi 154
8.2.6. İktisadi İşletme Karlarının Derneğe Aktarımı 155
8.3. Kamu Yararına Çalışma 155
8.3.1. Kamu Yararına Çalışan Dernek Sayılma 157
8.3.2. Kamu Yararına Çalışan Dernek Sayılma İçin Aranacak Şartlar 157
8.3.3. Başvuru ve İstenen Belgeler 159
8.3.4. Başvurunun Değerlendirilmesi 159
8.3.5. Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Yükümlülükleri ve Ayrıcalıkları 160
8.3.5.1. Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Yükümlülükleri 160
8.3.5.2. Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Ayrıcalıkları 161
8.3.6. Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Vergisel Durumları 164
8.3.6.1. Katma Değer Vergisi İstisnası 164
8.3.6.2. Veraset ve İntikal Vergisi Muafiyeti 164
8.3.6.3. Emlak Vergisi Muafiyeti 165
8.3.6.4. Damga Vergisi Muafiyeti 165
8.3.6.5. Harç İstisnası 165
8.3.6.6. Gümrük Vergisi Muafiyeti 166
8.3.6.7. Kurum Kazancı İstisnası 166
8.3.6.8. Eğlence Vergisi İstisnası 166
8.3.6.9. Kurumlar Vergisi İndirimi 167
8.3.7. Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsünün Kaybedilmesi 168
8.4. Dernek Yönetim Kurullarının Vergi Borçları Karşısında Sorumluluğu 169
Dokuzuncu Bölüm
Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler
9. Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler 171
9.1. Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler 171
9.1.1. Lokaller 171
9.1.1.1. Lokal 171
9.1.1.2. Lokal Açılamayacak Yerler 171
9.1.1.3. Başvuru 172
9.1.1.4. İzin 173
9.1.1.5. Sorumlu Müdür 173
9.1.1.6. Alkollü İçki Kullanılması ve Canlı Müzik Yayını 174
9.1.1.7. Lokallerde Çalışacak Kişiler 174
9.1.1.8. Lokal Yönergesi 175
9.1.1.9. Lokalden Yararlanma 175
9.1.1.10. Lokallerin Denetimi 175
9.1.1.11. Faaliyetten Geçici Olarak Men Etme 176
9.1.1.12. Lokal Açma ve Çalışma İzninin İptali 176
9.1.1.13. Faaliyetten Men Kararının Uygulanması 176
9.1.1.14. Süresinden Önce Açılma 177
9.1.1.15. İzinsiz Açılan Lokaller 177
9.1.1.16. Uzaklığın Ölçülmesi 177
9.1.2. Yurt Açma 178
9.1.3. Eğitim Faaliyetleri 178
Onuncu Bölüm
Derneklerde Sona Erme ve Tasfiye
10. Derneklerde Sona Erme ve Tasfiye 181
10.1. Derneklerde Sona Erme 181
10.1.1. Kendiliğinden Sona Erme 181
10.1.2. Genel Kurul Kararı İle Sona Erme 181
10.1.3. Mahkeme Kararı İle Sona Erme 182
10.2. Tasfiye 182
10.3. Kütükten Silme 184
Onbirinci Bölüm
Dernek İşlemlerinde Hata ve Noksanlıkların Giderilmesi, Kolluk Kuvvetlerinin Yetkisi ve Derneklerle İlgili Bildirimler, Derneklerin Etkinlikleri
11. Dernek İşlemlerinde Hata ve Noksanlıkların Giderilmesi, Kolluk Kuvvetlerinin Yetkisi ve Derneklerle İlgili Bildirimler, Derneklerin Etkinlikleri 185
11.1. Dernek İşlemlerinde Hata ve Noksanlıkların Giderilmesi 185
11.2. Derneklerde Kolluk Kuvvetlerinin Yetkisi 185
11.3. Derneklerle İlgili Bildirimler 186
11.3.1. Derneğin Kuruluş Bildirimi 186
11.3.2. Genel Kurul Sonuç Bildirimleri 186
11.3.2.1. Genel Kurul Toplantıları Dışında Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimleri 186
11.3.3. Yıl Sonu Beyannamesi 186
11.3.4. Derneğin Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimi 187
11.3.5. Tüzük Değişikliği Bildirimi 187
11.3.6. Taşınmaz Mal Edinim Bildirimi 187
11.3.7. Yurt Dışı Gelir (Bağış/Yardım) Bildirimi 187
11.3.8. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerde, Yapılan Sözleşme/Protokol ve Proje ile İlgili Proje Bildirimi, 187
11.3.9. Yardım Toplama Kanunu gereği Yürütülecek Faaliyetlerde İzin Başvurusu (Proje ve Bütçe) ile Sonunda Bitiş (Bilanço ve Kapanış Raporu) Bildirimleri 187
11.3.10. Dernek Çalışanları İle İlgili İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Gereği Yapılan Bildirimler 188
11.3.11. Vergi Mevzuatı Gereği Derneğin, İktisadi İşlemesinin ve Ortaklıklarının Beyanname ve Bildirimleri 188
11.3.12. Derneğin Yayınları İle İlgili C. Savcılıklarına Yayın Bildirimi ve Gönderimi 188
11.3.13. Mal Beyanı Bildirimi 188
11.4. Derneklerin Etkinlikleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Mevzuatı Kaynaklı Düzenlemeler 188
Onikinci Bölüm
Derneklerle İlgili Yargılama Usulü, Davalar ve Örnek Kararlar
12. Derneklerle İlgili Yargılama Usulü, Davalar ve Örnek Kararlar 191
12.1. Derneklerle İlgili Yargılama Usulü 191
12.2. Derneklerle İlgili Davalar ve Örnek Kararlar 192
12.2.1. Hukuk Davaları 193
12.2.1.1. Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti Davası 193
12.2.1.2. Derneğin Feshi (Kapatılması) Davası 197
12.2.1.3. Derneğin Tasfiyesi Davası 199
12.2.1.4. Derneğin İhyası (Ek Tasfiye) Davası 203
12.2.1.5. Genel Kurul Kararının İptali Davası 204
12.2.1.6. Dernek Üyeliğinden Çıkarılma (İhraç) Kararının İptali Davası 212
12.2.2.7. Üyeliğin/Üyeliğin Devam Ettiğinin Tespiti Davası 214
12.2.1.8. Genel Kurul Toplantısının İptali Davası 217
12.2.1.9. Derneğe Genel Kurul Toplantısı Yapılması İçin Üye (Kayyum Atanması) Görevlendirilmesi Davası 220
12.2.1.10. Zayi Belgesi Davası 223
12.2.2. Ceza Davaları 225
12.2.2.1. Derneğe Verilen İdari Para Cezasına İtiraz Davası 227
12.2.3. İdari Davalar 228
12.2.3.1. Amaca Yönelik İptal Davalarında Dava Ehliyeti Yönünden Reddine İlişkin Davalar 228
İKİNCİ KISIM
ÖRGÜTLENME, GÖNÜLLÜLÜK VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, KAYNAK OLUŞTURMA HUKUKU, ŞİRKETLER VE SOSYAL AMAÇ
Birinci Bölüm
Örgütlenme Hakkı ve Gönüllülük Hukuku, Gönüllü Kuruluş,
Sivil Toplum Kuruluşu ve Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşu
1. Örgütlenme Hakkı ve Gönüllülük Hukuku, Gönüllü Kuruluş, Sivil Toplum Kuruluşu ve Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşu 233
1.1. Örgütlenme Hakkı ve Gönüllülük Hukuku 233
1.1.1. Örgütlenme Hakkı 233
1.1.1.1. Dernek Kurma Hakkı 233
1.1.1.1.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 233
1.1.1.1.2. Avrupa İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi 234
1.1.1.1.3. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 234
1.1.1.1.4. Kanunlardaki Düzenlemeler 235
1.1.2. Gönüllülük Hukuku 236
1.2. Gönüllü Kuruluş, Sivil Toplum Kuruluşu ve Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşu 237
1.2.1. Sivil Toplum Kuruluşları 237
1.2.2. Gönüllü Kuruluşlar 238
1.2.3. Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları 239
İkinci Bölüm
Gönüllü Kuruluşlarda Kaynak Oluşturma Hukuku
2. Gönüllü Kuruluşlarda Ticari Olmayan ve Ticari Faaliyetlerle Kaynak Oluşturma Hukuku 241
2.1. Gönüllü Kuruluşlarda Kaynak Oluşturma ve Geliştirme Hukuku Hakkında Genel Bilgiler 241
2.2. Gönüllü Kuruluşlarda Ticari Olmayan Faaliyetlerle Kaynak Oluşturma Hukuku 242
2.2.1. Bağış ve Hukuku 242
2.2.2. Yardım Toplama ve Hukuku 243
2.2.3. Kira ve Sair Taşınmaz ve Taşınır Mal Varlığı Gelirleri 243
2.2.4. Devlet Desteği 243
2.3. Gönüllü Kuruluşlarda Ticari Faaliyete Dayalı Kaynak Oluşturma Hukuku 245
2.3.1. İktisadi İşletme Gelirleri 245
2.3.2 Ticari Şirket ve Ticari Şirket Ortaklık Gelirleri 247
Üçüncü Bölüm
Örgütlenme Hukukunda Son Gelişmeler;
İşletmeler/Şirketler ve Sosyal Amaç
3. Örgütlenme Hukukunda Son Gelişmeler; İşletmeler/Şirketler ve Sosyal Amaç 249
3.1. İşletmeler/Şirketler ve Sosyal Amaç 249
3.1.1. Sosyal Amaçlı İşletmeler/Şirketler ve Türk Hukuk Sistemi 249
3.1.2. Gelirleri Sosyal Amaca Tahsisli İşletmeler/Şirketler ve Türk Hukuk Sistemi 250
SONSÖZ 251
İLGİLİ MEVZUAT 253
DERNEKLERDE KULLANILACAK FORMLAR 255
EKLER 256
Kaynakça 341
Kavram Dizini 343

Click on an image to view it in the image viewer

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .