Normal view MARC view ISBD view

İnternet alan adı (domain name) haklarının korunması / Dr. Öğr. Üyesi Sefer Oğuz.

By: Oğuz, Sefer [author].
Material type: materialTypeLabelBookSeries: Seçkin. Hukuku ; No: 1163.Publisher: Ankara : Seçkin, 2018Edition: Üçüncü Baskı: Eylül 2018 (Ankara).Description: 528 pages ; 24 cm.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeISBN: 9789750250538.Subject(s): İnternet alan adları -- Hukuk ve mevzuat
Contents:
İÇİNDEKİLER İçindekiler Üçüncü Basıya Önsöz 7 İkinci Basıya Önsöz 9 Önsöz 11 Kısaltmalar 27 GİRİŞ I. SUNUŞ 33 II. ÇALIŞMANIN AMACI 36 III. TERMİNOLOJİ 38 IV. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE İNCELEME PLANI 40 BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNET VE ALAN ADININ TARİHÇESİ İLE YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE ARALARINDAKİ İLİŞKİ § 1. İNTERNETİN TARİHÇESİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ 43 I. İnternetin Tarihçesi 43 II. İnternetin Yapısal Özellikleri 45 § 2. ALAN ADININ TARİHÇESİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ 45 I. Alan Adının Tarihçesi 45 II. Alan Adının Yapısal Özellikleri 47 A. Hiper Metin Aktarım Protokolu 52 B. Dünyayı Saran Ağ Kavramı (www) 52 C. Birinci Düzey Alan Adı 53 1. Ülke Birinci Düzey Alan Adı 54 2. Jenerik Birinci Düzey Alan Adı 58 D. İkinci Düzey Alan Adı 64 E. Üçüncü Düzey Alan Adı 66 F. Alan Adına Bağlı Alt Dizinler 67 § 3. İNTERNET VE ALAN ADI İLİŞKİSİ 69 İKİNCİ BÖLÜM ALAN ADI KURUMLARI VE ALAN ADININ TAHSİS VEYA TESCİLİNİN ESASLARI § 4. ALAN ADI KURUMLARI 71 I. Alan Adı Sistemi ile IP Sistemi İlişkisi 71 II. Alan Adı Kurumları 71 A. Dünyada Alan Adlarının İdaresinde Yetkili Kurumlar 72 1. İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (Internet Assigned Numbers Authority /IANA) 72 2. İnternet Tahsisli Sayılar ve Adlar Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers/ICANN) 72 3. Bölgesel IP Kayıt Kurumları 73 B. Türkiye’de Alan Adı İdaresinde Yetkili Bakanlık ve Kurumlar 74 1. Ulaştırma Bakanlığı 74 2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 74 a. Kuruluşu 74 b. Görev ve Yetkileri 75 aa. İdari Görev ve Yetkileri 75 bb. Denetime İlişkin Görev ve Yetkileri 77 aaa. Alan Adı Kayıt Kuruluşlarının Denetimi ve Yaptırımlar 77 bbb. UÇHS’ların Denetimi ve Yaptırımlar 77 cc. Yeni Seviye Alt Alan Adı (JBDAA) İhdas Edilmesi 78 c. Kararların Alınması ve Mali Kaynakları 79 3. Alan Adı Kayıt Kuruluşları 80 a. Alan Adı Kayıt Kuruluşunun Faaliyet İzni Almasının Şartları 81 aa. Ön Yeterlilik Aşaması 81 bb. Test Sürecinin Tamamlanması 83 b. Faaliyet İzni Verilmesi ve Yenilenmesi 83 c. Alan Adı Kayıt Kuruluşunun Faaliyet İznini Yitirmesi ve Sonuçları 84 aa. Faaliyet İznini Yitirmesi 84 bb. Faaliyet İznini Yitirmesinin Sonuçları 85 d. Alan Adı Kayıt Kuruluşunun Yükümlülükleri 85 aa. Tahsis İşlemleriyle İlgili Yükümlülükler 86 bb. Nitelikli İdari ve Teknik Personel Çalıştırma Yükümlülüğü 86 cc. Teknik Altyapı Kurma ve Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü 86 dd. Bildirim Yapmakla İlgili Yükümlülükler 87 ee. Rehber ile İlgili Yükümlülükler 89 ff. Verilerin ve Sırların Saklanmasıyla İlgili Yükümlülükler 90 gg. Şikayetlerin Değerlendirilmesiyle İlgili Yükümlülükler 92 hh. Kurumsal Bigilendirme Yükümlüğü 92 § 5. ALAN ADININ TAHSİS VEYA TESCİLİNİN ESASLARI 93 I. Serbest Tescil Sistemi 93 A. Genel Olarak 93 B. Serbest Tescil Sisteminde ABD Örneği 95 1. Alan Adının Tescili Usulü 95 2. Alan Adı Tescilinde Kesin Red Sebepleri 95 a. Aynı Alan Adının Önceden Tescil Edilmiş Olması 95 b. Tescili İstenen Alan Adının Belirli Sayıdaki Karakterle Sınırlı Olması 96 II. Belgeye Dayalı Tescil Sistemi 96 A. Genel Olarak 96 B. Belgeye Dayalı Tescil Sisteminde Avustralya Örneği 97 III. Karma Tahsis veya Tescil Sistemi 98 A. Genel Olarak 98 B. Karma Tescil Sisteminde Türkiye Örneği 98 1. ODTÜ Alan Adı İdaresi’nin AATK’na göre 99 a. Alan Adı Tescil Başvuru Usulü 99 b. Alan Adı Tescil Başvurusunun Kesin Red Sebepleri 100 c. Alan Adı Tescil Başvurusunun Nispi Red Sebepleri 101 d. Alan Adı Tesciline İtiraz 102 e. Alan Adına Bağlı Web Sitesine Erişimin Geçici Olarak Durdurulması 102 2. İnternet Alan Adları Yönetmeliği’ne Göre 103 a. Alan Adı Tahsisinde Başvuru Usulü 103 b. Alan Adının Tahsisi 105 aa. Mevcut JBDAA ile Alan Adı Tahsisi 106 bb. İhdas Edilen Yeni Seviye Alt Alan Adları (JBDAA) İle İlk Alan Adı Tahsisi 107 c. Alan Adı Tahsisinin Yenilenmesi 109 d. Alan Adı Kayıt Kuruluşları Arasında Aktarım 110 aa. Zorunlu Aktarım 110 bb. İhtiyari Aktarım 111 cc. Aktarım Talebinin Reddi 112 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ALAN ADININ TEŞEKKÜLÜ VE KULLANILMASI İLE İLGİLİ İLKELER § 6. ALAN ADININ TEŞEKKÜLÜ 113 I. Alan Adının Unsurları 113 A. Zorunlu Unsurlar 113 B. İhtiyari Unsurlar 114 II. Alan Adının Çeşitli Açılardan Tasnifi 114 A. Basit Alan Adı– Bileşik Alan Adı 114 1. Basit Alan Adı 115 2. Bileşik Alan Adı 115 B. Tanınmış Ad veya Markayla Bağlantılı Alan Adı– Müstakil Alan Adı 115 1. Tanınmış Ad veya Markayla Bağlantılı Alan Adı 115 2. Müstakil Alan Adı 116 C. Güçlü Alan Adı– Zayıf Alan Adı 116 1. Güçlü Alan Adı 117 2. Zayıf Alan Adı 117 D. Ticari Maksatla Kullanılan Alan Adı– Ticari Olmayan Maksatla Kullanılan Alan Adı 117 1. Ticari Maksatla Kullanılan Alan Adı 118 2. Ticari Olmayan Maksatla Kullanılan Alan Adı 118 III. Alan Adı Olarak Tahsisi Yasaklanan veya Sınırlandırılan Sözcükler 118 A. Alan Adı Olarak Tahsisi Yasaklanan Sözcükler 119 1. Mevzuata Aykırı Sözcükler 120 2. Kamu Düzenine Aykırı Sözcükler 121 3. Ahlaka Aykırı Sözcükler 123 B. Alan Adı Olarak Tahsisi Sınırlandırılan Sözcükler 124 1. Milli ve Kültürel Duyguları İfade Eden Sözcükler 125 2. Dini Kavram ve Kişileri İfade Eden Sözcükler 126 3. Aldatıcı Sözcükler 126 a. Alan Adını Kullanan Kişi ve Unvanlar Konusunda Aldatma 127 b. İşletmenin Genişliği ve Önemi Konusunda Aldatma 127 4. AB’ye Üye veya Aday Ülklerin Adları 128 IV. Alan Adı Olarak Kullanıldığında Erişimi Sınırlandırılan Sözcükler 128 § 7. ALAN ADININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ İLKELER 129 I. Teklik İlkesi 129 II. Alenilik İlkesi 131 III. Ayırt Edicilik İlkesi 132 IV. Kullanma Mecburiyeti 133 V. Alan Adının İşletmeden Bağımsızlığı İlkesi 137 VI. Dürüst Kullanım İlkesi 137 A. İfade Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirme 138 B. SMK’nın 7. Maddesinin 5. fıkrasına Göre Değerlendirme 143 1. Başkasına Ait Olan Bir Markadan Müteşekkil Alan Adının Adres Olarak Kullanılması 145 2. Başkasına Ait Markadan Müteşekkil Alan Adının Ad Kapsamında Kullanılması 145 3. Başkasına Ait Markanın Bağlı Alt Dizin İçinde Tasviri Amaçla Kullanılması 147 C. Alan Adının Ticari Etki Yaratmayacak Şekilde Dürüst Kullanılması 148 D. Alan Adının Bağlı Olduğu Web Sitesinden Uyarı Açıklaması Yapılması Suretiyle İltibasın Önlenmesi 149 E. Alan Adının Ticari Etki Yaratmasını Önleyen Tedbirlerin Alınması Suretiyle Kullanılması 150 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ALAN ADI (DOMAIN NAME) HAKKININ HUKUKİ MAHİYETİ § 8. ALAN ADININ FONKSİYONLARI 151 I. Genel Olarak 151 II. Mutlak (Asli) Fonksiyon: Kişiyi Tanıtma Fonksiyonu 153 III. Nisbi (Tali) Fonksiyonlar 155 A. Alan Adının Kaynak Gösterme Fonksiyonu 155 B. Alan Adının Garanti (Güven) Fonksiyonu 156 C. Alan Adının Reklam Fonksiyonu 158 § 9. ALAN ADI HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ 160 I. Alan Adı Hakkının Özel Hukuk Kapsamında Hak Çeşitlerine Göre Değerlendirilmesi 160 II. Bazı Ad ve İşaretler ile Alan Adının Mukayesesi 162 A. Medeni Ad ile Alan Adının Mukayesesi 162 1. Şekli Açıdan 162 2. Maddi Açıdan 166 a. Alan Adının Medeni Ad Olduğu Görüşü 166 b. Dar Anlamda Medeni Ad ile Alan Adı İlişkisi 166 c. Geniş Anlamda Medeni Ad ile Alan Adı İlişkisi 168 d. Doktrindeki Görüşler 170 e. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi 172 aa. ABD Mahkeme Kararları 172 bb. Alman Mahkeme Kararları 174 cc. İsviçre Mahkeme Kararları 177 dd. Türk Mahkeme Kararı 179 B. Ticaret Unvanı ile Alan Adının Mukayesesi 181 2. Maddi Açıdan 185 a. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi 187 aa. ABD Mahkeme Kararları 187 bb. Alman Mahkeme Kararları 189 cc. İsviçre Mahkeme Kararları 190 dd. Türk Mahkeme Kararı 192 C. Marka ile Alan Adının Mukayesesi 192 1. Şekli Açıdan 192 2. Maddi Açıdan 196 a. Marka ile Alan Adı İlişkisi 196 b. Alan Adının Markasal Kullanımı Konusundaki Yaklaşımlar 199 c. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi 201 aa. ABD Mahkeme Kararları 201 bb. Alman Mahkeme Kararları 203 cc. İsviçre Mahkeme Kararları 205 dd. Türk Mahkeme Kararları 207 D. İşletme Adı ile Alan Adının Mukayesesi 210 1. Şekli Açıdan 210 2. Maddi Açıdan 212 aa. Türk Mahkeme Kararı 214 E. Tanıtma İşareti ile Alan Adının Mukayesesi 214 1. Şekli Açıdan 214 2. Maddi Açıdan 215 a. Tanıtma İşareti İle Alan Adı İlişkisi 215 b. Alan Adının Tanıtma İşareti Olduğu Konusundaki Yaklaşımlar 217 c. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi 218 aa. Alman Mahkeme Kararları 218 bb. İsviçre Mahkeme Kararları 220 cc. Türk Mahkeme Kararı 220 F. Eser Adı ile Alan Adı Mukayesesi 221 1. Şekli Açıdan 221 2. Maddi Açıdan 223 a. Eser Adı ile Alan Adı İlişkisi 223 b. Alan Adının Eser Adı İşlevi Gösterebileceği Konusundaki Yaklaşımlar 224 c. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi 227 aa. ABD Mahkeme Kararı 227 bb. Alman Mahkeme Kararları 227 G. Coğrafi Ad ile Alan Adının Mukayesesi 228 1. Şekli Açıdan 228 2. Maddi Açıdan 231 H. Adres ile Alan Adının Mukayesesi 231 1. Şekli Açıdan 231 2. Maddi Açıdan 233 a. Adres ile Alan Adı İlişkisi 233 b. Alan Adının Adres Olduğu Yönündeki Yaklaşımlar 234 I. Cins ve Meslek İsimlerinin Alan Adı Olarak Kullanılması 237 III. Değerlendirme 239 A. Alan Adının Fonksiyonları Açısından 239 B. Alan Adı Hakkının Mahiyetinin Değişken Olması Açısından 241 C. Alan Adı Hakkının Mülkiyet Konusu Olması Nedeniyle Mutlak Hak Açısından 243 D. Alan Adı Hakkının Nisbi Hak Açısından 248 § 10. ALAN ADI HAKKININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 249 I. Alan Adı Hakkının Kazanılması 249 A. Alan Adının Hakkının Ani Kazanılması 250 B. Alan Adının Hakkının Tedrici Kazanılması 252 1. Alan Adı Hakkının Tanıtma Fonksiyonu Yüklenmesi Suretiyle Kazanılması 252 2. Alan Adı Hakkının Tanıtma İşareti Sahibinin Hareketsiz Kalması Nedeniyle Kazanılması 253 II. Alan Adı Hakkının Kaybedilmesi 255 A. Alan Adı Hakkının Ani Kaybedilmesi 255 B. Alan Adı Hakkının Tanıtma Fonksiyonunu Yitirilmesi Suretiyle Tedrici Olarak Kaybedilmesi 256 § 11. ALAN ADI HAKKININ BAZI HUKUKİ OLAYLAR KARŞISINDAKİ DURUMU VE KONU OLABİLECEĞİ BAZI HUKUKİ İŞLEMLER 257 I. Alan Adı Hakkının Bazı Hukuki Olaylar Karşısındaki Durumu 257 A. Alan Adı Hakkının Haczi ve İflas Halindeki Durumu 257 1. Alan Adı Hakkının Haczi 257 2. Alan Adı Hakkının İflas Halindeki Durumu 260 B. Alan Adı Hakkının Evlilik Birliğinin Sona Ermesi Halinde Durumu 261 II. Alan Adı Hakkının Konu Olabileceği Bazı Hukuki İşlemler 262 A. Alan Adı Hakkının Devri 262 1. Alan Adı Hakkı Devrinin Arz Ettiği Özellikler ve Kapsamı 262 2. “.com” Uzantılı Alan Adı Hakkının Devri 264 3. “.tr” Uzantılı Alan Adının Hakkının Devri 266 a. Alan Adı Hakkının Cüzi Halefiyet İlkesine Göre Devri 266 aa. Alan Adının Müstakilen Devri 266 bb. Alan Adı Hakkının Sermaye Olarak Taahhüdü 268 b. Alan Adı Hakkının Külli Halefiyet İlkesine Göre Devri 269 aa. Alan adı Hakkının Şirketlerin Birleşmesi Yoluyla Devri 269 bb. Alan Adı Hakkının Şirketlerin Bölünmesi Yoluyla Devri 271 cc. Alan Adı Hakkının Ticari İşletmenin Unsuru Olarak Devri 273 dd. Alan Adı Hakkının Mirasa Konu Olması Nedeniyle Devri 274 c. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 276 d. Satıcının Zapta Karşı Tekeffü Borcu 277 4. Alan Adı Hakkının Devrinin Hüküm ve Sonuçları 278 B. Alan Adı Hakkının Rehni 279 1. “.com” uzantılı Alan Adı Hakkının Rehni 279 2. “.tr” Uzantılı Alan Adı Hakkının Rehni 280 a. Alan Adı Hakkının Teslim Şartını Karşılayan Bir İşlem İle Rehni 280 b. Alan Adı Hakkının Rehinli Taşınır Siciline Tescili İle Rehni 283 aa. Alan Adı Hakkının İşletmenin Unsurları İçinde Rehni 284 bb. Alan Adı Hakkının Bağımsız Bir Hak Olarak Rehni 284 C. Alan Adı Hakkının Lisans Sözleşmesine Konu Olması 285 1. “.com” Uzantılı Alan Adı Hakkının Lisans Sözleşmesine Konu Olması 286 2. “.tr” Uzantılı Alan Adı Hakkının Lisans Sözleşmesine Konu Olması 286 D. Alan Adı Hakkının İntifa Sözleşmesine Konu Olması 287 1. “.com” Uzantılı Alan Adı Hakkının İntifa Hakkına Konu Olması 289 2. “.tr” Uzantılı Alan Adı Hakkının İntifa Hakkına Konu Olması 290 BEŞİNCİ BÖLÜM ALAN ADI HAKKININ KAPSAMI VE BU HAKKA TECAVÜZ İLE KORUNMASI § 12. ALAN ADI HAKKININ KAPSAMI 291 I. Alan Adı Hakkının Korunmasının Alan Adı Çeşitleri Bakımından Değerlendirilmesi 291 II. Tecavüzün Tespitinde Esas Olan Unsurlar 294 A. Karıştırma İhtimali Açısından 295 1. Satın Alma İhtimali Yönünden Karıştırma 300 2. Satın Almaya Sevk Eden Karıştırma (Initial Interest Confusion) 303 B. Coğrafi Açıdan 305 1. Ülkesellik İlkesi 306 2. Ticari Etki İlkesi 307 C. İltibasta Dikkate Alınacak Alan Adı Düzeyi Açısından 311 D. İltibasta Dikkate Alınacak Kişiler Açısından 312 §13. ALAN ADI HAKKINA TECAVÜZ HALLERİ 315 I. Alan Adı Hakkına İnternete Mahsus Yöntemlerle Tecavüz 315 A. Alan Adı Hakkının Gasp Edilmesi 315 1. Klasik Alan Adı Gaspı (Cybersquating) ve Telstra Doktrini 316 a. Klasik Alan Adı Gaspı (Cybersquatting) 316 b. Telstra Doktrini 318 2. Alan Adı Korsanlığı (Cyberpirates) 322 3. Klavye Korsanlığı (Typosquatting) 322 B. Başkasına Ait Alan Adı İle Dolandırma Amaçlı Toplu e–Posta Gönderilmesi (spoofing) 324 C. Alan Adını Hile ya da Yargı Yolu ile Elde Etmeye Teşebbüs 327 D. Alan Adının Yönlendirme Yapmakta Kullanılması Suretiyle Tecavüz 330 1. Alan Adının Anahtar Sözcük (Key Word) veya Yönlendirme Kodu (Meta Tag) Olarak Kullanılması 331 2. Alan Adının Banner ve Pop Up Olarak Kullanılması 336 3. Alan Adının e–Metin Bağı (hyperlink) Olarak Kullanılması 338 II. Alan Adı Hakkına Diğer Yöntemlerle Tecavüz Edilmesi 341 A. Alan Adının İltibas Yaratacak Şekilde Kullanılması 342 B. Alan Adının Tanıttığı Kişinin Kötülenmesinde Kullanılması 343 § 14. ALAN ADI HAKKININ KORUNMASI 345 I. Alan Adı Hakkı Sahibinin Özel Hukuktan Doğan Korunma İmkanları 345 A. Mutlak (Asli) Koruma: Haksız Fiil Hükümlerine Göre 345 B. Nisbi (Tali) Korunma: Tanıtma İşaretleri Hukuku Hükümlerine Göre 347 1. Adın Korunması Hakkındaki Hükümlere Göre 347 2. Ticaret Unvanının Korunması Hakkındaki Hükümlere Göre 348 3. Haksız Rekabet Hakkındaki Hükümlere Göre 350 4. Sınai Mülkiyet Kanununun Markayı Koruyan Hükümlerine Göre 352 II. Alan Adı Sahibinin Açabileceği Davalar ve Talepleri 353 A. Alan Adı Sahibinin Açabileceği Davalar 353 1. Tespit Davası 353 2. Men Davası 354 3. Eski Hale İade (Ref) Davası 356 4. Tazminat Davaları 357 a. Maddi Tazminat Davası 357 aa. Hukuka Aykırı Fiil 358 bb. Kusur 359 cc. Zarar 360 dd. Hukuka Aykırı Fiil ile Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağı 362 b. Manevi Tazminat Davası 362 B. Alan Adı Sahibinin Bulunabileceği Talepler 364 1. Hükmün Alenileştirilmesi 364 2. İhtiyati Tedbir Talebi 365 III. Alan Adına Tecavüz İddiasıyla Açılacak Davalarda Usul Hükümleri 367 A. Davanın Tarafları 367 1. Davacılar 368 a. Alan Adı Sahibi 368 aa. Türkiye Cumhuriyeti Tabiiyetinde Olan Kişiler 369 bb. Yabancılar 369 aaa. Paris Sözleşmesine Göre Talep Hakkına Sahip Olanlar 370 bbb. SMK Hükümlerine Göre Yararlananlar 371 b. Alan Adı Üzerinde Rehin, Lisans veya İntifa Hakkı Sahibi 372 2. Davalılar 372 a. Alan Adını Haksız Kullanan Kişi 373 b. Alan Adı Tescil Kurumları 373 c. Arama Motoru Şirketleri 376 B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 377 1. Görevli Mahkeme 377 2. Yetkili Mahkeme 379 a. İç Hukuk Bakımından Yetki 379 b. Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi 380 C. Alan Adı Hakkının Korunmasında Uygulanacak Hukuk 384 D. Zamanaşımı 388 IV. Karşılaştırmalı Hukukta Alan Adı İhtilaflarının Çözümü 389 ALTINCI BÖLÜM ALAN ADI İHTİLAFLARININ ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF YOLLAR § 15. ALAN ADI İHTİLAFLARININ ÇÖZÜLMESİNDE ICANN’IN YEKNESAK ÇÖZÜM USULÜ 391 I. Genel Olarak 391 II. Geleneksel Tahkim ile ICANN Çözüm Usulünün Mukayesesi 393 III. ICANN’ın Yeknesak Çözüm Usulünün Maddi Hukuk Boyutu 395 A. Davacının İddiaları 395 1. Dava Konusu Alan Adının Davacının Markası ile Aynı veya Ayırt Edilmeyecek Kadar Benzer Olması 396 a. Ticari Yönü Olan Ünlü Kişilerin Medeni Adları 397 b. Ticaret Unvanları 399 c. Cografi Yer Adları 399 d. Hükümet Kurumlarının Adları 400 e. Karıştırılma İhtimali 401 2. Alan Adını Tescil Ettiren Kişinin Alan Adı Üzerinde Yasal Hak veya Meşru Menfaatinin Bulunmaması 402 3. Alan Adının Kötü Niyetle Tescil Ettirilmesi ve Kullanılması 403 a. Alan Adının Kötü Niyetle Tescil Ettirilmesi 403 b. Alan Adının Kötü Niyetle Kullanılması 406 B. Davalının Savunmaları 407 1. Dava Konusu Alan Adının Davacının Markası ile Aynı Olmaması 408 2. Alan Adını Tescil Ettiren Kişinin Alan Adı Üzerinde Yasal Hak veya Meşru Menfaatinin Bulunması 408 a. Davalının Alan Adı Üzerinde Yasal Hakkı Bulunması 408 b. Davalının Alan Adı Üzerinde Meşru Menfaatinin Bulunması 409 3. Alan Adının İyi Niyetle Tescil Ettirilmesi ve Kullanılması 411 IV. ICANN’ın Yeknesak Çözüm Usulünün Yargılama Boyutu 412 A. ICANN’ın Yeknesak Çözüm Usulünün Kapsamı 412 1. Şekli Yönden 412 2. Maddi Yönden 413 B. Hakemlik Yapma Yetkisi Verilen Kurumlar 413 1. WİPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi 414 2. E–Uzlaşma (e– Resolution) 414 3. Ulusal Tahkim Forumu (NAF) 414 4. CPR İhtilaf Çözüm Enstitüsü 415 5. Asya Alan Adı İhtilaflarının Çözüm Merkezi (ADNDRC) 415 6. ADR.eu İnternet İhtilafları Çözüm Merkezi 416 7. ACDR.Alan Adı İhtilaflarının Çözümü İçin Arap Merkezi 416 C. Forum Shopping Tehlikesi 416 D. Alan Adı İhtilafının Tarafları 419 1. Davacı 419 2. Davalı 419 E. Tahkim Kurumuna Dilekçe ile Müracaat 420 1. Dava Yöneticisinin Atanması 422 2. Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliği 422 3. Davalının Cevabı 423 4. Hakemlerin Ek Bilgi İstemesi 425 5. Davacının Dava Dilekçesine Cevap Vermemesi 426 6. Birden Fazla Davanın Bir Davada Birleştirilmesi 427 7. Hakem Ücretlerinin Ödenmesi 429 8. Uzlaşma Görüşmeleri İçin Tahkim Usulünün Dondurulması Talebi 429 F. Hakem veya Hakem Heyetinin Görevlendirilmesi 431 G. Hakemlerin Seçtiği Hukuk 432 H. Hakem veya Hakem Heyetinin Verebileceği Kararlar 433 1. Davanın Reddedilmesi 434 2. Alan Adının Davacıya Devir Edilmesi veya Terkini 435 3. Davanın İşlemden Kaldırılması 435 I. Kararın Taraflara Tebliği ve Alenileştirilmesi 436 İ. Tahkim Sürecinde Alan Adı Tescilinde Değişiklik Yapma Yasağı 437 J. Hakem Kararlarının Denetlenmesi 438 K. Kararların İnfaz Edilmesi 439 § 16. YENİ JENERİK BİRİNCİ DÜZEY (gTLDs) UZANTILI ALAN ADLARI VE BU İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNDE ÖZEL USULLER 440 I. .biz 441 A. Tescil Edilme Şartları 441 B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 441 II. .info 442 A. Tescil Edilme Şartları 442 B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 442 III. .name 443 A. Tescil Edilme Şartları 443 B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 443 IV. .aero 443 A. Tescil Edilme Şartları 443 B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 444 V. .coop 444 A. Tescil Edilme Şartları 444 B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 444 VI. .museum 445 A. Tescil Edilme Şartları 445 B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 446 VII. .pro 446 A. Tescil Edilme Şartları 446 B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 446 VIII. .jobs 447 A. Tescil Edilme Şartları 447 B. Tescilden Sonra İhtilafın Çözümü 448 IX. .mobi 448 A. Tescil Edilme Şartları 448 B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 449 X. .post 449 A. Tescil Edilme Şartları 449 B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 451 XI. .tel 451 A. Tescil Edilme Şartları 451 B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 452 XII. .travel 452 A. Tescil Edilebilme Şartları 452 B. Tescil Öncesi İhtilafların Çözümü 453 1. Tescil Talep Edilen Alan Adının Kriterlere Uymadığı Kararının Tescil Kurumunca Değerlendirilmesi 453 2. Tescil Talep Edilen Alan Adının Kriterlere Uymadığı Kararının TTPC Tarafından Değerlendirilmesi 454 3. Tescil Şartlarına Aykırılıktan Doğan İhtilafların Çözüm Usulü 454 XIII. .xxx 454 A. Tescil Edilebilme Şartları 454 B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 455 § 17. .tr UZANTILI ALAN ADI İHTİLAFLARINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI 455 I. Genel Olarak 455 II. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının Maddi Hukuk Boyutu 456 A. Şikayetçinin İddiaları 457 1. Alan Adının Şikayetçinin Sahip OlduğuTanıtma İşareti ile Aynı veya Ayırt Edilmeyecek Kadar Benzer Olması 457 2. Tahsis Ettiren Kişinin Alan Adı Üzerinde Yasal Hakkı ya da Bağlantısının Bulunmaması 459 3. Alan Adının Kötü Niyetle Tahsis Ettirilmesi veya Kullanılması 460 B. Şikayet Edilenin Savunmaları 461 1. Alan Adının Şikayetçinin Tanıtma İşareti ile Aynı ya da Ayırt Edilmeyecek Kadar Benzer Olmaması 461 2. Tahsis Ettiren veya Kullanan Kişinin Alan Adı Üzerinde Yasal Hakkı ya da Bağlantısının Bulunması 462 3. Alan Adının Kötü Niyetle Tahsis Ettirilmediği veya Kullanılmadığı 462 III. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının Usul Hukuku Boyutu 463 A. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı 463 1. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcının Faaliyet İzni Alması 463 2. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri 465 3. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcının Faaliyet İznini Yitirmesi 466 B. Hakem veya Hakem Heyeti 466 1. Hakemlerde Bulunması Gereken Nitelikler 466 2. Hakemlerin Belirlenmesi Usulü 468 3. Hakemlerin Çalışma Usulü 469 4. Hakemlerin Uyuşmazlığa Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi 470 C. Alan Adı İhtilafının Tarafları 471 1. Şikayetçi 471 2. Şikayet Edilen 472 D. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcıya Başvuru ve Layihalar Teatisi 472 1. Başvuru Dilekçesinde Bulunması Gereken Unsurlar 473 2. Başvuru Dilekçesinin UÇHS tarafından Değerlendirilmesi 474 3. Başvuru Dilekçesinin Şikayet Edilene Gönderilmesi 475 4. Şikayet Edilenin Cevabı 476 5. Tarafların Hakem ve UÇHS Ücretlerini Ödenme Mecburiyeti 477 6. Şikayet Edilenin Süresi İçinde Cevap Vermemesi ve Buna Bağlanan Sonuçlar 478 7. Uyuşmazlık Çözüm Usulünün Dili 478 E. Hakem veya Hakem Heyetinin Verebileceği Kararlar 479 1. Şikayetin Reddedilmesi 480 2. Alan Adının Şikayetçiye Devir Edilmesi veya Terkini 480 3. Şikayetin İşlemden Kaldırılması 480 F. Hakem Kararların Taraflara Tebliği ve Alenileştirilmesi 481 G. Tahkim Sürecinde Alan Adı Tescilinde Değişiklik Yapma Yasağı 481 H. Hakem Kararlarının Denetlenmesi 482 I. Kararların İnfaz Edilmesi 483 IV. İnternet Alan Adları Yönetmeliği ile Tebliğlerinin Değerlendirilmesi 484 A. İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin Değerlendirilmesi 485 B. İnternet Alan Adları Tebliğlerinin (İAAT–İAAUÇMT) Değerlendirilmesi 487 1. İnternet Alan Adları Tebliği 487 2. İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği 490 SONUÇ Kaynakça 507 Kavram Dizini 525
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode
Book Book Merkez Kütüphane
Genel Koleksiyon / Main Collection
Genel Koleksiyon K1569 .O389 2018 (Browse shelf) Available 0061238

Güncellenmiş 3. baskı.

Includes bibliographical references (pages : [507]- 524) and index.

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Önsöz 7
İkinci Basıya Önsöz 9
Önsöz 11
Kısaltmalar 27
GİRİŞ
I. SUNUŞ 33
II. ÇALIŞMANIN AMACI 36
III. TERMİNOLOJİ 38
IV. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE İNCELEME PLANI 40
BİRİNCİ BÖLÜM
İNTERNET VE ALAN ADININ TARİHÇESİ İLE
YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE ARALARINDAKİ İLİŞKİ
§ 1. İNTERNETİN TARİHÇESİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ 43
I. İnternetin Tarihçesi 43
II. İnternetin Yapısal Özellikleri 45
§ 2. ALAN ADININ TARİHÇESİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ 45
I. Alan Adının Tarihçesi 45
II. Alan Adının Yapısal Özellikleri 47
A. Hiper Metin Aktarım Protokolu 52
B. Dünyayı Saran Ağ Kavramı (www) 52
C. Birinci Düzey Alan Adı 53
1. Ülke Birinci Düzey Alan Adı 54
2. Jenerik Birinci Düzey Alan Adı 58
D. İkinci Düzey Alan Adı 64
E. Üçüncü Düzey Alan Adı 66
F. Alan Adına Bağlı Alt Dizinler 67
§ 3. İNTERNET VE ALAN ADI İLİŞKİSİ 69
İKİNCİ BÖLÜM
ALAN ADI KURUMLARI VE
ALAN ADININ TAHSİS VEYA TESCİLİNİN ESASLARI
§ 4. ALAN ADI KURUMLARI 71
I. Alan Adı Sistemi ile IP Sistemi İlişkisi 71
II. Alan Adı Kurumları 71
A. Dünyada Alan Adlarının İdaresinde Yetkili Kurumlar 72
1. İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (Internet Assigned Numbers Authority /IANA) 72
2. İnternet Tahsisli Sayılar ve Adlar Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers/ICANN) 72
3. Bölgesel IP Kayıt Kurumları 73
B. Türkiye’de Alan Adı İdaresinde Yetkili Bakanlık ve Kurumlar 74
1. Ulaştırma Bakanlığı 74
2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 74
a. Kuruluşu 74
b. Görev ve Yetkileri 75
aa. İdari Görev ve Yetkileri 75
bb. Denetime İlişkin Görev ve Yetkileri 77
aaa. Alan Adı Kayıt Kuruluşlarının Denetimi ve Yaptırımlar 77
bbb. UÇHS’ların Denetimi ve Yaptırımlar 77
cc. Yeni Seviye Alt Alan Adı (JBDAA) İhdas Edilmesi 78
c. Kararların Alınması ve Mali Kaynakları 79
3. Alan Adı Kayıt Kuruluşları 80
a. Alan Adı Kayıt Kuruluşunun Faaliyet İzni Almasının Şartları 81
aa. Ön Yeterlilik Aşaması 81
bb. Test Sürecinin Tamamlanması 83
b. Faaliyet İzni Verilmesi ve Yenilenmesi 83
c. Alan Adı Kayıt Kuruluşunun Faaliyet İznini Yitirmesi ve Sonuçları 84
aa. Faaliyet İznini Yitirmesi 84
bb. Faaliyet İznini Yitirmesinin Sonuçları 85
d. Alan Adı Kayıt Kuruluşunun Yükümlülükleri 85
aa. Tahsis İşlemleriyle İlgili Yükümlülükler 86
bb. Nitelikli İdari ve Teknik Personel Çalıştırma Yükümlülüğü 86
cc. Teknik Altyapı Kurma ve Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü 86
dd. Bildirim Yapmakla İlgili Yükümlülükler 87
ee. Rehber ile İlgili Yükümlülükler 89
ff. Verilerin ve Sırların Saklanmasıyla İlgili Yükümlülükler 90
gg. Şikayetlerin Değerlendirilmesiyle İlgili Yükümlülükler 92
hh. Kurumsal Bigilendirme Yükümlüğü 92
§ 5. ALAN ADININ TAHSİS VEYA TESCİLİNİN ESASLARI 93
I. Serbest Tescil Sistemi 93
A. Genel Olarak 93
B. Serbest Tescil Sisteminde ABD Örneği 95
1. Alan Adının Tescili Usulü 95
2. Alan Adı Tescilinde Kesin Red Sebepleri 95
a. Aynı Alan Adının Önceden Tescil Edilmiş Olması 95
b. Tescili İstenen Alan Adının Belirli Sayıdaki Karakterle Sınırlı Olması 96
II. Belgeye Dayalı Tescil Sistemi 96
A. Genel Olarak 96
B. Belgeye Dayalı Tescil Sisteminde Avustralya Örneği 97
III. Karma Tahsis veya Tescil Sistemi 98
A. Genel Olarak 98
B. Karma Tescil Sisteminde Türkiye Örneği 98
1. ODTÜ Alan Adı İdaresi’nin AATK’na göre 99
a. Alan Adı Tescil Başvuru Usulü 99
b. Alan Adı Tescil Başvurusunun Kesin Red Sebepleri 100
c. Alan Adı Tescil Başvurusunun Nispi Red Sebepleri 101
d. Alan Adı Tesciline İtiraz 102
e. Alan Adına Bağlı Web Sitesine Erişimin Geçici Olarak Durdurulması 102
2. İnternet Alan Adları Yönetmeliği’ne Göre 103
a. Alan Adı Tahsisinde Başvuru Usulü 103
b. Alan Adının Tahsisi 105
aa. Mevcut JBDAA ile Alan Adı Tahsisi 106
bb. İhdas Edilen Yeni Seviye Alt Alan Adları (JBDAA) İle İlk Alan Adı Tahsisi 107
c. Alan Adı Tahsisinin Yenilenmesi 109
d. Alan Adı Kayıt Kuruluşları Arasında Aktarım 110
aa. Zorunlu Aktarım 110
bb. İhtiyari Aktarım 111
cc. Aktarım Talebinin Reddi 112
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ALAN ADININ TEŞEKKÜLÜ VE
KULLANILMASI İLE İLGİLİ İLKELER
§ 6. ALAN ADININ TEŞEKKÜLÜ 113
I. Alan Adının Unsurları 113
A. Zorunlu Unsurlar 113
B. İhtiyari Unsurlar 114
II. Alan Adının Çeşitli Açılardan Tasnifi 114
A. Basit Alan Adı– Bileşik Alan Adı 114
1. Basit Alan Adı 115
2. Bileşik Alan Adı 115
B. Tanınmış Ad veya Markayla Bağlantılı Alan Adı– Müstakil Alan Adı 115
1. Tanınmış Ad veya Markayla Bağlantılı Alan Adı 115
2. Müstakil Alan Adı 116
C. Güçlü Alan Adı– Zayıf Alan Adı 116
1. Güçlü Alan Adı 117
2. Zayıf Alan Adı 117
D. Ticari Maksatla Kullanılan Alan Adı– Ticari Olmayan Maksatla Kullanılan Alan Adı 117
1. Ticari Maksatla Kullanılan Alan Adı 118
2. Ticari Olmayan Maksatla Kullanılan Alan Adı 118
III. Alan Adı Olarak Tahsisi Yasaklanan veya Sınırlandırılan Sözcükler 118
A. Alan Adı Olarak Tahsisi Yasaklanan Sözcükler 119
1. Mevzuata Aykırı Sözcükler 120
2. Kamu Düzenine Aykırı Sözcükler 121
3. Ahlaka Aykırı Sözcükler 123
B. Alan Adı Olarak Tahsisi Sınırlandırılan Sözcükler 124
1. Milli ve Kültürel Duyguları İfade Eden Sözcükler 125
2. Dini Kavram ve Kişileri İfade Eden Sözcükler 126
3. Aldatıcı Sözcükler 126
a. Alan Adını Kullanan Kişi ve Unvanlar Konusunda Aldatma 127
b. İşletmenin Genişliği ve Önemi Konusunda Aldatma 127
4. AB’ye Üye veya Aday Ülklerin Adları 128
IV. Alan Adı Olarak Kullanıldığında Erişimi Sınırlandırılan Sözcükler 128
§ 7. ALAN ADININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ İLKELER 129
I. Teklik İlkesi 129
II. Alenilik İlkesi 131
III. Ayırt Edicilik İlkesi 132
IV. Kullanma Mecburiyeti 133
V. Alan Adının İşletmeden Bağımsızlığı İlkesi 137
VI. Dürüst Kullanım İlkesi 137
A. İfade Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirme 138
B. SMK’nın 7. Maddesinin 5. fıkrasına Göre Değerlendirme 143
1. Başkasına Ait Olan Bir Markadan Müteşekkil Alan Adının Adres Olarak Kullanılması 145
2. Başkasına Ait Markadan Müteşekkil Alan Adının Ad Kapsamında Kullanılması 145
3. Başkasına Ait Markanın Bağlı Alt Dizin İçinde Tasviri Amaçla Kullanılması 147
C. Alan Adının Ticari Etki Yaratmayacak Şekilde Dürüst Kullanılması 148
D. Alan Adının Bağlı Olduğu Web Sitesinden Uyarı Açıklaması Yapılması Suretiyle İltibasın Önlenmesi 149
E. Alan Adının Ticari Etki Yaratmasını Önleyen Tedbirlerin Alınması Suretiyle Kullanılması 150
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ALAN ADI (DOMAIN NAME) HAKKININ
HUKUKİ MAHİYETİ
§ 8. ALAN ADININ FONKSİYONLARI 151
I. Genel Olarak 151
II. Mutlak (Asli) Fonksiyon: Kişiyi Tanıtma Fonksiyonu 153
III. Nisbi (Tali) Fonksiyonlar 155
A. Alan Adının Kaynak Gösterme Fonksiyonu 155
B. Alan Adının Garanti (Güven) Fonksiyonu 156
C. Alan Adının Reklam Fonksiyonu 158
§ 9. ALAN ADI HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ 160
I. Alan Adı Hakkının Özel Hukuk Kapsamında Hak Çeşitlerine Göre Değerlendirilmesi 160
II. Bazı Ad ve İşaretler ile Alan Adının Mukayesesi 162
A. Medeni Ad ile Alan Adının Mukayesesi 162
1. Şekli Açıdan 162
2. Maddi Açıdan 166
a. Alan Adının Medeni Ad Olduğu Görüşü 166
b. Dar Anlamda Medeni Ad ile Alan Adı İlişkisi 166
c. Geniş Anlamda Medeni Ad ile Alan Adı İlişkisi 168
d. Doktrindeki Görüşler 170
e. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi 172
aa. ABD Mahkeme Kararları 172
bb. Alman Mahkeme Kararları 174
cc. İsviçre Mahkeme Kararları 177
dd. Türk Mahkeme Kararı 179
B. Ticaret Unvanı ile Alan Adının Mukayesesi 181
2. Maddi Açıdan 185
a. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi 187
aa. ABD Mahkeme Kararları 187
bb. Alman Mahkeme Kararları 189
cc. İsviçre Mahkeme Kararları 190
dd. Türk Mahkeme Kararı 192
C. Marka ile Alan Adının Mukayesesi 192
1. Şekli Açıdan 192
2. Maddi Açıdan 196
a. Marka ile Alan Adı İlişkisi 196
b. Alan Adının Markasal Kullanımı Konusundaki Yaklaşımlar 199
c. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi 201
aa. ABD Mahkeme Kararları 201
bb. Alman Mahkeme Kararları 203
cc. İsviçre Mahkeme Kararları 205
dd. Türk Mahkeme Kararları 207
D. İşletme Adı ile Alan Adının Mukayesesi 210
1. Şekli Açıdan 210
2. Maddi Açıdan 212
aa. Türk Mahkeme Kararı 214
E. Tanıtma İşareti ile Alan Adının Mukayesesi 214
1. Şekli Açıdan 214
2. Maddi Açıdan 215
a. Tanıtma İşareti İle Alan Adı İlişkisi 215
b. Alan Adının Tanıtma İşareti Olduğu Konusundaki Yaklaşımlar 217
c. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi 218
aa. Alman Mahkeme Kararları 218
bb. İsviçre Mahkeme Kararları 220
cc. Türk Mahkeme Kararı 220
F. Eser Adı ile Alan Adı Mukayesesi 221
1. Şekli Açıdan 221
2. Maddi Açıdan 223
a. Eser Adı ile Alan Adı İlişkisi 223
b. Alan Adının Eser Adı İşlevi Gösterebileceği Konusundaki Yaklaşımlar 224
c. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi 227
aa. ABD Mahkeme Kararı 227
bb. Alman Mahkeme Kararları 227
G. Coğrafi Ad ile Alan Adının Mukayesesi 228
1. Şekli Açıdan 228
2. Maddi Açıdan 231
H. Adres ile Alan Adının Mukayesesi 231
1. Şekli Açıdan 231
2. Maddi Açıdan 233
a. Adres ile Alan Adı İlişkisi 233
b. Alan Adının Adres Olduğu Yönündeki Yaklaşımlar 234
I. Cins ve Meslek İsimlerinin Alan Adı Olarak Kullanılması 237
III. Değerlendirme 239
A. Alan Adının Fonksiyonları Açısından 239
B. Alan Adı Hakkının Mahiyetinin Değişken Olması Açısından 241
C. Alan Adı Hakkının Mülkiyet Konusu Olması Nedeniyle Mutlak Hak Açısından 243
D. Alan Adı Hakkının Nisbi Hak Açısından 248
§ 10. ALAN ADI HAKKININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 249
I. Alan Adı Hakkının Kazanılması 249
A. Alan Adının Hakkının Ani Kazanılması 250
B. Alan Adının Hakkının Tedrici Kazanılması 252
1. Alan Adı Hakkının Tanıtma Fonksiyonu Yüklenmesi Suretiyle Kazanılması 252
2. Alan Adı Hakkının Tanıtma İşareti Sahibinin Hareketsiz Kalması Nedeniyle Kazanılması 253
II. Alan Adı Hakkının Kaybedilmesi 255
A. Alan Adı Hakkının Ani Kaybedilmesi 255
B. Alan Adı Hakkının Tanıtma Fonksiyonunu Yitirilmesi Suretiyle Tedrici Olarak Kaybedilmesi 256
§ 11. ALAN ADI HAKKININ BAZI HUKUKİ OLAYLAR KARŞISINDAKİ DURUMU VE KONU OLABİLECEĞİ BAZI HUKUKİ İŞLEMLER 257
I. Alan Adı Hakkının Bazı Hukuki Olaylar Karşısındaki Durumu 257
A. Alan Adı Hakkının Haczi ve İflas Halindeki Durumu 257
1. Alan Adı Hakkının Haczi 257
2. Alan Adı Hakkının İflas Halindeki Durumu 260
B. Alan Adı Hakkının Evlilik Birliğinin Sona Ermesi Halinde Durumu 261
II. Alan Adı Hakkının Konu Olabileceği Bazı Hukuki İşlemler 262
A. Alan Adı Hakkının Devri 262
1. Alan Adı Hakkı Devrinin Arz Ettiği Özellikler ve Kapsamı 262
2. “.com” Uzantılı Alan Adı Hakkının Devri 264
3. “.tr” Uzantılı Alan Adının Hakkının Devri 266
a. Alan Adı Hakkının Cüzi Halefiyet İlkesine Göre Devri 266
aa. Alan Adının Müstakilen Devri 266
bb. Alan Adı Hakkının Sermaye Olarak Taahhüdü 268
b. Alan Adı Hakkının Külli Halefiyet İlkesine Göre Devri 269
aa. Alan adı Hakkının Şirketlerin Birleşmesi Yoluyla Devri 269
bb. Alan Adı Hakkının Şirketlerin Bölünmesi Yoluyla Devri 271
cc. Alan Adı Hakkının Ticari İşletmenin Unsuru Olarak Devri 273
dd. Alan Adı Hakkının Mirasa Konu Olması Nedeniyle Devri 274
c. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 276
d. Satıcının Zapta Karşı Tekeffü Borcu 277
4. Alan Adı Hakkının Devrinin Hüküm ve Sonuçları 278
B. Alan Adı Hakkının Rehni 279
1. “.com” uzantılı Alan Adı Hakkının Rehni 279
2. “.tr” Uzantılı Alan Adı Hakkının Rehni 280
a. Alan Adı Hakkının Teslim Şartını Karşılayan Bir İşlem İle Rehni 280
b. Alan Adı Hakkının Rehinli Taşınır Siciline Tescili İle Rehni 283
aa. Alan Adı Hakkının İşletmenin Unsurları İçinde Rehni 284
bb. Alan Adı Hakkının Bağımsız Bir Hak Olarak Rehni 284
C. Alan Adı Hakkının Lisans Sözleşmesine Konu Olması 285
1. “.com” Uzantılı Alan Adı Hakkının Lisans Sözleşmesine Konu Olması 286
2. “.tr” Uzantılı Alan Adı Hakkının Lisans Sözleşmesine Konu Olması 286
D. Alan Adı Hakkının İntifa Sözleşmesine Konu Olması 287
1. “.com” Uzantılı Alan Adı Hakkının İntifa Hakkına Konu Olması 289
2. “.tr” Uzantılı Alan Adı Hakkının İntifa Hakkına Konu Olması 290
BEŞİNCİ BÖLÜM
ALAN ADI HAKKININ KAPSAMI VE
BU HAKKA TECAVÜZ İLE KORUNMASI
§ 12. ALAN ADI HAKKININ KAPSAMI 291
I. Alan Adı Hakkının Korunmasının Alan Adı Çeşitleri Bakımından Değerlendirilmesi 291
II. Tecavüzün Tespitinde Esas Olan Unsurlar 294
A. Karıştırma İhtimali Açısından 295
1. Satın Alma İhtimali Yönünden Karıştırma 300
2. Satın Almaya Sevk Eden Karıştırma (Initial Interest Confusion) 303
B. Coğrafi Açıdan 305
1. Ülkesellik İlkesi 306
2. Ticari Etki İlkesi 307
C. İltibasta Dikkate Alınacak Alan Adı Düzeyi Açısından 311
D. İltibasta Dikkate Alınacak Kişiler Açısından 312
§13. ALAN ADI HAKKINA TECAVÜZ HALLERİ 315
I. Alan Adı Hakkına İnternete Mahsus Yöntemlerle Tecavüz 315
A. Alan Adı Hakkının Gasp Edilmesi 315
1. Klasik Alan Adı Gaspı (Cybersquating) ve Telstra Doktrini 316
a. Klasik Alan Adı Gaspı (Cybersquatting) 316
b. Telstra Doktrini 318
2. Alan Adı Korsanlığı (Cyberpirates) 322
3. Klavye Korsanlığı (Typosquatting) 322
B. Başkasına Ait Alan Adı İle Dolandırma Amaçlı Toplu e–Posta Gönderilmesi (spoofing) 324
C. Alan Adını Hile ya da Yargı Yolu ile Elde Etmeye Teşebbüs 327
D. Alan Adının Yönlendirme Yapmakta Kullanılması Suretiyle Tecavüz 330
1. Alan Adının Anahtar Sözcük (Key Word) veya Yönlendirme Kodu (Meta Tag) Olarak Kullanılması 331
2. Alan Adının Banner ve Pop Up Olarak Kullanılması 336
3. Alan Adının e–Metin Bağı (hyperlink) Olarak Kullanılması 338
II. Alan Adı Hakkına Diğer Yöntemlerle Tecavüz Edilmesi 341
A. Alan Adının İltibas Yaratacak Şekilde Kullanılması 342
B. Alan Adının Tanıttığı Kişinin Kötülenmesinde Kullanılması 343
§ 14. ALAN ADI HAKKININ KORUNMASI 345
I. Alan Adı Hakkı Sahibinin Özel Hukuktan Doğan Korunma İmkanları 345
A. Mutlak (Asli) Koruma: Haksız Fiil Hükümlerine Göre 345
B. Nisbi (Tali) Korunma: Tanıtma İşaretleri Hukuku Hükümlerine Göre 347
1. Adın Korunması Hakkındaki Hükümlere Göre 347
2. Ticaret Unvanının Korunması Hakkındaki Hükümlere Göre 348
3. Haksız Rekabet Hakkındaki Hükümlere Göre 350
4. Sınai Mülkiyet Kanununun Markayı Koruyan Hükümlerine Göre 352
II. Alan Adı Sahibinin Açabileceği Davalar ve Talepleri 353
A. Alan Adı Sahibinin Açabileceği Davalar 353
1. Tespit Davası 353
2. Men Davası 354
3. Eski Hale İade (Ref) Davası 356
4. Tazminat Davaları 357
a. Maddi Tazminat Davası 357
aa. Hukuka Aykırı Fiil 358
bb. Kusur 359
cc. Zarar 360
dd. Hukuka Aykırı Fiil ile Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağı 362
b. Manevi Tazminat Davası 362
B. Alan Adı Sahibinin Bulunabileceği Talepler 364
1. Hükmün Alenileştirilmesi 364
2. İhtiyati Tedbir Talebi 365
III. Alan Adına Tecavüz İddiasıyla Açılacak Davalarda Usul Hükümleri 367
A. Davanın Tarafları 367
1. Davacılar 368
a. Alan Adı Sahibi 368
aa. Türkiye Cumhuriyeti Tabiiyetinde Olan Kişiler 369
bb. Yabancılar 369
aaa. Paris Sözleşmesine Göre Talep Hakkına Sahip Olanlar 370
bbb. SMK Hükümlerine Göre Yararlananlar 371
b. Alan Adı Üzerinde Rehin, Lisans veya İntifa Hakkı Sahibi 372
2. Davalılar 372
a. Alan Adını Haksız Kullanan Kişi 373
b. Alan Adı Tescil Kurumları 373
c. Arama Motoru Şirketleri 376
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 377
1. Görevli Mahkeme 377
2. Yetkili Mahkeme 379
a. İç Hukuk Bakımından Yetki 379
b. Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi 380
C. Alan Adı Hakkının Korunmasında Uygulanacak Hukuk 384
D. Zamanaşımı 388
IV. Karşılaştırmalı Hukukta Alan Adı İhtilaflarının Çözümü 389
ALTINCI BÖLÜM
ALAN ADI İHTİLAFLARININ ÇÖZÜMÜNDE
ALTERNATİF YOLLAR
§ 15. ALAN ADI İHTİLAFLARININ ÇÖZÜLMESİNDE ICANN’IN YEKNESAK ÇÖZÜM USULÜ 391
I. Genel Olarak 391
II. Geleneksel Tahkim ile ICANN Çözüm Usulünün Mukayesesi 393
III. ICANN’ın Yeknesak Çözüm Usulünün Maddi Hukuk Boyutu 395
A. Davacının İddiaları 395
1. Dava Konusu Alan Adının Davacının Markası ile Aynı veya Ayırt Edilmeyecek Kadar Benzer Olması 396
a. Ticari Yönü Olan Ünlü Kişilerin Medeni Adları 397
b. Ticaret Unvanları 399
c. Cografi Yer Adları 399
d. Hükümet Kurumlarının Adları 400
e. Karıştırılma İhtimali 401
2. Alan Adını Tescil Ettiren Kişinin Alan Adı Üzerinde Yasal Hak veya Meşru Menfaatinin Bulunmaması 402
3. Alan Adının Kötü Niyetle Tescil Ettirilmesi ve Kullanılması 403
a. Alan Adının Kötü Niyetle Tescil Ettirilmesi 403
b. Alan Adının Kötü Niyetle Kullanılması 406
B. Davalının Savunmaları 407
1. Dava Konusu Alan Adının Davacının Markası ile Aynı Olmaması 408
2. Alan Adını Tescil Ettiren Kişinin Alan Adı Üzerinde Yasal Hak veya Meşru Menfaatinin Bulunması 408
a. Davalının Alan Adı Üzerinde Yasal Hakkı Bulunması 408
b. Davalının Alan Adı Üzerinde Meşru Menfaatinin Bulunması 409
3. Alan Adının İyi Niyetle Tescil Ettirilmesi ve Kullanılması 411
IV. ICANN’ın Yeknesak Çözüm Usulünün Yargılama Boyutu 412
A. ICANN’ın Yeknesak Çözüm Usulünün Kapsamı 412
1. Şekli Yönden 412
2. Maddi Yönden 413
B. Hakemlik Yapma Yetkisi Verilen Kurumlar 413
1. WİPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi 414
2. E–Uzlaşma (e– Resolution) 414
3. Ulusal Tahkim Forumu (NAF) 414
4. CPR İhtilaf Çözüm Enstitüsü 415
5. Asya Alan Adı İhtilaflarının Çözüm Merkezi (ADNDRC) 415
6. ADR.eu İnternet İhtilafları Çözüm Merkezi 416
7. ACDR.Alan Adı İhtilaflarının Çözümü İçin Arap Merkezi 416
C. Forum Shopping Tehlikesi 416
D. Alan Adı İhtilafının Tarafları 419
1. Davacı 419
2. Davalı 419
E. Tahkim Kurumuna Dilekçe ile Müracaat 420
1. Dava Yöneticisinin Atanması 422
2. Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliği 422
3. Davalının Cevabı 423
4. Hakemlerin Ek Bilgi İstemesi 425
5. Davacının Dava Dilekçesine Cevap Vermemesi 426
6. Birden Fazla Davanın Bir Davada Birleştirilmesi 427
7. Hakem Ücretlerinin Ödenmesi 429
8. Uzlaşma Görüşmeleri İçin Tahkim Usulünün Dondurulması Talebi 429
F. Hakem veya Hakem Heyetinin Görevlendirilmesi 431
G. Hakemlerin Seçtiği Hukuk 432
H. Hakem veya Hakem Heyetinin Verebileceği Kararlar 433
1. Davanın Reddedilmesi 434
2. Alan Adının Davacıya Devir Edilmesi veya Terkini 435
3. Davanın İşlemden Kaldırılması 435
I. Kararın Taraflara Tebliği ve Alenileştirilmesi 436
İ. Tahkim Sürecinde Alan Adı Tescilinde Değişiklik Yapma Yasağı 437
J. Hakem Kararlarının Denetlenmesi 438
K. Kararların İnfaz Edilmesi 439
§ 16. YENİ JENERİK BİRİNCİ DÜZEY (gTLDs) UZANTILI ALAN ADLARI VE BU İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNDE ÖZEL USULLER 440
I. .biz 441
A. Tescil Edilme Şartları 441
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 441
II. .info 442
A. Tescil Edilme Şartları 442
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 442
III. .name 443
A. Tescil Edilme Şartları 443
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 443
IV. .aero 443
A. Tescil Edilme Şartları 443
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 444
V. .coop 444
A. Tescil Edilme Şartları 444
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 444
VI. .museum 445
A. Tescil Edilme Şartları 445
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 446
VII. .pro 446
A. Tescil Edilme Şartları 446
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 446
VIII. .jobs 447
A. Tescil Edilme Şartları 447
B. Tescilden Sonra İhtilafın Çözümü 448
IX. .mobi 448
A. Tescil Edilme Şartları 448
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 449
X. .post 449
A. Tescil Edilme Şartları 449
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 451
XI. .tel 451
A. Tescil Edilme Şartları 451
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 452
XII. .travel 452
A. Tescil Edilebilme Şartları 452
B. Tescil Öncesi İhtilafların Çözümü 453
1. Tescil Talep Edilen Alan Adının Kriterlere Uymadığı Kararının Tescil Kurumunca Değerlendirilmesi 453
2. Tescil Talep Edilen Alan Adının Kriterlere Uymadığı Kararının TTPC Tarafından Değerlendirilmesi 454
3. Tescil Şartlarına Aykırılıktan Doğan İhtilafların Çözüm Usulü 454
XIII. .xxx 454
A. Tescil Edilebilme Şartları 454
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü 455
§ 17. .tr UZANTILI ALAN ADI İHTİLAFLARINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI 455
I. Genel Olarak 455
II. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının Maddi Hukuk Boyutu 456
A. Şikayetçinin İddiaları 457
1. Alan Adının Şikayetçinin Sahip OlduğuTanıtma İşareti ile Aynı veya Ayırt Edilmeyecek Kadar Benzer Olması 457
2. Tahsis Ettiren Kişinin Alan Adı Üzerinde Yasal Hakkı ya da Bağlantısının Bulunmaması 459
3. Alan Adının Kötü Niyetle Tahsis Ettirilmesi veya Kullanılması 460
B. Şikayet Edilenin Savunmaları 461
1. Alan Adının Şikayetçinin Tanıtma İşareti ile Aynı ya da Ayırt Edilmeyecek Kadar Benzer Olmaması 461
2. Tahsis Ettiren veya Kullanan Kişinin Alan Adı Üzerinde Yasal Hakkı ya da Bağlantısının Bulunması 462
3. Alan Adının Kötü Niyetle Tahsis Ettirilmediği veya Kullanılmadığı 462
III. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının Usul Hukuku Boyutu 463
A. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı 463
1. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcının Faaliyet İzni Alması 463
2. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri 465
3. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcının Faaliyet İznini Yitirmesi 466
B. Hakem veya Hakem Heyeti 466
1. Hakemlerde Bulunması Gereken Nitelikler 466
2. Hakemlerin Belirlenmesi Usulü 468
3. Hakemlerin Çalışma Usulü 469
4. Hakemlerin Uyuşmazlığa Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi 470
C. Alan Adı İhtilafının Tarafları 471
1. Şikayetçi 471
2. Şikayet Edilen 472
D. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcıya Başvuru ve Layihalar Teatisi 472
1. Başvuru Dilekçesinde Bulunması Gereken Unsurlar 473
2. Başvuru Dilekçesinin UÇHS tarafından Değerlendirilmesi 474
3. Başvuru Dilekçesinin Şikayet Edilene Gönderilmesi 475
4. Şikayet Edilenin Cevabı 476
5. Tarafların Hakem ve UÇHS Ücretlerini Ödenme Mecburiyeti 477
6. Şikayet Edilenin Süresi İçinde Cevap Vermemesi ve Buna Bağlanan Sonuçlar 478
7. Uyuşmazlık Çözüm Usulünün Dili 478
E. Hakem veya Hakem Heyetinin Verebileceği Kararlar 479
1. Şikayetin Reddedilmesi 480
2. Alan Adının Şikayetçiye Devir Edilmesi veya Terkini 480
3. Şikayetin İşlemden Kaldırılması 480
F. Hakem Kararların Taraflara Tebliği ve Alenileştirilmesi 481
G. Tahkim Sürecinde Alan Adı Tescilinde Değişiklik Yapma Yasağı 481
H. Hakem Kararlarının Denetlenmesi 482
I. Kararların İnfaz Edilmesi 483
IV. İnternet Alan Adları Yönetmeliği ile Tebliğlerinin Değerlendirilmesi 484
A. İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin Değerlendirilmesi 485
B. İnternet Alan Adları Tebliğlerinin (İAAT–İAAUÇMT) Değerlendirilmesi 487
1. İnternet Alan Adları Tebliği 487
2. İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği 490
SONUÇ
Kaynakça 507
Kavram Dizini 525

Click on an image to view it in the image viewer

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .