Normal view MARC view ISBD view

Kasten yaralama suçu örneğinde genel hükümler / Salih Kocalar, Yunus Biçen

By: Kocalar, Salih [author].
Contributor(s): Biçen, Yunus [author].
Material type: materialTypeLabelBookSeries: Seçkin. Hukuk ; No: 2140.Publisher: Ankara : Seçkin, 2019Edition: Birinci Baskı: Mart 2019 (Ankara).Description: 348 pages ; 24 cm.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeISBN: 9789750253706.Subject(s): Ceza hukuku -- Türkiye | Cinayet -- Türkiye
Contents:
İÇİNDEKİLER İçindekiler Sunuş 7 1. Bölüm TÜRK CEZA KANUNU UYGULAMASINDA KASTEN YARALAMA SUÇLARI I. GİRİŞ 17 II. TÜRK CEZA KANUNU UYGULAMASINDA KASTEN YARALAMA SUÇLARI 17 A. Suçun Genel Unsurları 18 1. Kanunilik (Tipiklik) Unsuru 18 2. Maddi Unsur 19 a. Fail 19 b. Mağdur 20 c. Konu 20 d. Hareket 21 e. Netice 25 f. İlliyet Bağı (Sebep–Sonuç İlişkisi) 25 3. Manevi Unsur 26 a. Kast 26 b. Olası Kast 28 c. Taksir 31 d. Kast, Olası Kast ve Taksirle İlgili Yargıtay Kararları 33 4. Hukuka Aykırılık Unsuru 41 a. Hukuka Uygunluk Nedenleri 43 aa. Kanun Hükmünü ve Amirin Emrini Yerine Getirme 43 aaa. Kanun Hükmünü ve Amirin Emrini Yerine Getirme ile İlgili Yargıtay Kararları 49 bb. Meşru Savunma 50 aaa. Meşru Savunmanın Koşulları 50 aaaa. Saldırıya İlişkin Koşullar 50 bbbb. Savunmaya İlişkin Koşullar 51 bbb. Üçüncü Kişi İçin Meşru Savunma 51 cc. Zorunluluk Hali 51 aaa. Meşru Savunma ve Zaruret Haline İlişkin Yargıtay Kararları 52 dd. İlgilinin Rızası 61 ee. Hakkın Kullanılması 61 aaa. İlgilinin Rızası ve Hakkın Kullanılması ile İlgili Yargıtay Kararları 62 ff. Cebir, Şiddet, Korkutma ve Tehdit 67 b. Ceza Sorumluluğunu Azaltan ve Kaldıran Nedenler 68 aa. Yaş Küçüklüğü 68 aaa. Çocuklar Hakkında Soruşturma 69 bbb. Çocuklar Hakkında Kovuşturma 70 ccc. Çocuklar Hakkında Ceza Kanunumuzdaki Diğer Düzenlemeler 70 bb. Sağır ve Dilsizlik 71 aaa. Yaş Küçüklüğü ve Sağır ve Dilsizlik ile ilgili Yargıtay Kararları 72 cc. Akıl hastalığı 74 aaa. Akıl Hastalığı ile İlgili Yargıtay Kararları 75 dd. Hata 76 aaa. Hata ile İlgili Yargıtay Kararları 77 ee. Haksız Tahrik 82 ff. Sınırın Aşılması 83 aaa. Haksız Tahrik ve Sınırın Aşılması ile İlgili Yargıtay Kararları 84 B. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 85 1. Teşebbüs 85 a. Teşebbüs ile İlgili Yargıtay Kararları 88 2. Fikri İçtima 89 a. Bileşik Suç 90 b. Zincirleme Suç 92 c. Fikri İçtima ile İlgili Yargıtay Kararları 94 3. İştirak 101 a. Müşterek Faillik 101 aa. Birlikte Suç İşleme Kararı 102 bb. Bağlılık Kuralı 105 b. Dolaylı Faillik 106 c. Azmettirme 106 d. Yardım Etme 107 e. İştirak ile İlgili Yargıtay Kararları 107 4. Gönüllü Vazgeçme 110 5. Etkin Pişmanlık 112 a. Gönüllü Vazgeçme ve Etkin Pişmanlıkla ilgili Yargıtay Kararları 113 2. Bölüm KASTEN YARALAMA I. KASTEN YARALAMA 131 A. Genel Açıklamalar 131 B. Korunan Hukuki Değer 131 C. Kasten Yaralama Suçu 132 1. Genel Bilgi 132 2. Kasten Yaralama Suçunun Unsurları 133 a. Fail 133 b. Mağdur 133 c. Suçun Konusu 134 d. Eylem ve Netice 134 e. Manevi Unsur 138 f. Hukuka Aykırılık Unsuru 139 3. Kasten Yaralama Suçunun Nitelikli Halleri 144 a. Genel Açıklamalar 144 aa. Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilecek Daha Az Cezayı Gerektiren Kasten Yaralama (m.86/2) 145 bb. Cezada Artırım Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Haller (m.86/3) 146 aaa. Kasten Yaralama Suçunun Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi 146 bbb. Kasten Yaralama Suçunun, Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 149 ccc. Kasten Yaralama Suçunun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi 149 aaaa. Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı 150 bbbb. Ceza Kanunumuz Uygulaması Açısından Kamu Görevlisi Sayılanlar 151 ddd. Kasten Yaralama Suçunun Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 152 eee. Kasten Yaralama Suçunun Silahla İşlenmesi 153 II. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA 154 A. Kasten Yarama Suçuna İlişkin Uygulama Örnekleri 161 B. Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri 172 1. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralanmalar 173 a. 5237 sayılı TCK’nin 87/1. Maddesi 173 aa. Kasten Yaralama Fiilinin Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Neden Olması (TCK 87/1–a) 173 bb. Kasten Yaralama Eyleminin Mağdurun Konuşmasında Sürekli Zorluğa Neden Olması (TCK 87/1–b) 174 cc. Kasten Yaralama Eyleminin Mağdurun Yüzünde Sabit İze Neden Olması (TCK 87/1–c) 175 dd. Yaralama Eyleminin Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Duruma Neden Olması (TCK 87/1–d) 177 ee. Yaralama Eyleminin Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Neden Olması (TCK 87/1–e) 178 b. 5237 sayılı TCK’nin 87/2. Maddesi 178 aa. Kasten Yaralama Eyleminin Mağdurun İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması (TCK 87/2–a) 178 bb. Kasten Yaralama Fiilinin Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Yitirilmesine Neden Olması (TCK 87/2–b) 179 cc. Kasten Yaralama Eyleminin Mağdurun Konuşma Yeteneğinin Kaybolmasına Neden Olması (TCK 87/2–c) 180 dd. Kasten Yaralama Fiilinin Mağdurun Çocuk Yapma Yeteneğinin Kaybolmasına Neden Olması (TCK 87/2–c) 181 ee. Kasten Yaralama Eyleminin Mağdurun Yüzünün Sürekli Değişikliğine Neden Olması (TCK 87/2–d) 182 ff. Kasten Yaralama Eyleminin Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesine Neden Olmak (TCK 87/2–e) 183 c. Kasten Yaralama Eyleminin Kemik Kırığına veya Çıkığına Neden Olması (TCK 87/3) 184 III. KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMA 185 A. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlara İştirak 188 B. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda İçtima 190 C. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Teşebbüs 192 D. Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi 194 1. Yaralama Suçuyla İlgili Yargıtay Kararları 196 E. Dava Zamanaşımı 213 1. Zamanaşımın Durması 214 2. Zamanaşımın Kesilmesi 215 3. Zamanaşımı Hesabı ve Uygulanması 215 F. Dava Zamanaşımına İlişkin Uygulama Örnekleri ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararında Zamanaşımı Hesaplanması 219 1. Yargıtay Kararları 225 G. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 227 1. Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Koşulları 228 2. Yargıcın Seçenek Yaptırma Çeviremeyeceği Durumlar 228 3. Yargıcın Seçenek Yaptırıma Çevirme Zorunluluğu 228 4. Hapis Cezasının Çevrileceği Seçenek Yaptırımlar 229 5. Hapisten Çevrilen Adli Para Cezalarının İnfazı 230 6. Yargıtay Kararları 231 H. Hapis Cezasının Ertelenmesi 238 1. Yargıtay Kararları 240 I. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 242 1. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Koşulları 243 a. Verilecek cezaya ilişkin koşullar 243 b. Faile ilişkin koşullar 243 2. Yargıtay Kararları 244 İ. Şikâyete Bağlı Suçlar, Uzlaşma ve Ön Ödeme 247 1. Şikâyet 247 2. Uzlaşma 248 3. Ön Ödeme 250 a. Yetişkinler İçin Uzlaştırma Kapsamında Olan Suçlar 252 b. Sadece Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Uzlaşma Kapsamında Olan Suçlar 253 c. Ön Ödemeye Tabi Suçlar 254 d. Yargıtay Kararları 254 4. Kamu Davasına Katılma 259 a. Yargıtay Kararları 260 J. Kovuşturma Usulü ve Yaptırımlar 262 3. Bölüm ÖRNEK OLAYLAR VE FARAZİ (SANAL) YARGILAMALAR I. ÖRNEK ADLİ SİCİL KAYDI 272 A. Sabıka Kaydı Okuma 272 1. Yargıtay Kararları 274 II. ADLİ PARA CEZALARINDA KESİNLİK, TEMYİZ VE TEKERRÜR KONUSU 276 A. Farazi (Sanal) Yargılamalar 279 OLAY–1 279 OLAY–2 287 OLAY–3 290 OLAY–4 295 OLAY–5 298 OLAY–6 300 OLAY–7 303 OLAY–8 313 OLAY–9 316 OLAY–10 320 B. Örnek Olaylar 332 ÖRNEK–1 332 ÖRNEK–2 333 ÖRNEK–3 333 ÖRNEK–4 335 ÖRNEK–5 335 ÖRNEK–6 335 ÖRNEK–7 336 ÖRNEK–8 336 ÖRNEK–9 336 ÖRNEK–10 337 ÖRNEK–11 337 ÖRNEK–12 338 ÖRNEK–13 338 ÖRNEK–14 339 ÖRNEK–15 339 Kaynakça 343 Kavramlar Dizini 345
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode
Book Book Merkez Kütüphane
Genel Koleksiyon / Main Collection
Genel Koleksiyon KKX4050 .K6334 2019 (Browse shelf) Available 0061227

Includes bibliographical references (pages : [343]- 344) and index.

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 7
1. Bölüm
TÜRK CEZA KANUNU UYGULAMASINDA
KASTEN YARALAMA SUÇLARI
I. GİRİŞ 17
II. TÜRK CEZA KANUNU UYGULAMASINDA KASTEN YARALAMA SUÇLARI 17
A. Suçun Genel Unsurları 18
1. Kanunilik (Tipiklik) Unsuru 18
2. Maddi Unsur 19
a. Fail 19
b. Mağdur 20
c. Konu 20
d. Hareket 21
e. Netice 25
f. İlliyet Bağı (Sebep–Sonuç İlişkisi) 25
3. Manevi Unsur 26
a. Kast 26
b. Olası Kast 28
c. Taksir 31
d. Kast, Olası Kast ve Taksirle İlgili Yargıtay Kararları 33
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 41
a. Hukuka Uygunluk Nedenleri 43
aa. Kanun Hükmünü ve Amirin Emrini Yerine Getirme 43
aaa. Kanun Hükmünü ve Amirin Emrini Yerine Getirme ile İlgili Yargıtay Kararları 49
bb. Meşru Savunma 50
aaa. Meşru Savunmanın Koşulları 50
aaaa. Saldırıya İlişkin Koşullar 50
bbbb. Savunmaya İlişkin Koşullar 51
bbb. Üçüncü Kişi İçin Meşru Savunma 51
cc. Zorunluluk Hali 51
aaa. Meşru Savunma ve Zaruret Haline İlişkin Yargıtay Kararları 52
dd. İlgilinin Rızası 61
ee. Hakkın Kullanılması 61
aaa. İlgilinin Rızası ve Hakkın Kullanılması ile İlgili Yargıtay Kararları 62
ff. Cebir, Şiddet, Korkutma ve Tehdit 67
b. Ceza Sorumluluğunu Azaltan ve Kaldıran Nedenler 68
aa. Yaş Küçüklüğü 68
aaa. Çocuklar Hakkında Soruşturma 69
bbb. Çocuklar Hakkında Kovuşturma 70
ccc. Çocuklar Hakkında Ceza Kanunumuzdaki Diğer Düzenlemeler 70
bb. Sağır ve Dilsizlik 71
aaa. Yaş Küçüklüğü ve Sağır ve Dilsizlik ile ilgili Yargıtay Kararları 72
cc. Akıl hastalığı 74
aaa. Akıl Hastalığı ile İlgili Yargıtay Kararları 75
dd. Hata 76
aaa. Hata ile İlgili Yargıtay Kararları 77
ee. Haksız Tahrik 82
ff. Sınırın Aşılması 83
aaa. Haksız Tahrik ve Sınırın Aşılması ile İlgili Yargıtay Kararları 84
B. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 85
1. Teşebbüs 85
a. Teşebbüs ile İlgili Yargıtay Kararları 88
2. Fikri İçtima 89
a. Bileşik Suç 90
b. Zincirleme Suç 92
c. Fikri İçtima ile İlgili Yargıtay Kararları 94
3. İştirak 101
a. Müşterek Faillik 101
aa. Birlikte Suç İşleme Kararı 102
bb. Bağlılık Kuralı 105
b. Dolaylı Faillik 106
c. Azmettirme 106
d. Yardım Etme 107
e. İştirak ile İlgili Yargıtay Kararları 107
4. Gönüllü Vazgeçme 110
5. Etkin Pişmanlık 112
a. Gönüllü Vazgeçme ve Etkin Pişmanlıkla ilgili Yargıtay Kararları 113
2. Bölüm
KASTEN YARALAMA
I. KASTEN YARALAMA 131
A. Genel Açıklamalar 131
B. Korunan Hukuki Değer 131
C. Kasten Yaralama Suçu 132
1. Genel Bilgi 132
2. Kasten Yaralama Suçunun Unsurları 133
a. Fail 133
b. Mağdur 133
c. Suçun Konusu 134
d. Eylem ve Netice 134
e. Manevi Unsur 138
f. Hukuka Aykırılık Unsuru 139
3. Kasten Yaralama Suçunun Nitelikli Halleri 144
a. Genel Açıklamalar 144
aa. Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilecek Daha Az Cezayı Gerektiren Kasten Yaralama (m.86/2) 145
bb. Cezada Artırım Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Haller (m.86/3) 146
aaa. Kasten Yaralama Suçunun Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi 146
bbb. Kasten Yaralama Suçunun, Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 149
ccc. Kasten Yaralama Suçunun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi 149
aaaa. Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı 150
bbbb. Ceza Kanunumuz Uygulaması Açısından Kamu Görevlisi Sayılanlar 151
ddd. Kasten Yaralama Suçunun Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 152
eee. Kasten Yaralama Suçunun Silahla İşlenmesi 153
II. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA 154
A. Kasten Yarama Suçuna İlişkin Uygulama Örnekleri 161
B. Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri 172
1. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralanmalar 173
a. 5237 sayılı TCK’nin 87/1. Maddesi 173
aa. Kasten Yaralama Fiilinin Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Neden Olması (TCK 87/1–a) 173
bb. Kasten Yaralama Eyleminin Mağdurun Konuşmasında Sürekli Zorluğa Neden Olması (TCK 87/1–b) 174
cc. Kasten Yaralama Eyleminin Mağdurun Yüzünde Sabit İze Neden Olması
(TCK 87/1–c) 175
dd. Yaralama Eyleminin Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Duruma Neden Olması (TCK 87/1–d) 177
ee. Yaralama Eyleminin Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Neden Olması (TCK 87/1–e) 178
b. 5237 sayılı TCK’nin 87/2. Maddesi 178
aa. Kasten Yaralama Eyleminin Mağdurun İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması (TCK 87/2–a) 178
bb. Kasten Yaralama Fiilinin Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Yitirilmesine Neden Olması (TCK 87/2–b) 179
cc. Kasten Yaralama Eyleminin Mağdurun Konuşma Yeteneğinin Kaybolmasına Neden Olması (TCK 87/2–c) 180
dd. Kasten Yaralama Fiilinin Mağdurun Çocuk Yapma Yeteneğinin Kaybolmasına Neden Olması (TCK 87/2–c) 181
ee. Kasten Yaralama Eyleminin Mağdurun Yüzünün Sürekli Değişikliğine Neden Olması (TCK 87/2–d) 182
ff. Kasten Yaralama Eyleminin Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesine Neden Olmak (TCK 87/2–e) 183
c. Kasten Yaralama Eyleminin Kemik Kırığına veya Çıkığına Neden Olması (TCK 87/3) 184
III. KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMA 185
A. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlara İştirak 188
B. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda İçtima 190
C. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Teşebbüs 192
D. Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi 194
1. Yaralama Suçuyla İlgili Yargıtay Kararları 196
E. Dava Zamanaşımı 213
1. Zamanaşımın Durması 214
2. Zamanaşımın Kesilmesi 215
3. Zamanaşımı Hesabı ve Uygulanması 215
F. Dava Zamanaşımına İlişkin Uygulama Örnekleri ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararında Zamanaşımı Hesaplanması 219
1. Yargıtay Kararları 225
G. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 227
1. Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Koşulları 228
2. Yargıcın Seçenek Yaptırma Çeviremeyeceği Durumlar 228
3. Yargıcın Seçenek Yaptırıma Çevirme Zorunluluğu 228
4. Hapis Cezasının Çevrileceği Seçenek Yaptırımlar 229
5. Hapisten Çevrilen Adli Para Cezalarının İnfazı 230
6. Yargıtay Kararları 231
H. Hapis Cezasının Ertelenmesi 238
1. Yargıtay Kararları 240
I. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 242
1. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Koşulları 243
a. Verilecek cezaya ilişkin koşullar 243
b. Faile ilişkin koşullar 243
2. Yargıtay Kararları 244
İ. Şikâyete Bağlı Suçlar, Uzlaşma ve Ön Ödeme 247
1. Şikâyet 247
2. Uzlaşma 248
3. Ön Ödeme 250
a. Yetişkinler İçin Uzlaştırma Kapsamında Olan Suçlar 252
b. Sadece Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Uzlaşma Kapsamında Olan Suçlar 253
c. Ön Ödemeye Tabi Suçlar 254
d. Yargıtay Kararları 254
4. Kamu Davasına Katılma 259
a. Yargıtay Kararları 260
J. Kovuşturma Usulü ve Yaptırımlar 262
3. Bölüm
ÖRNEK OLAYLAR VE FARAZİ (SANAL) YARGILAMALAR
I. ÖRNEK ADLİ SİCİL KAYDI 272
A. Sabıka Kaydı Okuma 272
1. Yargıtay Kararları 274
II. ADLİ PARA CEZALARINDA KESİNLİK, TEMYİZ VE TEKERRÜR KONUSU 276
A. Farazi (Sanal) Yargılamalar 279
OLAY–1 279
OLAY–2 287
OLAY–3 290
OLAY–4 295
OLAY–5 298
OLAY–6 300
OLAY–7 303
OLAY–8 313
OLAY–9 316
OLAY–10 320
B. Örnek Olaylar 332
ÖRNEK–1 332
ÖRNEK–2 333
ÖRNEK–3 333
ÖRNEK–4 335
ÖRNEK–5 335
ÖRNEK–6 335
ÖRNEK–7 336
ÖRNEK–8 336
ÖRNEK–9 336
ÖRNEK–10 337
ÖRNEK–11 337
ÖRNEK–12 338
ÖRNEK–13 338
ÖRNEK–14 339
ÖRNEK–15 339
Kaynakça 343
Kavramlar Dizini 345

Click on an image to view it in the image viewer

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .