Your search returned 22 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Belediyelerle ilgili mevzuat / Mustafa Dönmez, M. Cemal Özyardımcı.

by Dönmez, Mustafa | Özyardımcı, M. Cemal.

Ankara : Mahalli İdareler Derneği, 2006Availability: No items available

En son içtihatlı kamu personeli hukuku ve idari yargı mevzuatı : özetli danıştay kararları, idare mahkemeleri kararları, anayasa mahkemesi kararları / Mehmet Kayhan ; Sami Selçuk ve Özdemir Özok.

by Kayhan, Mehmet | Özok, Özdemir | Selçuk, Sami, 1937-.

Ankara: Mahalli İdareler Derneği Yayını, [n.d.]Other title: Kamu personeli hukuku. | İdari yargı mevzuatı.Availability: No items available

Belediye ve il özel idarelerinin hazine taşınmazı edinme yolları / Tuncay Karartı ; Erkan Gürsoy.

by Karartı, Tuncay.

Ankara : Mahalli İdareler Derneği, 2008Availability: No items available

Açıklamalı belediyelerin taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin idari yoldan önlenmesi ve özel şahısların (gerçek ve tüzel kişiler) Köy tüzel kişilerinin,özel idarelerin,diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mal ziyetliğine 3091 sayılı kanun uyarınca yapılan tecavüzlerin idari yoldan önlenmesi,yorum,danıştay,yargıtay,bölge idare ve idare mahkemesi kararları Hüseyin Bilgin.

by Bilgin, Hüseyin.

Publisher: : Ankara : Mahalli İdareler Derneği, 2005Availability: No items available

Mahalli idarelerle ilgili sayıştay genel kurul kararları / Erdoğan Dedeoğlu.

by Dedeoğlu, Erdoğan.

Ankara: Mahalli İdareler Derneği, 2008Availability: No items available

Seçim Hukuku / Sabri. Coşkun.

by Coşkun, Sabri.

Ankara: Mahalli İdareler Derneği Yayını, 2007Availability: No items available

Yerel yöneticiler iç,in gayrimenkul hukuk bilgisi / Hamya Yaman.

by Yaman, Hamza.

Ankara : Mahalli İdareler Derneği Yayını, 2009Availability: No items available

Açıklamalı - içtihatlı idari yargılama usulü kanunu / İbrahim Topuz, Kadir Özkaya.

by Topuz, İbrahim | Özkaya, Kadir.

Ankara,: Mahalli İdareler Derneği, 2002Availability: No items available

Yerel yönetimlerde sosyal güvenlik hukuku ve personel (DMK) hukuku uygulamaları / haz.: Ersin Umdu, Ramazan Yıldız, Mehmet Bulut.

by Umdu, Ersin | Bulut, Mehmet | Yıldız, Ramazan.

Ankara: Mahalli İdareler Derneği, 2012Availability: No items available

Memur ve diğer kamu görevlilerinin soruşturma ve yargılam usulleri / İbrahim Topuz.

Ankara : Mahalli İdareler Derneği, 2005Availability: No items available

Avrupa insan hakları mahkemesine müracaat usul ve esasları : insan haklarına ilişkin uluslararası ve ulusal belgeler / Hamza Yaman.

by Yaman, Hamza.

Ankara : Mahalli İdareler Derneği Yay. , 2002Availability: No items available

6111 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırması ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun ve 6215 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun

Ankara : Mahalli İdareler Derneği, [t. y.]Availability: No items available

T.C. Anayasası

by Topuz, İbrahim [derleyen].

Publisher: Ankara : Mahalli İdareler Derneği, [date of publication not identified]Other title: Anayasa.Availability: No items available

Karayolları mevzuatı ve ilgili mevzuat / [derleyen] İbrahim Topuz.

by Topuz, İbrahim [derleyen].

Publisher: Ankara : Mahalli İdareler Derneği, [date of publication not identified]Availability: No items available

4734 sayılı Kamu İhale Mevzuatı ve ilgili mevzuat / [derleyen] İbrahim Topuz.

by Topuz, İbrahim [derleyen].

Publisher: Ankara : Mahalli İdareler Derneği, [2008]Other title: Dörtbinyediyüzotuzdört sayılı Kamu İhale Mevzuatı ve ilgili mevzuat.Availability: No items available

Belediye mevzuatı / [derleyen] İbrahim Topuz.

by Turkey Büyük Millet Meclisi | Topuz, İbrahim [derleyen].

Publisher: Ankara : Mahalli İdareler Derneği, [2008]Availability: No items available

5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ve ilgili mevzuat / hazırlayan İbrahim Topuz.

by Turkey Büyük Millet Meclisi | Topuz, İbrahim [derleyen.].

Publisher: Ankara : Mahalli İdareler Derneği, [2008]Other title: Beşbinonsekiz sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ve ilgili mevzuat.Availability: No items available

3194 sayılı imar mevzuatı ve ilgili mevzuat / [derleyen] İbrahim Topuz.

by Turkey Büyük Millet Meclisi | Topuz, İbrahim [derleyen].

Publisher: Ankara : Mahalli İdareler Derneği, [date of publication not identified]Other title: Üçbinyüzdoksandört sayılı imar mevzuatı ve ilgili mevzuat.Availability: No items available

İdari yargılama usulü ve ilgili mevzuat / [derleyen] İbrahim Topuz.

by Turkey Büyük Millet Meclisi | Topuz, İbrahim [derleyen].

Publisher: Ankara : Mahalli İdareler Derneği, [2008]Availability: No items available

2942 sayılı kamulaştırma kanunu ve ilgili mevzuat / [derleyen] İbrahim Topuz.

by Turkey | Topuz, İbrahim.

Ankara : Mahalli İdareler Derneği, Other title: İkibindokuzyüzkırkiki sayılı kamulaştırma kanunu ve ilgili mevzuat.Availability: No items available

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .