Your search returned 92 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Tehzibü'l ahlak : ahlak eğitimi / Yahya İbn Adi ; çev ; Harun Kuşlu ; editör: Kutluer,İlhan.

by Yaḥyá ibn ʻAdī, approximately 893-974 | Kutluer, İlhan | Kuşlu, Harun.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, ., 2013Online access: click view Availability: No items available

Ümmü'l gaza : harp sanatı ve aletleri / Ali Ağa Bayramoğlu ; hazırlayanlar: Salim Aydüz, Şamil Çan.

by Bayramoğlu Ali Ağa, active 18th century | Aydüz, Salim | Çan, Şamil.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013Online access: click view Availability: No items available

Şerhu'l Usuli'l -Hamse : Mu'tezile'nin beş ilkesi / Kadi Abülcebbar ; çeviri: İlyas Çelebi.

by Abdülcebbar, Kadi | Çelebi, İlyas.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,., 2013Other title: Mu'tezile'nin beş esasının açılımı.Online access: click view Availability: No items available

Mesalihu'l-ebdan ve'l-enfüs : beden ve ruh sağlığı (neşir-çeviri) / Ebu Zeyd el-Belhi ; çevirenler Nail Okuyucu, Zahit Tiryaki.

by Ebu Zeyd el-Belhi | Okuyucu, Nail | Tiryaki, Zahit.

istanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,., 2012Other title: Beden ve Ruh Sağlığı.Availability: No items available

Muhtaru'l-Hikem = Hikmetli sözler / Mübeşşir İbn Fatik ; çev.Osman,Güman ; editör:Abdülkadir Çoşkun.

by Mübeşşir İbn Fatik | Çoşkun, Abdülkadir | Güman, Osman.

istanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, ., 2013Online access: click view Availability: No items available

Kitabu’l emed ale’l-ebed : sonsuzluk peşinde çev:Yakup kara ; editör: ,İlhan Kutluer.

by Emirī, Abū al-Ḥasan Muḥammad ibn Yūsuf | Kutluer, İlhan | Kara, Yakup.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,., 2013Online access: click view Availability: No items available

Danişname-i Alai Alai hikmet kitabı / İbn Sina ; çeviren:Murat Demirkol ; editör:Gürbüz Deniz.

by İbn-i Sina, 980-1037 | Deniz, Gürbüz | Demirkol, Murat.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013Online access: click view Availability: No items available

Tahriru Usuli'l-Hendese ve'l Hisab : Eukleides'in elemanlar kitabının tahriri , / Nasirüddin Tusi ; yayına hazırlayan: İhsan Fazlıoğlu.

by Nasirüddin Tusi (1201-1274) | Fazlıoğlu, İhsan.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013Online access: click view Availability: No items available

Mi'yaru'l-İlm İlmin Ölçütü / Ebu Hamid El-Gazzali ; eşleştirmeli metin :Hasan Hacak ; çeviren: Ali Durusoy ; Hasan Hacak.

by Gazzali, 1058-1111 | Hacak, Hasan | Durusoy, Ali.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013Online access: click view Availability: No items available

Tuhfe-i Muradi (Cevhername) : İnceleme-Dizin-Tıpkıbasım / Muhammed bin Mahmud Şirvani ; Mustafa Argunşah.

by Şirvanlı Mahmud, active 15th century | Argunşah, Mustafa.

Distributor: İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2012Online access: click view Availability: No items available

El-Okyânûsu'l-basit fi tercemeti'l-Kâmûsi'l-muhit : Kâmûsu'l - Muhit Tercümesi / Mütercim Asım Efendi ; yayına hazırlayan: Mustafa Koç,Eyüp Tanrıverdi.

by Fīrūzābādī, Muhammad ibn Yaʻqūb | Tanrıverdi, Eyüp | Koç, Mustafa.

İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013-2014© Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Online access: click view Availability: No items available

Tarih-i cülus-ı Sultan Mustafa Han-ı Salis : Sultan üçüncü Mustafa tarihi : (inceleme - tıpkıbasım) / Teşrifatçı Mehmed Akif Bey ; giriş , [editör] Erhan Afyoncu.

by Teşrifatçı Mehmed Akif Bey | Afyoncu, Erhan.

Distributor: İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2012Other title: Sultan üçüncü Mustafa tarihi.Online access: click view Availability: No items available

Kitabü't-tedbirati's-sultaniyye fi siyaseti's-sına'ati'l-harbiye : Harp sanatı taktikleri:b (İnceleme-Dizin-Tıpkıbasım) / Muhammed B. Mengli ; hazırlayan: Salim Aydüz.

by Muhammed B. Mengli | Aydüz, Salim.

İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2012Online access: click view Availability: No items available

Muradi divanı : (İnceleme - Tıpkıbasım) / Sultan Üçüncü Murat ; yayına hazırlayan , editör H. Ahmet Kırkkılıç.

by Murad, III, Sultan of the Turks, 1546-1595 | Kırkkılıç, H. Ahmet | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.

Distributor: İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2012Availability: No items available

Acâyibü'l-mahlûkat ve garâyibü'l-mevcûdât (inceleme-tıbkıbasım) / Muhammed bin Mahmûd et-Tûsî ; yayına hazırlayan: Günay Kut.

by Muhammed bin Mahmut et Tûsî | Kut, Günay, 1939- | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.

Distributor: İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2012Other title: Acayibü'l mahlukat ve garayibü'l mevcudat.Online access: click view Availability: No items available

Kitabü’l-Haşaiş fi’t-Tıp = De Materia Medica : (İnceleme- tıpkıbasım) / İstefan b.Basil Çevirisi ; Huneyn b. İshak Tahkiki ; yayına hazırlayan Abdulkadir Coşkun,Yasin Coşkun.

by Dioscorides, Pedanius | Coşkun, Yasin | Huneyn b. İshak | İstefan b. Basil | Çoşkun, Abdülkadir.

Distributor: İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2012Other title: De Materia Medica.Online access: click view Availability: No items available

Muhibbî dîvânı kendi hattıyla : inceleme - metin -tıpkıbasım / Kânûnî Sultan Süleyman ; hazırlayan, Orhan Yavuz.

by Süleyman, I, Sultan of the Turks, 1494 or 1495-1566 | Yavuz, Orhan | Topkapı Sarayı Müzesi. Kütüphane H. 1132.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Online access: click view Availability: No items available

Fatih divanı ve şerhi = diwan of Sultan Mehmed II with commentary / Fatih Sultan Mehmed ; hazırlayan Muhammet Nur Doğan ; İngilizceçeviri Michael D. Sheridan.

by Mehmed, II, Sultan of the Turks, 1432-1481 | Doğan, Muhammet Nur | Sheridan, Michael D.

İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Other title: Diwan of Sultan Mehmed II with commentary..Online access: click view Availability: No items available

Yari divanı : (inceleme - metin - tıpkıbasım) / Ahmed Yari ; hazırlayan Nurgül Karayazı ; editör Nihat Öztoprak.

by Ahmed Yari | Karayazı, Nurgül | Öztoprak, Nihat.

İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013Online access: click view Availability: No items available

Risale fi tahkiki’l - külliyat = Tümeller risalesi ve şerhleri / Kutbüddin Râzi ; haz. ; Molla Henefi et-Tebrizi, Emir Hasan er-Rumi ; çev. ; Ömer Türker.

by Qutb al-Tahtani, Muhammad ibn Muhammad, 1294 or 1295-1364 or 1365 | Türker, Ömer | Emir Hasan er-Rumi, ö.1534 | Molla Hanefi et-Tebrizi, ö.1495.

İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013Online access: click view Availability: No items available

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .