Your search returned 37 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Şerhu'l Usuli'l -Hamse : Mu'tezile'nin beş ilkesi / Kadi Abülcebbar ; çeviri: İlyas Çelebi.

by Abdülcebbar, Kadi | Çelebi, İlyas.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,., 2013Other title: Mu'tezile'nin beş esasının açılımı.Online access: click view Availability: No items available

Muhtaru'l-Hikem = Hikmetli sözler / Mübeşşir İbn Fatik ; çev.Osman,Güman ; editör:Abdülkadir Çoşkun.

by Mübeşşir İbn Fatik | Çoşkun, Abdülkadir | Güman, Osman.

istanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, ., 2013Online access: click view Availability: No items available

Kitabu’l emed ale’l-ebed : sonsuzluk peşinde çev:Yakup kara ; editör: ,İlhan Kutluer.

by Emirī, Abū al-Ḥasan Muḥammad ibn Yūsuf | Kutluer, İlhan | Kara, Yakup.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,., 2013Online access: click view Availability: No items available

Danişname-i Alai Alai hikmet kitabı / İbn Sina ; çeviren:Murat Demirkol ; editör:Gürbüz Deniz.

by İbn-i Sina, 980-1037 | Deniz, Gürbüz | Demirkol, Murat.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013Online access: click view Availability: No items available

Mi'yaru'l-İlm İlmin Ölçütü / Ebu Hamid El-Gazzali ; eşleştirmeli metin :Hasan Hacak ; çeviren: Ali Durusoy ; Hasan Hacak.

by Gazzali, 1058-1111 | Hacak, Hasan | Durusoy, Ali.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013Online access: click view Availability: No items available

Kitabü't-tedbirati's-sultaniyye fi siyaseti's-sına'ati'l-harbiye : Harp sanatı taktikleri:b (İnceleme-Dizin-Tıpkıbasım) / Muhammed B. Mengli ; hazırlayan: Salim Aydüz.

by Muhammed B. Mengli | Aydüz, Salim.

İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2012Online access: click view Availability: No items available

Risale fi tahkiki’l - külliyat = Tümeller risalesi ve şerhleri / Kutbüddin Râzi ; haz. ; Molla Henefi et-Tebrizi, Emir Hasan er-Rumi ; çev. ; Ömer Türker.

by Qutb al-Tahtani, Muhammad ibn Muhammad, 1294 or 1295-1364 or 1365 | Türker, Ömer | Emir Hasan er-Rumi, ö.1534 | Molla Hanefi et-Tebrizi, ö.1495.

İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013Online access: click view Availability: No items available

Tazarru’-nâme = Yakarışlar kitabı / Sinan Paşa ; hazırlayan A. Mertol Tulum.

by Sinan Paşa.

İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Online access: click view Availability: No items available

Metafizik : Kitabü’ş-Şifa, İlahiyât / İbn Sina.

by İbn-i Sina, 980-1037.

İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Availability: No items available

İşaretler ve tembihler = El-işârât ve’t-tenbîhât / İbn Sina.

by İbn-i Sina, 980-1037.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Availability: No items available

Miftahü’l-gayb = Tasavvuf metafiziği / Sadreddin Konevi.

by Sadreddin Konevi.

İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Online access: click view Availability: No items available

Tavali'ul envar : kelam metafiziği: metin, çeviri / Kadi Beyzavi ; translated by İlyas Çelebi and Mahmut Çınar.

by Beyzavi, Kadi, 1d. 1286 | Çelebi, İlyas | Çınar, Mahmut | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.

Istanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2014Other title: Tawali al-anwar min matali al-anzar..Availability: No items available

Şerhu’l-ahlaki’l-adudiyye = Ahlak-ı adudiyye şerhi / Adudüddin el-kazeruni ; şerh İstanbul Müfid İstanbulî ; metin :Mehmet Aktaş ; Çeviri: Mehmet Demir ; Güvenç Şensoy.

by Adudüddin el-kazeruni | Aktaş, Mehmet | Demir, Mehmet | Şensoy, Güvenç | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Availability: No items available

Şerhu’l-ahlaki’l-adudiyye = Ahlak-ı adudiyye şerhi / şerh İsmail Müfid İstanbulî ; çeviri Selim Çınar.

by İsmail Müfid İstanbulî | Çınar, Selim | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Availability: No items available

Şerhu’l-ahlaki’l-adudiyye = Ahlak-ı adudiyye şerhi / şerh Taşköprüzade Ahmed Efendi ; metin:Elzem İçöz ; Müstakim Arıcı çeviri: Müstakim Arıcı.

by Taşköprüzade Ahmed Efendi | İçöz, Elzem | Arıcı, Müstakim | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Availability: No items available

Kıstasü’l-efkar = Düşüncenin kıstası / Şemsüddin es-Semerkandi ; eleştirmeli metin-çeviri Necmettin Pehlivan.

by Samarqandi, Muhammad ibn Ashraf, active 13th century | Pehlivan, Necmettin | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Availability: No items available

Kitabu’l Burhan : Burhan Kitabı (metin - çeviri) / Farabi ; çeviri ; Ömer Türker, Ömer Mahir Alper.

by Fārābī, 870-950.

Istanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Availability: No items available

Tehâfütü’l-felâsife = Filozofların tutarsızlığı / Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed Gazali ; eleştirmeli metin-çeviri Mahmut Kaya, Hüseyin Sarıoğlu.

by Ghazzālī, 1058-1111.

Istanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Availability: No items available

Telhisu tehafüti’l-Hukema : tehafüt özeti / Mehmed Emin Üsküdari ; Mehmed Emin Üsküdari.

by Mehmed Emin Üsküdari.

Publisher: Istanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Online access: click view Availability: No items available

Tabakatü'l-ümem : milletlerin tarihi, metin, çeviri / Said b. Ahmad, Al-Andalusi ; Said el-Endelüsi ; translated by Ramazan Şeşen.

by Al-Andalusi, Said b. Ahmad, 11029-1070 | Şeşen, Ramazan.

Istanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Online access: click view Availability: No items available

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .