Your search returned 127 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve adil yargılama ilkesi ışığında hukuk devleti ve yargı reformu : Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve Ceza Hukuku açısından.

by Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği.

Publisher: İstanbul : Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, 2003Availability: No items available

İncelemeler.

by Ankara Üniversitesi. Siyasal Bilgiler Fakültesi.

Publisher: Ankara : Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1960Availability: No items available

Hukuk devleti / Abdullah Sezer, Emrah Kırıt, Oya Boyar.

by Sezer, Abdullah | Kırıt, Emrah | Boyar, Oya.

Publisher: [İstanbul] : Toplumsal Katılım ve Gelişim Vakfı, 2003Availability: No items available

Çocuk mahkemeleri ve sosyal inceleme raporları / S.Sevda Uluğtekin.

by Uluğtekin, S. Sevda.

Publisher: Ankara: Türkiye Barolar Birliği, 2004Availability: No items available

Avrupa Topluluklarının bankacılık sektörünü ve sermayenin serbest dolaşımını ilgilendiren mevzuatı / çev. Ahmet G. Kumrulu.

by Türkiye Bankalar Birliği.

Ankara : Türkiye Bankalar Birliği, 1988Availability: No items available

Açıklamalı-içtihatlı uygulamalı anonim şirketler hukuku / Gönen Eriş.

by Eriş, Gönen.

Publisher: Ankara : , Seçkin Yayınevi, 1995Other title: Anonim şirketler hukuku.Availability: No items available

İnşaat imar ihale hukuku / Mustafa Reşit Karahasan.

by Karahasan, Mustafa Reşit.

Publisher: Ankara : Sevinç Matbaası, 1979Availability: No items available

Introduction to Turkish law / Editors: Tuğrul Ansay and Don Wallace, Jr.

by Ansay, Tuğrul | Wallace, Don, 1932-.

Publisher: Ankara : Society of Comparative Law, Turkey and Middle East Technical University, Faculty of Administrative Sciences, [Overseas distribution: Hukuk Fakültesi Kitap Satiş Bürosu], 1966Availability: No items available

Hukuk devleti ve yargı.

Publisher: İstanbul : Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, 1997Availability: No items available

Hukuk ve hukuk bilimi üzerine / Vecdi Aral.

by Aral, Vecdi.

Edition: 4 baskı. Publisher: İstanbul : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1975Availability: No items available

İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı / Tankut Centel.

by Centel, Tankut, 1951- | MESS (Union).

Publisher: İstanbul : MESS, 2000Other title: İş güvenliği mevzuatı..Availability: No items available

Devletler hukuku kaynaklarından ve belgelerinden örnekler / Ömer İlhan Akipek.

by Akipek, Ömer İlhan.

Publisher: Ankara : Ankara Üniversitesi, 1966Availability: No items available

Medeni hukukun genel teorisi / Aytekin Ataay.

by Ataay, Aytekin.

Edition: 2.bası Publisher: İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 1971Availability: No items available

Uygulamalı iflas ve konkordato hukuku : açıklamalar ve içtihatlar / Gönen Eriş.

by Eriş, Gönen.

Publisher: Ankara : Aydın Yayınları, 1991Other title: İflas ve konkordato hukuku.Availability: No items available

Türk eşya hukukunda zilyedlik ve tapu sicili / Kemal Tahir Gürsoy.

by Gürsoy, Kemal Tahir.

Publisher: Ankara : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1970Availability: No items available

Adli-idari-cezai emsal yargı kararları ışığında yeni belediye yerel yönetim hukuku ve mevzuatı / Muzaffer Hatipoğlu, Ali Parlar.

by Hatipoğlu, Muzaffer | Parlar, Ali.

Publisher: Ankara : Yayın Matbaacılık, 2005Other title: Belediye yerel yönetim hukuku ve mevzuatı | Yeni belediye yerel yönetim hukuku ve mevzuatı..Availability: No items available

Avrupa Birliği uyum yasa paketleri / Avrupa Birliği GenelSekreterliği.

by Avrupa Birliği Genel Sekreterliği.

Publisher: Ankara : T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 2007Availability: No items available

Türkiye - Avrupa Topluluğu ortaklık hukuku : ortaklığın kuruluşu ve geçirdiği aşamalar kurumsal yapısı düzenleme alanları hukuksal temelleri / Hacı Can [ve] Çınar Özen.

by Can, Hacı.

Publisher: Ankara : Gazi Kitabevi, 2005Availability: No items available

Son yasal değişiklikleri de içeren şekliyle tüm vergi kanunları / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği.

by Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği.

Publisher: Ankara : Oluş yayınları, 2002Other title: Tüm vergi kanunları.Availability: No items available

Aciklamali-uygulamali 1479 sayili Bag-Kur yasasi-degisiklikleri / Ertan Giritlioglu.

by Giritlioglu, Ertan.

Publisher: Ankara : gCizgi Tanitim Matbaacilik, 2004Other title: Bag-Kur yasasi ve degisiklikleri | Bag-Kur yasasi-degisiklikleri | 1479 sayili Bag-Kur yasasi-degisiklikleri.Availability: No items available

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .