Your search returned 589 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
16. yüzyıl ortalarında Diyarbekir Beylerbeyliği'nde vakıflar: (972 tahriri ışığında) / Alpay Bizbirlik.

by Bizbirlik, Alpay.

Publisher: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 2002Availability: No items available

17. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul kurumsal iktisadi toplumsal tarih denemesi / Robert Mantran ; çev. Mehemt Ali Kılıçbay.

by Mantran, Robert.

Publisher: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 1990Availability: No items available

1897 Türk-Yunan savaşı: (Tesalya Tarihi) / Bayram Kodaman ; haz. Bayram Kodaman.

by Kodaman, Bayram.

Publisher: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 1993Availability: No items available

1909 Adana Ermeni Olayları ve anılarım / 1870-1955. Mehmed Asaf ; haz. İsmet parmaksızoğlu.

by Mehmed Asaf, 1870-1955.

Edition: 3. bs. Publisher: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 2002Availability: No items available

1947-1967 yılları Side kazıları sırasında elde edilen sikkeler / Sabahat Atlan.

by Atlan, Sabahat.

Publisher: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 1976Availability: No items available

A study of the deciduous teeth of the fossıl shanıdar infant: a comparative study of the milk teeth of fossil men / Muzaffer Şenyürek.

by Şenyürek, Muzaffer.

Publisher: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 1959Availability: No items available

Abbasi Devleti'nin ilk dönemi idari teşkilatında divanlar: (132-232/750-847) / Mehmet Aykaç.

by Aykaç, Mehmet.

Publisher: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 1997Availability: No items available

Abdal Musa velayetnamesi / Abdurrahman Güzel.

by Güzel, Abdurrahman, 1942-.

Publisher: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 1999Availability: No items available

Abdi tarihi 1730 Patrona ihtilali hakkında bir eser: / Abdi ; haz. Faik Reşit Unat.

Edition: 2. bs. Publisher: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 1999Availability: No items available

Abdülhamit devri eğitim sistemi / Bayram Kodaman.

by Kodaman, Bayram.

Edition: 3. bs. Publisher: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 1999Availability: No items available

Abdülhamit İbn Türk'ün katışık denklemlerde mantıki zaruretler adlı yazısı ve zamanın cebri = (logical necessities in mixed equations by “Abd al Hamid Ibn Turk and the algebra of his time”) / Aydın Sayılı.

by Sayılı, Aydın.

Edition: 2. bs. Publisher: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 1985Availability: No items available

Abu'l-Farac tarihi / Gregory Abu'l Farac ; çev. Ernet A. Wallis Budge çev. Ömer Rıza Doğrul.

by Abu'l Farac, Gregory.

Edition: 2. bs. Publisher: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 1999Availability: No items available

Ağaoğlu Ahmed Bey / Fahri Sakal.

by Sakal, Fahri.

Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 1999Availability: No items available

Ahbâr üd-devlet is-Selçukiyye: Muhammed İkbal'in 1933 de neşrettiği metinden tercüme eden Necati Lügal. / Sadr al-Din Ali ibn Nasir Husayni, fl. 1180-1225. ; çev. Necati Lügal.

by Husayni, Sadr al-Din Ali ibn Nasir, fl. 1180-1225.

Edition: 2. bs. Publisher: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 1999Availability: No items available

Ahlaki mektuplar=Epistulae morales: Kitap I-XX, (I-125 mektup), (Geniş seçmeler) / Lucius Annaeus Seneca ; çev. Türkan Uzel.

by Lucius Annaeus Seneca.

Edition: 2. bs. Publisher: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 1999Availability: No items available

Akdeniz'de Türkler / Giaccomo E. Carretto ; çev. Durdu Kundakçı, Gülbende Kuray.

by Carretto, Giaccomo E.

Edition: 2. bs. Publisher: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 2000Availability: No items available

Alanya: 'Ala'iyya / Seton Lloyd ; çev. Nermin Sinemoğlu ; önsöz Steven Runciman.

by Lloyd, Seton.

Edition: 2. bs. Publisher: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 1989Availability: No items available

Alman-İngiliz belgelerinin ve siyasi gelişmelerin ışığı altında gayri müslim Osmanlı vatandaşlarının hukuki durumu (1839-1914) / Gülnihal Bozkurt.

by Bozkurt, Gülnihal.

Edition: 2. bs. Publisher: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 1996Availability: No items available

Alt-Smyrna: wohnschichten und athenatempel / Ekrem Akurgal.

by Akurgal, Ekrem, 1911-2002.

Edition: 2. bs. Publisher: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 2000Availability: No items available

Altın ordu ve çöküşü / A. Yu. Yakubovski ; çev. Hasan Eren.

by Yakubovski, A. Yu.

Publisher: Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 1992Availability: No items available

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .