Your search returned 43 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Bilimsel araştırma yaptırma ilkeleri / Zekai Şen.

by Şen, Zekâi.

Publisher: İstanbul : Su Vakfı, 2011Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): Genel Koleksiyon Q180.55.M4 Ş46 2011.

Bilim ve Türkiye / Zekai Şen.

by Şen, Zekâi.

istanbul : Su Vakfı, 2011Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): Genel Koleksiyon Q127.T9 Ş46 2011.

Mühendislikte felsefe, mantık, bilim ve etik / Zekai Şen.

by Şen, Zekâi.

Publisher: İstanbul : Su Vakfı, 2011Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): TA160 .S46 2011.

Bilim ve bilimsel araştırma ilkeleri / Zekai Şen.

by Şen, Zekâi.

Publisher: İstanbul : Su Vakfı, 2011Copyright date: ©2011Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): Genel Koleksiyon Q180.55.M4 Ş46 2011.

Tehzibü'l ahlak : ahlak eğitimi / Yahya İbn Adi ; çev ; Harun Kuşlu ; editör: Kutluer,İlhan.

by Yaḥyá ibn ʻAdī, approximately 893-974 | Kutluer, İlhan | Kuşlu, Harun.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, ., 2013Online access: click view Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): BJ1291 .Y3319 2013.

Ümmü'l gaza : harp sanatı ve aletleri / Ali Ağa Bayramoğlu ; hazırlayanlar: Salim Aydüz, Şamil Çan.

by Bayramoğlu Ali Ağa, active 18th century | Aydüz, Salim | Çan, Şamil.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013Online access: click view Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): DR448. B2719 2013.

Şerhu'l Usuli'l -Hamse : Mu'tezile'nin beş ilkesi / Kadi Abülcebbar ; çeviri: İlyas Çelebi.

by Abdülcebbar, Kadi | Çelebi, İlyas, 1951-.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,., 2013Other title: Mu'tezile'nin beş esasının açılımı.Online access: click view Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (2). Location(s): BP191.A2319 2013.

Mesalihu'l-ebdan ve'l-enfüs : beden ve ruh sağlığı (neşir-çeviri) / Ebu Zeyd el-Belhi ; çevirenler Nail Okuyucu, Zahit Tiryaki.

by Ebu Zeyd el-Belhi | Okuyucu, Nail | Tiryaki, Zahit.

istanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,., 2012Other title: Beden ve Ruh Sağlığı.Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): WZ54 .B3519 2012.

Metafizik : Kitabü’ş-Şifa, İlahiyât / İbn Sina.

by İbn-i Sina, 980-1037.

İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (2). Location(s): B751. I26 M48 2014.

İşaretler ve tembihler = El-işârât ve’t-tenbîhât / İbn Sina.

by İbn-i Sina, 980-1037.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): B751. I26 I83 2014.

Şerhu’l-ahlaki’l-adudiyye = Ahlak-ı adudiyye şerhi / Adudüddin el-kazeruni ; şerh İstanbul Müfid İstanbulî ; metin :Mehmet Aktaş ; Çeviri: Mehmet Demir ; Güvenç Şensoy.

by Adudüddin el-kazeruni | Aktaş, Mehmet | Demir, Mehmet | Şensoy, Güvenç | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): BJ1291 A38 S47 2014.

Şerhu’l-ahlaki’l-adudiyye = Ahlak-ı adudiyye şerhi / şerh İsmail Müfid İstanbulî ; çeviri Selim Çınar.

by İsmail Müfid İstanbulî | Çınar, Selim | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): BJ1291.A38 S47 2014.

Şerhu’l-ahlaki’l-adudiyye = Ahlak-ı adudiyye şerhi / şerh Taşköprüzade Ahmed Efendi ; metin:Elzem İçöz ; Müstakim Arıcı çeviri: Müstakim Arıcı.

by Taşköprüzade Ahmed Efendi | İçöz, Elzem | Arıcı, Müstakim | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): BJ1291.A38 T38 2014.

Maktel-i Hüseyin = Kerbela hadisesi / Şadi Meddah ; hazırlayan Erdoğan Erbay, Selahattin Tozlu ; editör Alemdar Yalçın, Gıyasettin Aytaş.

by Şadi Meddah | Erbay, Erdoğan | Tozlu, Selahattin | Aytaş, Gıyaseddin | Yalçın, Alemdar | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): BP193.13 S33 M35 2015.

Ahlak-ı Alâ’î : Kınalızade’nin ahlak kitabı / Kınalızade Ali Çelebi ; hazırlayan Mustafa Koç.

by Ali Çelebi, Kınalızade, 1510-1571.

Istanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): BJ1291 A35 2014.

Kitabu’l Burhan : Burhan Kitabı (metin - çeviri) / Farabi ; çeviri ; Ömer Türker, Ömer Mahir Alper.

by Fārābī, 870-950.

Istanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): BP194 . F373 2014.

Tehâfütü’l-felâsife = Filozofların tutarsızlığı / Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed Gazali ; eleştirmeli metin-çeviri Mahmut Kaya, Hüseyin Sarıoğlu.

by Ghazzālī, 1058-1111.

Istanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): B753.G39 F55 2014.

Delailü’l-icaz : sözdizimi ve anlambilim / Abdülkahir el-Cürcani ; çeviri Osman Güman.

by Jurjani, Abd al-Qahir ibn Abd al-Rahman, -1078? [author] | Güman, Osman [translator].

Publisher: İstanbul: Litera Yayıncılık, 2015Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): PJ6161 .J819 2015.

İşrak felsefesi = Hikmetü'l-İşrak / ŞihabüddinEs-Sühreverdi ; çeviren: Eyüp Bekiryazıcı, Üsmetullah Sami ; editör: Abdulkadir Coşkun.editör:.

by Şihabüddin Es-Sühreverdi | Bekiryazıcı, Eyüp [translated] | Sami, Üsmetullah [prepared] | Çoşkun, Abdülkadir.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015Other title: Hikmetü'l-İşrak..Online access: click view Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): BP188.9. S93 2015.

El-Milel ve'n-nihal Dinler, mezhepler ve felsefi sistemler tarihi/ / Şehristani ; çeviri: Mustafa Öz ; yayına hazırlayan: Mehmet Dalkılıç.

by Shahrastani, Muhammad ibn Abd al-Karim, 1086?-1153 | Öz, Mustafa | Dalkılıç, Mehmet.

İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015Other title: Dinler, mezhepler ve felsefi sistemler tarihi..Availability: Items available for loan: Merkez Kütüphane (1). Location(s): BP191 S44 2015.

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .