000 02947 a2200397 4500
999 _c200421807
_d38929
001 200421807
003 TR-AnTOB
005 20191202101603.0
008 150414s tu 000 0
020 _a9789751737496
040 _aTR-AnTOB
_btur
_erda
_cTR-AnTOB
041 0 _atur
050 0 0 _aBP166.2S23
_bM54 2014
090 _aBP166.2 S23 M54 2014
999 _a14.04.2015, YEG 30.07.2019
100 1 _aSadreddin Konevi
_9105597
245 1 0 _aMiftahü’l-gayb =
_bTasavvuf metafiziği /
_cSadreddin Konevi.
264 _aİstanbul:
_bTürkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,
_c2014
300 _a591 s. ;
_c24 cm.
336 _atext
_2rdacontent
_btxt
337 _aunmediated
_2rdamedia
_bn
338 _avolume
_2rdacarrier
_bnc
490 0 _aTürkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları ;
_v41
_aDini İlimler Serisi ;
_v4
520 _aTasavvuf tarihinde Allah-âlem ilişkisini, dolayısıyla varlığın meydana gelişini ve işleyişini, akla dayalı ilmî yöntemlerden farklı olarak hocası Muhyiddin İbnü’l-Arabî gibi keşf ve ilhamdan kaynaklanan mistik sezgiyle açıklayan Sadreddin Konevî, varlığı aynı sistemle yorumlamakta ve ilm-i ilâhînin (metafizik) temel meselesini Miftâhu’l-Gayb isimli eserinde başarılı bir üslupla ele almaktadır. Eserin tertibinin ve içerdiği bilgilerin kendi düşünce ürünü olmadığını, bunların tamamen ilâhî irade çerçevesinde keşf ve ilham yoluyla geldiğini eserin girişinde dile getiren Konevî, bu sebeple kitabın tertibinin yadırganmaması gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca eseri, yüksek düzeyde seçkin olan (ahassü’l-havâs) kimselerin seyrüsülûk esnasında yararlanması için kaleme aldığını, bazı konuları okuyucunun sezgi gücüne havale ederek kısa kestiğini, bir kısım önemli meseleler hakkında ise çok kapalı oldukları için susmayı tercih ettiğini ifade etmiştir. Telifi sonrasında şerh, hâşiye ve ta‘lîklerin ilgisine mazhar olmuş Miftâhu’l-Gayb, Türkçe çevirisi ve yazmasının tıpkıbasımı ile Fatih Kitaplığı Dizisi kapsamında okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Doç. Dr. Ekrem Demirli tarafından Türkçeye çevrilen eserin yayına hazırlanmasında Fatih’in mütalaası için hususi olarak istinsah edilen Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Ayasofya Koleksiyonu 1930 numarada kayıtlı yazma nüsha esas alınmıştır.
650 0 0 _aTasavvuf
_zTürkiye
_xTarih
_96953
650 0 0 _aSufism
_zTurkey
_xHistory
_96954
650 0 0 _aMetaphysics
_940114
650 0 0 _aMetafizik
_9124868
650 0 0 _aIslamic philosophy
_xHistory
_9122624
650 0 0 _aİslam felsefesi
_99986
650 _aİslam felsefesi
_v1800'den önceki çalışmalar
_946860
650 0 0 _aAllah (İslam)
_v1800'den önceki çalışmalar
_9105598
650 _aTasavvuf
_v1800'den önceki çalışmalar
_988514
856 4 0 _uhttp://www.ekitap.yek.gov.tr/Home/Show2?BOOK_NO=41
942 _cBK
_2lcc