000 05272cam a2200337 i 4500
999 _c200437457
_d55669
001 200437457
003 TR-AnTOB
005 20200211164416.0
007 ta
008 190419s2019 tu01 tur d
020 _a9789750253973
040 _aTR-AnTOB
_beng
_erda
_cTR-IsYBT
_dTR-AnTOB
041 0 _atur
050 1 4 _aKKX3403
090 1 4 _aKKX3403
_b.B48 2019
100 1 _aBerberoğlu Yenipınar, Filiz
_eauthor
_9121707
245 1 0 _aKat karşılığı inşaat sözleşmeleri /
_cFiliz Berberoğlu Yenipınar.
250 _aBirinci Baskı : Mart 2019 (Ankara)
264 1 _aAnkara :
_bSeçkin,
_c2019.
300 _a368 pages ;
_c24 cm
336 _atext
_btxt
_2rdacontent
337 _aunmediated
_bn
_2rdamedia
338 _avolume
_bnc
_2rdacarrier
490 0 _aSeçkin. Hukuk no ;
_v2154
504 _aIncludes bibliographical references (page : [365]) and index.
505 0 _aİÇİNDEKİLER İçindekiler Önsöz 7 Kısaltmalar 13 Birinci Bölüm GENEL BİLGİLER I. İLGİLİ YASAL İNCELEME 15 II. TANIM VE KAVRAMLAR 20 A. Usul ve Yargılama İle İlgili Genel Bilgiler 20 a. İlk Derece Adli Yargı Hukuk Mahkemeleri Yargılaması 20 b. Yargılama ve Delillerin Toplanması 21 c. Gerekçeli Karar Hakkı 23 d. Bilirkişi İncelemesi 24 e. Harçlar 26 B. Usul ve Yargılama – Dava Şartları 27 a. Görevli Mahkeme 27 aa. Ticaret Mahkemesi 29 bb. Tüketici Mahkemeleri 32 cc. Sulh Hukuk Mahkemeleri 34 b. Yetkili Mahkeme 35 c. Husumet 36 B. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yargılama Esasları 37 a. Görevli Mahkeme 37 b. İnceleme ve Araştırma Esasları 39 aa. Genel İnceleme 39 bb. İfada İmkansızlık 45 cc. Borç İlişkisinden Kaynaklanan Bütün Borçlar İfa Edilince O Borç İlişkisi Sona Erer 45 c. Zamanaşımı 46 d. Gecikme Tazminatı – Cezai Şart 49 e. Tapulu Taşınmazların Satışı 51 f. Muvazaa 51 g. Yapı Ruhsatı 52 h. Ayıp Kavramı 54 ı. İcra İnkâr Tazminatı 60 i. İİK 277 ve İzleyen Maddelerinde Düzenlenen Tasarrufun İptali Davaları 60 j. Anahtar Teslimi 63 k. Denkleştirici Adalet İlkesi 65 İkinci Bölüm YÜKSEK YARGI KARARLARI I. USÜL VE YARGILAMA İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARI 69 Görevli Mahkeme 69 Yetkili Mahkeme 96 Zamanaşımı 99 Husumet 118 II. ARAŞTIRMA VE İNCELEME ESASLARI İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARI 126 Sözleşmenin İfası (Eksik – Ayıplı– Nama İfa – İfa İmkansızlığı) 126 İyiniyetli Davranma Yükümlülüğü 140 Temlik İşlemi 144 Tasarrufun İptali 147 Mahrum Kalınan Kira Bedellerinin Tahsili 153 Sözleşmeden Doğan Müspet ve Menfi Zararlarının Tazmini 158 Denkleştirici Adalet İlkesi 160 Hakimin İnfazı Kabil Karar Verme Yükümlülüğü 161 KDV Ödeme Yükümlülüğü 162 Bilirkişi İnceleme Esasları 163 Muvazaalı İşlemin İptali – Cezai Şart 195 Teslimi Gereken Tarih 207 Geçerlik Koşulu 208 İnşaat Ruhsatı – Kaçak Yapı 209 İcra İnkâr Tazminatı 223 Adli Yardım 227 Bekletici Mesele 231 Batıl Sözleşme 232 Geriye Etkili Fesih 234 Götürü Bedelli İş 236 İspat Külfeti 240 Anahtar Teslimi 252 Ücreti Vekalet 277 Üçüncü Bölüm UYGULAMA VE ÖRNEKLER ÖRNEK I. [Düzenleme] [Şeklinde] [Taşınmaz] [Satış] [Vaadi] [ve] [Arsa] [Payı] [Karşılığı] [İnşaat] [Sözleşmesi] 281 ÖRNEK II. [Düzenleme] [Şeklinde] [Taşınmaz] [Satış] [Vaadi] [ve] [Arsa] [Payı] [Karşılığı] [İnşaat] [Sözleşmesi 281 ÖRNEK III. {Taşınmaz Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşme Vekaletnamesi} [Düzenleme] [Şeklinde] [Vekaletname] 282 ÖRNEK IV. [Düzenleme] [Şeklinde] [Taşınmaz] [Satış] [Vaadi] [Sözleşmesi] 283 ÖRNEK V. Kat Karşılığı Bina İnşaatı ve Satış Vaadi Sözleşmesi (Noterde Düzenleme Şeklinde) 283 ÖRNEK VI. Kat Karşılığı Bina İnşaatı Yapımı Sözleşmesi (Noterde Düzenleme Şeklinde) 291 ÖRNEK VII. İnşaat İle İlgili Teknik ve Özel Şartlar 300 ÖRNEK VIII. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Noterde Düzenleme Şeklinde) 306 ÖRNEK IX. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (II) (Noterde Düzenleme Şeklinde) 311 ÖRNEK X. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (II) (Noterde Düzenleme Şeklinde) 317 ÖRNEK XII. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (III) (Noterde Düzenleme Şeklinde) 323 ÖRNEK XIII. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (IV) (Noterde Düzenleme Şeklinde) 325 ÖRNEK XIV. Kat Karşılığı İnşaat ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi (Noterde Düzenleme Şeklinde) 334 ÖRNEK XV. Kat Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesi (Noterde Düzenleme Şeklinde) 341 ÖRNEK XVI. Kat Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesi (II) (Noterde Düzenleme Şeklinde) 345 ÖRNEK XVII. Kat Karşılığı İnşaat Yapımı Sözleşmesi (Noterde Düzenleme Şeklinde) 354 Kaynakça 365 Kavramlar Dizini 367
650 7 _aİnşaat sözleşmeleri
_zTürkiye
_2etuturkob
_957995
650 7 _aSözleşmeler
_zTürkiye
_2etuturkob
_958020
942 _2lcc
_cBK