Iggers, Georg

Bilimsellikten nesnellikten postmodernizme yirminci yüzyılda tarihyazımı / Georg Iggers ; çev. Gül Çağalı Güven. - 2. bs. - 160 p. ; 22 cm. - Tarih Vakfı Yurt Yayınları; 96. Kuram; 6 .

Includes index.

9753331290


Tarih--Felsefe
Tarih--Metodoloji

D13.2 / .I44 2003
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.