İktisat üzerine yazılar / derl. Ahmet H. Köse,Fikret Şenses , Erinç Yeldan. - 2 v tables ; 20 cm. - İletişim Yayınları ; Araştırma İnceleme Dizisi ; 920 151 .

Includes bibliographical references and index

v.1 Küresel düzen :birikim,devlet ve sınıflar :Korkut Boratav'a armağan -- v.2 İktisadi kalkınma, kriz ve istikrar :Oktar Türel'e armağan

9750501381


Ekonomik dalgalanmalar--Türkiye
Ekonomik istikrar--Türkiye
Economic fluctuations--Turkey
Economic stabilization--Turkey
Financial crises--Turkey
Economic development--Turkey
Ekonomik kalkınma--Türkiye


Türkiye--Ekonomik durum
Türkiye--Ekonomi politikası
Turkey--Economic conditions
Turkey--Economic policy

HC492 / .I48 2003
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.