Sarızeybek, Erdal

Son harekat : kod adı : Yahuda. - 208 s. ; 23 cm.

9789756461679


Partiya Karkerên Kurdistanê


Special operations (Military science)--Turkey
Özel operasyonlar (Askeri bilim)--Türkiye
Kurds--Iraq
Kürtler--Irak
Kurds--Turkey
Kürtler--Türkiye
Terrorism--Turkey
Terörizm--Türkiye


Iraq--Foreign relations--Turkey
Turkey--History, Military--20th century
Turkey--Politics and government--1980-
Turkey--Foreign Relations--Iraq

DR479.I74 / S37 2008
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.