Özbek, Veli Özer

Açıklamalı-şematik çalışma kitabı 1 : Ceza Hukuku genel hükümler / Veli Özer Özbek, M. Nihat Kanbur, Pınar Bacaksız. - 2. basım - 306 p. ; 23 cm. - Hukuk kitapları dizisi : 734 .

9750211270


Criminal law--Turkey--Turkey
Ceza hukuku--Türkiye--Türkiye

KKX3800 / .C49 O994 2010
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.