TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu : 23.dönem 5. yasama yılı faaliyet raporu (Ekim 2010 - Haziran 2011) / Türkiye Büyük Millet Meclisi ; yay. haz. Kenan Altaş, Müberra Algan. - 183 s.; 24 cm. - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Yayınları ; 24 .

9789758805198


Human rights--Turkey
Medeni haklar--Türkiye
Civil rights--Turkey
İnsan hakları--Türkiye

JC599.T9 / T87 2011
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.