Kocabaşoğlu, Uygur, 1945-

Hürriyet''i beklerken İkinci Meşrutiyet basını / İkinci Meşrutiyet basını Uygur Kocabaşoğlu. - 186 p. : ill. ; 22 cm. - İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları ; Tarih ; 308 36 .

Includes bibliographical references (p. 167-175) and index.

9786053991588


İttihat ve Terakki Cemiyeti--Influence


Turkish newspapers--History--20th century
Press--History--Turkey--19th century
Türk gazeteleri--Tarih--20. yüzyıl


Turkey--Politics and government--1878-1909
Türkiye--Siyaset ve yönetim --1878-1909

PN5355.T9 / K63 2010
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.