Yontar, İbrahim Güray

Avrupa Konseyi kararlarında yerleşik yabancıların yerel düzeyde seçme ve seçilme hakları / İbrahim Güray Yontar. - 175 p. : tabl. ; 24 cm. - Hukuk kitapları dizisi; 1131. .

Includes bibliographical references and index.

I.Bölüm: Kavramsal hukuki temeller ve Avrupa Konseyi kararları -- II.Bölüm: Yerel düzeyde seçme ve seçilme haklarının verilmesinde ülke uygulamaları -- III.Bölüm: Türkiye'de yerleşik yabancıların yerel düzeyde seçme ve seçilme hakları.

9789750217104


Law and legislation--Turkey
Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Hukuk--Avrupa Birliği
Law--European Union
Seçim hukuku--Avrupa Birliği ülkeleri
Election law--European Union countries
Hukuk--Türkiye.--Türkiye
Law--Turkey.--Turkey

KJE5291 / .Y668 2011
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.