Anayasa yapımı ve anayasal değişim uluslararası sempozyumu, 19 - 20 Mart 2010, Ankara : Türkiye'de anayasal değişim beklentileri / Anayasa Yapımı ve Anayasal Değişim Uluslararası Sempozyumu (2010 :Ankara) Türkiye Barolar Birliği ; ed. Ozan Ergül. - 256 s. ; 24 cm. - Türkiye Barolar Birliği ; 200 .

9786055614867


Constitutions--Turkey--Turkey
Anayasalar--Türkiye--Türkiye
Constitutional law--European Union countries
Anayasa hukuku--Türkiye
Anayasalar--Eleştiri ve yorum--Türkiye
Constitutions--Criticism and interpretation--Turkey

KKX2070 / .A53 2011
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.